IMG 8633
Molio Konferencen 2022

Tak for i år, på gensyn 12. okt. 2023

Bredden af byggebranchens værdikæde var 17. november samlet på Molio Konferencen 2022 for at blive klogere på, hvordan digitale metoder og værktøjer øger effektiviteten i byggeriet og i egen virksomhed.

Stemningen var uhøjtidelig, vidensniveauet højt og viljen til fremdrift ukuelig. Mød et par oplægsholdere, gæster og udstillere her - og hør om deres oplevelse af Molio Konferencen 2022.

Mk 1

Derfor var produkt-udstilleren på Molio Konferencen 2022

– Vi har i flere år været på Molio Konferencen for at møde vores kunder og vise vores produkter og den nyeste teknologi inden for BIM frem. I dag har vi en hel del hardware med, som viser mulighederne med mixed reality, så hele holdet på byggeprojektet via fx Teams kan følge med i en digital gennemgang af projektet ude på byggepladsen.

– Vi har talt med eksisterende kunder, nye kunder og vi har haft en af vores kunder med, som har holdt oplæg om den pris, han netop har vundet på grund af vores hardware. Det er vigtigt at komme ud og være fælles om at skabe fremtidens digitale løsninger og processer. Læs mere her

Sirikit Balslev, Senior Account Executive, BuildingPoint Scandinavia

 

Mk 3

Derfor kommer gæsten IGEN på Molio Konferencen

– Jeg kommer fra SundaHus i Sverige, som indgår i iBinder Group, som også findes i Danmark. Vi er her for at fortælle om de tjenester, vi tilbyder. Konkret drejer det sig om specifikke, tekniske informationer om, hvad byggematerialer indeholder – så aktører i byggebranchen hurtigt kan få et overblik over, hvad et produkt indeholder, om det lever op til beskrivelseskrav, krav fra miljøcertificeringer som DGNB eller Svanemærket, og producere livscyklusanalyser mv.

– Det er min 4-5. gang på en af Molios konferencer – og jeg får gode samtaler og ny viden med hjem hver gang. Denne gang især ny viden om datadesign og keynotens oplæg om, hvordan data kan hjælpe os med at træffe bedst mulige beslutninger. Læs mere her

Jan Bostrøm, CTO i Sundahus, iBinder Group

 

Mk 2

Det bidrog producenten med på Molio Konferencen 2022

– Exigo er en cloud-baseret softwareløsning, der skaber overblik over byggeprocesser, fx for Region H ifm. 'Nyt hospital Nordsjælland', hvilket vi holder oplæg om sammen på MK22. Metoden er egentlig oprindeligt digitaliseret i Finland, forholdsvis gammel og blev rullet i Danmark 00’erne. I dag er den i brug i ca. 80 virksomheder i Danmark. Den moderne version, vi kalder Tactplan er dansk-udviklet af Exigo og en cloud-baseret softwareløsning.

– Det nye er jo blandt andet, at den er meget lettere at bruge og man kan bruge den på pladsen og i farten og fx via app’en lige opdatere aktuelle ændringer – at man fx er 40 % færdig med arbejdet med gipsvægge. Alle kan se alt og hvor langt, alle er – og den transparens kommer alle til gode. Processen bliver dermed i højere grad et fælles projekt – og mindre mudderkast og dagbøder – med luft i planen til at håndtere ændringer og opfølgning. Læs mere her

Kristian Birch Pedersen, Adm. Direktør i og indehaver af Exigo (tv)

Mk 4

Derfor var BUILD-kommunikatøren på Molio Konferencen 2022

– Jeg er her for at blive klogere på, hvad branchen arbejder med og er udfordret af lige nu, så vi på BUILD kan blive klogere på, hvor vi kan byde ind med relevant forskning. Og ikke mindst for at få et indblik i, hvor der mangler ny forskning i branchen. Og jeg er blevet klogere i dag.

