Ikt Koordinator
Uddannelser

IKT-koordinator og -leder

Få anerkendt certifikat på, at du har de optimale kompetencer til at koordinere og lede byggeriets IKT-projekter.

Kurset varer ialt 10 dage.

Varenummer: 12100997

Tema
IKT-koordinator og - leder
49.500,-
61.875,- inkl. moms

IKT-koordinator og -leder

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

 Uddannelsen består af tre 3-dages moduler og en afsluttende eksamensdag.

Modul 1 - Basis IKT-koordinator

 IKT & BIM - alt det grundlæggende

 

Dag 1: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Processer / Implementering og udvikling

Dag 2: Gældende krav til projektering og udførelse / vejledninger / IKT-projektroller / IKT-specifikationer og -aftale

Dag 3: IKT-krav bygherre / BIM i organisationen / Kontrakter og BIM / BIM i DK og EU / Nye arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og kommunikationsmuligheder

 • Building Information Modeling (BIM) – Hvad er det?
 • Nye aftaleformer/Aftalesættet - Hvad giver værdi?
 • BIM-metoden og BIM-processen
 • Proces for Konsistens- og Kollisionskontrol
 • Implementering og udvikling af IKT og BIM
 • IKT-bekendtgørelserne (118+119) og de enkelte bygherrekrav
 • Konsekvenserne og Vejledningerne til IKT bekendtgørelse 118 & 119
 • Rollefordeling projektleder, projekteringsleder, IKT-leder, IKT-koordinator og IKT-fagkoordinator. IKT i AB18 + YBL18 - og konsekvenser heraf.
 • IKT / BIM implementeringens konsekvenser for bygherren:
 • IKT-specifikationer og -aftalen - i overblik
 • Kommunikation og samarbejde i forandringsprocesser
 • IKT-Krav for bygherrer – og efterlevelse heraf.
 • Bygherrens rolle i det digitale projekt
 • BIM-udvikling med fokus på organisationen
 • Kontrakter og BIM / Orientering BIM i EU og DK

Udbytte Modul 1

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV

Modul 2 - Videregående IKT-koordinator

Anvendelse og optimering af IKT & BIM

 

Dag 1: Anvendelsen af BIM / Data Science og Big Data / Samarbejde arkitekt & ingeniør / BIM og producenter

Dag 2: Gennemførelsen af IKT-krav i projekterings- og udførelsesfasen

Da 3: BIM værktøjer / Struktur, kvalitetssikring og udveksling af BIM-modeller / Modellerings- og simuleringssoftware

 • Anvendelsen af BIM
 • Data Science & Big Data i Byggeriets styring
 • Samarbejde arkitekt – ingeniør i BIM
 • Producenternes udfordringer i BIM-flowet
 • Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
  • herunder bl.a. aftalesetup, organisation, IKT-ledelse, Digital kommunikation, kommunikationsplatform, Digital projektering, Samarbejde, tegninger vs. model, Udbud og tilbud, mængdefortegnelse, aflevering mv.
 • Kvalitetssikring i praksis
 • God kommunikation
 • Struktur i projektet
 • IFC
 • Overblik over og anvendelse af markedets modellerings- og simuleringssoftware

Udbytte Modul 2

 • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
 • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
 • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
 • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
 • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.

Modul 3 - Specialist IKT-koordinator og -leder

IKT specifikationer, IKT-aftaler, samarbejdsrelationer og juridiske konsekvenser

 

Dag 1: Aftaleforhold / Udarbejdelse af IKT specifikationer og IKT aftaler / IFC og BCF

Dag 2: Forretningsstrategi & digitalisering /Samarbejdsrelationer og VDC hos entreprenøren / Bæredygtighed & digitalisering

Dag 3: Juridiske konsekvenser / IKT specifikationer og Procesmanual

 • IKT-aftaler – viderebygning på intro fra modul 1
 • Nye aftaleforhold / Nye IKT-aftaler / Nye IKT-specifikationer / IKT-ydelser
 • IKT-aftaler – udformning, indhold og metode – erfaringer
 • Hvordan sikrer man optimale informationer i IKT-aftalen
 • Struktur for virksomhedens egen IKT-aftale
 • IFC og BCF – i praksis
 • Skitse til IKT-Specifikation og et samlet aftalesæt.
 • Forretningsstrategi og digitalisering
 • Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør, leverandør)
 • VDC hos entreprenøren
 • Bæredygtigheds-discipliner og BIM
 • Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret
 • IKT-specifikationen og Procesmanualen - helt lavpraktisk

 

Udbytte Modul 3

 • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning.

