• Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Vi tager udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18) og Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2019 (og berører også Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg 2019). Der sættes fokus på håndtering af de nye elementer i YBL18, samspillet med ABR18 og optimal anvendelse i dine aftaleforhold:

 • Hvorfor de nye YB’ere? Baggrund, perspektiv
 • Hvad er bygherrens rolle og ansvar ift. anvendelse af YB?
 • Hvad betyder entreprenørprojektering?
 • Hvordan gennemføres den nye fase: Udførelsesprojekt?
 • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
  • Hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
  • Hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
  • Hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB?
 • Hvad er samspillet mellem YBL og ABR 18:
  • Hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
  • IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Du får mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.
 

Du får indsigt i, hvordan du konkret anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold. Du rustes til håndtering af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18), samspillet med ABR 18 og optimal anvendelse i aftaleforhold.

Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse målgrupper.
 

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.

Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i YBL18 - som er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012. 

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Program er under udvikling

 Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • "Kurset kom godt omkring ydelsesbeskrivelserne og havde fokus på de væsentligste ændringer."

 • "Indlæg af Finn og Christina var gode. Konstruktive indlæg med problemstillinger set fra forskellige perspektiver."

 • "Meget relevant - og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)."

 • "Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)."
   

 • "Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner - og også ny viden.