– Vi nærmer os et ’tipping point’, et opbrud, for denne konservative branche, hvor vi skal være fælles om at finde på de rigtige løsninger. Det oplever jeg at være en del af, når jeg deltager i Molio Konferencen. Læs mere her

Kristoffer Soelberg, Kommunikationschef, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

Billede Louise 1600X900

Dét fortalte bygherren om på Molio Konferencen 2022

– Vi som bygherrer vil gerne bredeste muligt ombord i projektets største kompleksiteter, fordi vi har krav til, hvad der skal være færdigt og køreklar først, dernæst og sidst. Vi kortlagde derfor byggeprocessen ud fra de tekniske installationer, hvilket gav et andet bygge-flow end ved traditionel byggeplanlægning hvor udførelse af vægge, gulve og lofter f.eks. bestemmer flowet.

– Det kræver, at alle projektets parter forstår hvad, der nu skal ske – og at alle har et overblik, der gør op med den klassiske opdeling, proces og byggetakt. Fx har vi bygget i længden før højden grundet de tekniske systemers fysiske dækningsområder. Det har været en spændende rejse med øget optimering af processen – og til det har vi som metode og overblik brugt lokations baseret planlægning, som Exigo udbyder, hvorfor vi holdt oplæg sammen. Læs mere her

Lasse Krebs Manniche, Lead of Planning and Executive, Region Hovedstaden

Oplægsholderne på Molio Konferencen 2022 sætter ord på:

1200X628px Workshop Om Værdiskabelse For Bygherre Med Grafik

"Vi skal blive bedre til at tænke cirkulært i forbindelse med byggeprojekter – blandt andet ved god, struktureret forberedelse fra bygherrer og tidlig inddragelse af driften. Det er blandt andet noget af det, vi arbejder videre med, når vi inviterer til workshop på Molio Konferencen den 17. november.

Her vil vi også reflektere over værdien af data fra LCA, LCC og Certificeringer og vi vil afdække fokus på energi, klima og miljø, fra driftsorganisationerne og behovet for inddragelse. Derudover ser vi på hvordan ISO 19650 kan udnyttes her – fx som løftestang overfor ledelsen, til at igangsætte nye måder at tænke på,"
siger Michael Friis Ørsted, Chef for Ejendomsdata og -digitalisering, Københavns Kommune.

Oplæg: Værdiskabelse for bygherre...
Lokale: Exner
Tidspunkt: Kl. 15.10

1920X1080 Px Første Version Af Byggeriets Digitale Ordbog Med Grafik

"Hvis vi alle skal have fuld værdi af digitaliseringen, på tværs af ekspertiser, leverandører, produkter og landegrænser skal byggebranchens medarbejdere kunne arbejde trygt med informationerne. En essentiel del i dette er at kunne styre informationer og være helt sikker på hvad de betyder – og hvor valide de er." 

Sammen med Mikkel Nygaard Rønne fortæller Kristian Mouridsen, Digital Business Development Manager, NCC Danmarks A/S om byggeriets nye, digitale ordbog - LeksiCon og om hvorfor og hvordan NCC er ved at implementere den.

Oplæg: Egenskabsprojektet
Lokale: Jørn Utzon
Tidspunkt: Kl. 14.30

1920X1080 Px Openbim Er Også Relevant For Dig Med Grafik

"Hvis du ønsker at vide noget om openBIM indenfor infrastruktur, hvor den er på vej hen og hvad den skal gøre godt for, så vil jeg prøve at give et bud lige præcis dette.
Når vi arbejder med openBIM på infrastrukturprojekter, så har vi helt andre udfordringer, end når der er tale om andre typer byggerier. Jeg vil blandt andet fortælle om, hvordan IFC-standarden, som den mest fundamentale openBIM standard, kan håndtere de udfordringer, vi specifikt har inden for infrastruktur. Men jeg vil også fortælle om, hvad forskellen er på openBIM og closedBIM samt hvorfor og hvordan vi skal bruge openBIM," siger Erik Kjems, Senior Specialist - BIM/IKT, Niras.

Oplæg: openBIM er også relevant for dig 
Lokale: Henning Larsen 1+2+3 
Tidspunkt: Kl. 11.00