Herobillede Iktianlæg
Kurser

IKT i anlæg og infrastruktur

Du får på tre intensive dage både en generel indføring i håndteringen af IKT på anlægsprojekter, men du kommer også i dybden i forståelsen af de udfordringer, der er specifikke for anlægsprojekter.

Kurset varer ialt 3 dage.

Tema
Byggeriets digitalisering
15.000,-
18.750,- inkl. moms
Ikon Aktuelleprojekter

Højaktuelt

Ikon Materiale (1)

Praksisnær undervisning

Ikon Anlaeg (1)

Skræddersyet til anlæg og infrastruktur

Ikon Workshops (1)

Workshops

Ikon Ledelse

Stærke praktikere

Tore Hvidegaard

Derfor skal du deltage på kurset om IKT i anlæg og infrastruktur

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind. Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden."

"Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden. Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”

Tore Hvidegaard, underviser på IKT i anlæg og infrastruktur

Kursusemner 2 Digitalisering

Det får du ud af tage dette kursus

Med Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg fra 2019 (YBA19) er IKT blevet en mere integreret del af projektaftalerne, og netop derfor møder vi oftere IKT-specifikationer i forbindelse med udbud af store som små og/eller kombinerede bygge- og anlægsprojekter. På dette kursus får du en praksisorienteret forståelse for at kunne indgå i og lede IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Kurset giver det store og nyttige overblik: både for dig som er relativt ny på området – og for dig som ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå eksisterende viden.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Dag 1:

 • IKT, BIM og VDC – en gennemgang
 • BIM og IKT i anlæg
 • IKT-lederens rolle og ansvar
 • IKT-værktøjer - Krav og styring, hvor ligger værdierne?
 • Gruppeopgaver

Dag 2:

 • IKT-ledelse i anlæg – set med entreprenørbriller
 • Workshop: Opbygning af samlet aftalesæt vedr. IKT-forhold. Drøftelser af konsekvenser for hele værdikæden

Workshoppen er sammensat af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Opgaven løses gruppevis med coaching og sparring gennem hele forløbet fra underviser, øvrige grupper og i plenum.

Dag 3:

 • BIM som aktivt valg
 • Konkrete og specialiserede IKT-forhold i anlæg og infrastruktur – i praksis

Du får på tre intensive dage både en generel indføring i håndteringen af IKT på anlægsprojekter, men du kommer også i dybden i forståelsen af de udfordringer, der er specifikke for anlægsprojekter.

Kurset giver dig fuldt fokus på projektet – og hvordan du gennem digitaliseringen kan opnå markant bedre samarbejde, få styr på aftaleforhold og hvordan digitalisering og BIM kan understøtte bæredygtighed på projekter.

Målet er, at du efter kurset:

 • Har det nødvendige overblik til at kunne forstå de digitale muligheder, der er afgørende for et godt projekt
 • Forstår baggrunden for de digitale ydelser og har styr på de aftalemæssige forhold og det samlede aftalesæt.

 • Kan udarbejde aftaler om digitale leverancer, der er præcise nok til at reducere risikoen for konflikter mellem parter.

 • Kan udnytte, at digitaliseringen letter samarbejdet mellem de enkelte aktører - hvis det bliver styret

 • Kan bidrage til (endnu) bedre samarbejde og færre misforståelser og konflikter.

 • Har styr på, hvor og hvordan ledelsen af og koordineringen af digitaliseringen/IKT i anlægsprojekter med fordel kan håndteres – så du, din virksomhed og dine projekter får det maksimale udbytte.

 • Har indblik i, hvordan digitalisering og BIM kan understøtte bæredygtighed på projekter.

Alt er med fuld fokus på praksis, så du får indsigter og værktøjer med hjem, du straks kan tage i brug.

Og det gælder alle typer af anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Du får også certifikat på dine kompetencer fra en anerkendt kursusudbyder – med angivelse af, hvad du har lært om og hvad det konkret giver dig kompetencer til.

Uddannelsen henvender sig til alle der møder krav eller arbejder med eller skal til at arbejde med digitalisering og bæredygtighed i anlægsbranchen – både offentligt og privat.

Altså dig der ønsker at forstå og håndtere sammenhæng mellem aftaledokumenter, den praktisk brug af dem – og drage nytte af erfaringerne, viden om faldgruberne og om best practice.

Det kan være kommende og nuværende IKT-koordinatorer, IKT-ledere mv. i hele anlægsbranchen – men det kan også være projektledere og projektchefer der vil blive endnu bedre til at forstå og indgå i digitale projekter.

Der vil være deltagere / undervisere fra hele værdikæden. En vigtig pointe der gør et kursus som dette ekstra givende for alle i værdikæden.

