Konference:

Tagdagen 2018

Alt det nyeste på én dag – regler, teknik, praktiske løsninger

Få overblik over den nyeste viden, regler og teknik, og få bud på praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage.

Og bliv derved rustet til at kunne vælge de rette tagkonstruktioner, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler.

Indhold

Molios Tagdag er altid godt besøgt - og det skyldes, at den altid tager fat på de mest aktuelle temaer og går lige til benet med den praktiske håndtering heraf.

I 2018 har vi fokus på:

  • Nye SBi-taganvisning
  • Hvad gør vi ved tagpaptagene uden TOR?
  • Revision af DBI Vejledning 10
  • Præfabrikerede tagelementer
  • Zinktage - Underlag for zinktage og udførelsesdetaljer
  • Tagterrasser og taghaver og P-dæk
  • Stråtage - ny vejledning "veludført stråtag" fra Tækkerlauget
  • Glastage - og BR18
  • Tagisolering på tagterrasser
  • Grønne tage på trætage

Vi ser på state of the art-løsninger og drøfter muligheder og vanskeligheder.

Vi lægger vægt på at drøfte og besvare aktuelle spørgsmål vedrørende tage.

Program

Klik på linket ude til højre:"Tilmelding til konferencen - og se detailprogram for Tagdagen" - hvis du vil se programmet for dagen i detaljer, og hvis du vil tilmelde dig konferencen.

Oplægsholdere

På konferencen vil du kunne høre følgende foredragsholdere:

 

 

 

Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
Chefkonsulent Bjarne Pedersen, Rambøll
Advokat Simon Heising, Nexus Advokater
Brandteknisk Rådgiver Anders Bach Vestergaard, DBi
Direktør, civilingeniør, PhD, HD (A) Lauritz Rasmussen, LR-Consult
Niels Strange, N. Strange - Byggeri - regler - Teknik
Partner, projektleder, bygningskonstruktør, Master i Bygningsfysik Jonas Kolbe, Bunch Bygningsfysik
Technical Manager Erwin Nielsen, VM Building Solutions Scandinavia A/S
Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta
 
 
 

Tid + sted + pris + tilmelding

Dato

12. december 2018 i HUSET Middelfart

 

Pris

4.000 kr. ekskl. moms
 

Tilmelding

Tilmeld dig her  (linket fører dig til vores webshop)

 

Rabat

Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3. 

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

 

Målgruppe

Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering.

Baggrund for konferencen

Der har de senere år været meget fokus på tage og undertage, men der er stadig mange skader på tage, der bl.a. skyldes manglende projektering, forkert udførelse af detaljer, manglende kendskab til regler eller manglende viden om, hvordan tagmaterialer eller komponenter skal anvendes sammen.

TOR-sagen har også givet stor opmærksomhed - og forvirring.

Samtidig barsler SBi med ny anvisning om tage (og der kommer tre anvisninger om tagmembraner drypvis over de næste år)

Og generelt er der bare masser af nyheder, metoder og vinklinger.

Taget er den vigtigste bygningsdel og selv små dryp fra taget kan få folk til at gå i panik og træffe forkerte beslutninger om udbedringer. 

Det er derfor vigtigt at der i byggeriet er stort fokus på taget. Og det er vores mål at give dette fokus ved de store tag-konferencer.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.