Konference: Branddagene 2018

Branddagene er en stor, årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri - for første gang i år er den udvidet til to dage. Konferencen udspringer af et styrket samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio. 

 

Nedenfor ses nogle af de emner, vi sætter fokus på Branddagene 2018: 

 

Dag 1: Det store overblik efter implementeringen af BR18 

• Status på BR18 - hvor langt er vi? 

• Status på certificering af brandrådgivere - hvor langt er vi? 

• Bygningsmyndighedens rolle ved ansøgning om byggetilladelse 

• Beredskabernes rolle ved ansøgning om byggetilladelse 


Dag 2: Implementering af bygningsreglement i byggeriet 

• Brandspredning på og i ydervægge og tage 

• Brandteknisk design af høje bygninger 

• Informationsindsats vedr. brandhæmmende træprodukter 

• Brandteknisk design af tryksatte trapperum 

 

Noget af det, der er svært ved brand, er alle de mange funktionskrav. Mit mål med dagen er, at deltagerne skal få en idé om, hvordan de skal implementere de her brandkrav. Altså at bygge bro mellem reglerne og det praksisnære.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Facts Dato, pris, sted og tilmelding

Datoer 
Konferencen Branddagene 2019 afholdes:
9.-10. september 2019 i Middelfart samt den 11.-12 september 2019 i HvidovreSted
9.-10.09.19 Konferencen foregår i HUSET Middelfart
11.-12.09.19 Konferencen foregår hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i Hvidovre