(Som deltager uden særligt forudgående kendskab til aftalegrundlaget vedr. IKT vil du opnå et godt kendskab til principperne for, hvordan der stilles krav til leverancer)

Infrastruktur branchen står foran en markant digital transformation. Der er flere store anlægsprojekter i gang og behovet for fælles standardiseret tilgang til håndtering af information ved projektering og anlæg er stort. Vejdirektoratet og Banedanmark har sat sig i spidsen for at igangsætte initiativer, der understøtter behovet i rammerne af BIMinfra.dk.

Og de er mange mindre aktører der mødes af IKT- og bæredygtighedskrav.

Der er derfor netop nu brug for at kompetenceløft generelt i branchen – og især for de parter der skal arbejde med vej og baneprojekter

Gita Monshizadeh er koncernkompetencechef (BIM Infrastruktur) hos Artelia – og en helt central aktør ift. IKT i anlæg.
Gita underviser ”på IKT i anlæg” – og forklarer:

”Begrebet IKT har længe været kendt og anvendt i byggebranchen. IKT-bekendtgørelsen har siden 2013 været gældende for offentligt og alment byggeri. 
Flere leverandører har tilbudt IKT-kurser for byggebranchen og der er udarbejdet paradigmer for IKT-specifikationer, som har været bredt anvendt i byggebranchen. 

Indenfor anlæg er begrebet forholdsvis nyt og specifikationerne er for alvor kommet på banen med ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019. Der har længe været et ønske fra flere sider om IKT-kurser, som henvender sig til aktørerne i anlægsbranchen. 

Nu er ønsket opfyldt.

Molio - Byggeriets Videnscenter udbyder praksisorienteret kursus med fokus på at styrke forståelsen af IKT-ledelsen i anlægsprojekter med kendte garvede undervisere fra både bygge- og anlægsbranchen og med udgangspunkt i de praktiske erfaringer fra hverdagen. 

Kurset henvender sig til rådgivere, entreprenører og bygherrer, der beskæftiger sig med anlægsprojekter eller kombination af bygge og anlægsopgaver og det gælder alle anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Og jeg glæder mig rigtigt meget til at være med!”


Tore Hvidegaard er adm. Direktør for 3dbyggeri danmark ApS - og også en af underviserne på ”IKT i anlæg” – og udtaler:

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind.

Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden.

Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden.

Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”

Se det foreløbige program  her - ret til ændringer forbeholdes

Kristian Stenild
Arkitekt MAA, BIM-konsulent og indehaver af CADit , CADit

Kristian Stenild

Jeppe Bæklund
BIM Manager , Rambøll

Jeppe Bæklund

Gita Monshizadeh
Koncernkompetencechef | BIM Infrastruktur , Artelia A/S

Gita Monshizadeh

Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri

Tore Hvidegaard

Ástridur Elin Ásgeirsdottir
VDC Development Manager , Per Aarsleff A/S

Ástridur Elin Ásgeirsdottir

VDC Designleder , Per Aarsleff A/S

Linda J. Casares Medin

Rasmus Lynge Fuglsang
Ingeniør , Vejdirektoratet

Rasmus Lynge Fuglsang

Jesper Pelby
BIM manager , Sund og Bælt

Jesper Pelby

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.

Hvis du skal have implementeret nye digitaliseringsdagsordener internt i virksomheden kan der være god ræson i at sende flere på kurset. Vi giver derfor 4 for 3-rabat, så hvis du sender 4 på kursus, skal du kun betale for 3. Og denne rabat gælder naturligvis også for ekstra deltagere.

Og har I behov for at komme i dybden og styrke kompetencer til at koordinere og lede IKT-projekter så er den meget populære og fremragende evaluerede 10-dages ”IKT-koordinator- og lederuddannelsen” (https://molio.dk/kurser/uddannelser/ikt-koordinator-og-leder) en velanset løsning.

I år tilbyder vi ekstraordinært, at hvis du efter at have deltaget på ”IKT i anlæg og infrastruktur” vil styrke dine kompetencer på ”IKT-koordinator- og lederuddannelsen”, så får du hele betalingen for IKT i anlæg og infrastruktur-kurset tilbage, når du har gennemført og betalt for IKT-koordinator- og -lederuddannelsen

Rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter.

Du skal medbringe egen laptop.

Kurset afholdes over 3 dage og er inkl. overnatning.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

 • Fedt engagement fra alle deltagere og god energi fra oplægsholderne generelt
 • ...det at kunne mødes i et IKT-miljø med folk, som har samme interesse for
  emnet, giver rigtig meget i forhold til sparring og interessante diskussioner.
 • Workshops arbejdet var super godt. Fremlæggelse af BH, RG og Entpr. giver super
  god mening

 

 

Relaterede kurser og uddannelser