 

Eksamensdagen

Afsluttende prøver, internationale udvikling og fremtidens opmålingssystemer                                     

 • Tendenser i den internationale udvikling
 • Fremtidens (og nutidens) opmålingssystemer
 • Skriftlig individuel prøve
 • Mundtlig prøve i grupper
 • Fejring og evaluering

Når du har gennemført uddannelsen, kan du

 • Udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
 • Koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
 • Styre de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

 • Effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
 • Udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
 • Forstår, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
 • Styre på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
 • Medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

 • Sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
 • Drage nytte af et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
 • Vurdere den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Der betyder, at:

 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
 • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.

Uddannelsen er for alle blandt byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.

Den typiske deltager

Uddannelsen er for alle der arbejder med IKT/BIM/VDC i byggeriet – og/eller som arbejder som eller skal til at arbejde som IKT/BIM/VDC-koordinatorer, IKT/BIM/VDC-ledere, IKT/BIM/VDC-managers (eller andre tilsvarende titler).

Der har været deltagere fra hele værdikæden – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter etc. En af hovedårsagerne til, at uddannelsen scorer rigtigt højt på evalueringerne, er netop, at deltagerskaren er bred. Man lærer simpelthen meget mere på hold med en bred sammensætning – især på denne uddannelse, hvor der er rigtigt meget gruppearbejde.

Vi plejer at sige, at deltagerne lærer mindst lige så meget af de andre deltagere som de lærer af indlægsholderne og kursusledelsen…og at det er en stor del af grundlaget for vore faglige succes.

Det forventes, at du har et grundlæggende indblik i anvendelsen af IKT/BIM/VDC i byggeriet. Der er deltagere med kun lidt erfaring og andre med mere – og det tilpasses undervisningen efter.  

Kursisterne har, i gennemsnit, givet karakteren 4.6 ud af 5 på det centrale evalueringspunkt om, hvor tilfredse de har været med uddannelsen alt i alt. Desuden har alle har svaret ja til, at de vil kunne anbefale uddannelsen for andre.

Det er vi meget glade for.

Kursisterne siger bl.a.:

