ABR18 Raadgiveraftalen
Kurser

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

Få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen

Varenummer: 12100517

Tema
Byggejura
4.900,-
6.125,- inkl. moms

Du får gennemgang af ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen, gennemgang af relevant retspraksis/cases og aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne. 

 

Vi kombinerer jura med praktisk erfaring, når Steen Hellmann fra VILTOFT sammen med Ronny Niemann fra CF Møller gennemgår de vigtigste emner inden for rådgiverjuraen. 

 

Du kan bl.a. forvente at blive skarp på, hvornår rådgiver kan eller ikke kan kræve ekstrahonorar, hvornår bygherre kan kræve erstatning eller honorarnedslag, og hvordan byggeriets parter sikrer sig at få aftalt netop de ydelser, der understøtter en optimalt projekterings- og udførelsesfase.

 

 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger
Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18.

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR'en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.

 • Du får gennemgået retspraksis og en række afgørelser
 • Du får indblik i de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.
 • Du kommer gennem hele ABR'en, men særligt de områder, hvor du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:
 • Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser,
 • Typiske rådgiveraftaler
 • Budgetansvar
 • Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter
 • Honorarformer / muligheder for ekstra honorarer
 • Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
 • Konkrete tvister

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

Du får:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Undervisere
Partner, advokat (L) Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT
Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Ronny Niemann har siden 1996 arbejdet som Bygningskonstruktør i Arkitektbranchen, fra 2006 til 2013 desuden arbejdet med Arkitektansvarssager hos Tryg forsikring. Har undervist på Forsikringsakademiet om byggeriets ansvarsforsikringer og underviser på Byggeøkonomuddannelsen. Det seneste år har han været ansat hos JJW Arkitekter og Casa A/S med ansvar for kontrakter, kvalitetssikring, IT og ressourcestyring. I dag er Ronny Niemann Kvalitetschef hos C.F. Møller Architects.

Steen Hellmann
Partner, advokat (H) , VILTOFT

Steen Hellmann

Ronny Niemann
Kvalitetschef , C.F. Møller Arkitekter

Ronny Niemann

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kurset er et af de få der har fået topkarakteren 5 af deltagerne på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med kurset som helhed".

 • "Sammenhæng i kursets indhold. Det gav mening. Gode eksempler undervejs"

 • "Steens indlæg var virkelig godt og godt med eksempler fra tidligere voldgifts- og byggesager"

 • "Underviserne virkede fagligt dygtige"

 • "Steen Hellmann har god erfaring med emnet og har mange eksempler fra den virkelige verden. Fungerer godt at have en repræsentant fra rådgiverbranchen med som underviser også.”

 • ”Rigtig god gennemgang af meget relevante emner ift. brugen af ABR”