 • I en digitaliseret verden, kan softwaren og redskaberne ikke stå alene. Kurset har givet os mulighed for, at implementere og og navigere i de værktøjer som skal bistå projekterne i det gode (digitale) samarbejde. Samtidig har jeg fået udvidet mit netværk, med kompetente medspillere inden for feltet. Gruppearbejdet, mangfoldigheden og dialogerne, har givet en højere forståelse for andre instansers behov og synspunkter.  
 • Det faglige indhold på kurset var fantastisk.
 • Fedt at folk er så engagerede, særligt Kristian. Man mærker generelt en dyb passion for branchen og en stor interesse i at få IKT-arbejdet til at blive bedre.
 • Fantastiske foredragsholdere, super dygtige og spændende/relevant stof de fortæller om.
 • Gruppearbejdet blandet med klasseundervisning er supergodt. Og selv om emnerne kan være lidt tunge er det nogle fantastiske undervisere, de formår at fortælle så det bliver spændende.
 • Det var fantastisk, at folk var så engagerede og underviserne var dygtige og passionerede omkring deres fag, og lagde på til debatter og spørgsmål, som ofte var virkelig udbytterige.
 • Jeg er blevet meget klogere på det faglige omkring IKT. Noget af det, der har gjort denne uddannelse så interessant, er de snakke, vi har haft. Det at høre tingene fra rådgivere, bygherre og arkitekters perspektiv har virkelig åbnet mine øjne – både for udfordringer og for samarbejdspotentialet. Det gælder også den dialog vi har haft med de kompetente oplægsholdere. Jeg gik fra hvert modul med en følelse af, at der er nogle fantastiske ildsjæle i det her fag. Folk, der brænder for IKT og som forstår hvor vigtigt det gode samarbejde og den fælles forståelse er for det gode byggeri. Desuden har jeg fået et helt fantastisk netværk, som jeg er sikker på bliver guld værd i fremtiden. Og så har Kristian jo været helt fantastisk fra start til slut - ham er I virkelig heldige med.
 • Fantastiske undervisere. Man bliver grebet med.
 • Synes det er rigtigt fedt sammensat. Oplæggene ligger i en rækkefølge, der giver virkelig god mening.
 • Super spændende og lærende forløb - interessant sammenstilling af forelæsere og oplæg.
 • Underviserne repræsenterede et bredt udsnit fra byggeriet. Vi kom godt rundt omkring emnet fra overordnet aftale til de detaljerede specifikationer. Forløbet blev holdt på sporet uden de store "afstikkere" (ikke ud af en tangent).
 • Det er et godt tilrettelagt program med flere forskellige indlægsholdere. Det giver en god variation i programmet. Det giver også rigtig meget værdi at man får mulighed for at vidensdele på tværs af faggrupperne
 • Højt niveau, godt flow gennem de forskellige emner.
 • Oplægsholderne er super kompetente folk, fra mange forskellige grene af branchen
 • Fyldt med relevant undervisning som præsenteres af spændende aktører i branchen.
 • Gode, velforberedte, engagerede, undervisere. God indkvartering og forplejning. Opgaveløsning i gruppe er godt. Godt sammenhold mellem os kursister.
 • Fagligheden er meget høj / Indlægsholdere er meget engageret, det er lækkert!
 • Kurset er meget relevant i branchen og bruger mange af de bedste i branchen for at fortælle, hvordan BIM og IKT kan hjælpe og forbedre branchen

Se flere kursistudsagn her

Hos os får du ti dages uddannelse i IKT og BIM og det er der flere gode grunde til:
Du kan ikke lære til fulde at forstå BIM-metoderne, BIM-processerne og de tilknyttede ydelser på 3 dage. 10 dage giver dig mulighed for at lære det minimum, der er nødvendigt for selv at komme videre.


Den ændring der sker i byggeriet i øjeblikket, er et paradigmeskifte med en række ændringsparametre, der ændrer på det meste i byggeriet – det kan ikke læres på nogle få dage.

Vi dykker ned i problemstillingerne og beskæftiger os med hele det komplekse nye set-up: Nye aftaleforhold, arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, kommunikationsformer, værktøjer og standarder, samt muligheder for vidensdeling.

Vi har opbygget uddannelsen, så du kommer dybere og dybere ned i problemstillingerne, fra modul til modul. 

Vi udfordrer dig til selv at udarbejde komplekse IKT-aftaler og få dem sammenskrevet med de ydelser, der ikke er IKT-ydelser.

Vores uddannelse har mange øvelser, cases og hjemmeopgaver, hvilket i høj grad udfordrer dig til virkelig at lære noget – også af dine medkursister.

Vores uddannelse er ikke den nemme genvej. Vi lægger vægt på et godt og vidensbaseret fundament, der styrker dine muligheder for at tilegne dig yderligere kvalifikationer og kompetencer.
Uddannelsen lægger et kvalitetsmæssigt højt ambitionsniveau - kun derved sikres du de fornødne kompetencer; det kan ikke gøres på nogle få dage.

Og NB! - Vi er neutrale: Vi sælger ikke specifik IKT/BIM-software eller IKT/BIM-relaterede ydelser. Vi berører naturligvis de relevante Molio-standarder og -anvisninger, men dem har branchen selv været med til at udvikle, og de betragtes som branchens teknisk fælleseje.

Sådan her ser programmet ud i den nuværende sæson 9, ændringer forud for sæson 10 kan forventes.

Program for modul 1
Program for modul 2 - fra seneste sæson
Program for modul 3 - fra seneste sæson

Programmet for modul 2 og 3 er under udarbejdelse. Vi reviderer hvert år og løbende i programmerne for hvert modul, så det lever op til den helt aktuelle situation.

Underviserne i den nuværende sæson 9, ændringer forud for sæson 10 kan forventes.

Modul 1
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Digital Lead Projektering Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema Architects

CEO, Arkitekt MAA Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, Aalborg Kommune
BIM- og proceskonsulent Peter Hyttel Sørensen, BIM-architecture

Bygherrerådgiver, BIM Specialist Sara Asmussen, LHB-NUUK ApS
Naturvejleder og miljøingeniør Annette Weiss


Modul 2
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
BIM- og proceskonsulent Peter Hyttel Sørensen, BIM-architecture
BIM- og Kalkulationschef Kim Schmeltz, Spæncom
Arkitekt og IKT-leder Lene Wrængmose Christensen, Arkitema Architects
Senior Specialist Maria Lindberg, Rambøll Danmark
Arkitekt / BIM ansvarlig Jakob Andreassen, Rørbæk & Møller Arkitekter
BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør Troels Sønder Olsen, LINK arktektur

BIM manager & IKT leder Maria Skovgård Møller, WSP Danmark A/S (Design, Byggeri Øst)
Arkitekt MAA, IKT-leder Tue Kappel, RUBOW arkitekter A/S

Direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Kristian Birch Pedersen, Exigo

Modul 3
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Head of VDC Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Per Aarsleff A/S

CEO, Arkitekt MAA Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
Indehaver og rådgiver Thomas Graabæk, GRAPHISOFT Center Danmark
Professor, Ph.D. Christian Koch, Chalmers University of Technology, Architecture and Civil Engineering, Construction Management
Advokat, Partner, LL.M.,  Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT
Arkitekt, bæredygtighed Nicolai Maj Jørgensen, Arkitema Architects

Bygningskonstruktør, IKT-Leder Nicolai Fløjgaard Pedersen, Pluskontoret

 

Eksamen
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Censor, Sektionsleder Jan Karlshøj, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
Laserscanning Manager Morten Hertz Knudsen, COWI A/S

Uddannelsen består af:

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning) - i alt ni kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb.

Uddannelsens moduler kan dog tages enkeltvis - så du kan tilpasse din opgradering af viden på IKT-området til det behov, du har (deltagelse i modul 2 og 3 forudsætter, at man har deltaget i modul 1).

Eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne.

På eksamensdagen får du også et par fremadskuende oplæg, der giver dig indblik i:

 • Fremtidens IKT og BIM i Danmark og udlandet
 • Fremtidens og nutidens opmålingssystemer - 3D-scanning.

Holdstørrelse

Der er maksimalt plads til 25 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager. 

Uddannelsen giver et overblik over hele bredden i paradigmeskiftet. Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne – ikke i så høj grad på værktøjslæring.

Uddannelsen som IKT-koordinator og -leder er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer, men en overbliksgivende uddannelse, der beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet.

Modul 1: 7. - 9. december 2021 i Middelfart
Modul 2: 12. - 14. januar 2022 i Middelfart
Modul 3: 8. - 10. februar 2022  i Middelfart
Eksamen: 3. marts 2022 i Middelfart

Medlemsforeninger

Hvis du/din virksomhed er medlem af DANSKE ARK, FRI, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen, IDA Byg eller Teknisk Landsforbund, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter - altså heller ikke "Firmapakke"-rabatten.

Firmapakke

Mange firmaer ønsker at uddanne en særlig ekspert til at kunne det hele – og så uddanne flere til at kunne det mest nødvendige. Med firmapakken får du:

 • Tre deltagere på Basis IKT-koordinator-modulet
 • En deltager på hele uddannelsen.

Normalpris: 100.500 kr. ekskl. moms.
Firmapakke-rabatpris: 85.000 kr. ekskl. moms.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger - altså heller ikke rabatordninger ifm. organisationer mv.

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får diplom for hvert modul, hvis du tager modulerne enkeltvis. Du bliver certificeret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle 3 moduler og den afsluttende eksamen. 

Det er en uddannelse, der med sin seriøsitet har fået et stærkt navn. Med certifikatet på IKT-koordinator og -lederuddannelsen i hånden, står du derfor tilsvarende stærkt i markedet.

Certifikat på din uddannelse udstedes af Molio - er én af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Vi har uddannet byggeriets aktører i mere end 60 år.