Byggeplads 16 2000X1336
Uddannelse

IKT-koordinator og -leder

Hvad betyder IKT-bekendtgørelserne i praksis for dig og dine projekter? Og hvordan sikrer du dig, at alle IKT-ydelserne i projekterne koordineres professionelt og efter gældende lov? På 10 intense kursusdage får du den viden og de kompetencer, du skal bruge, til at koordinere og lede IKT-ydelserne i byggesagen.

Få en hovedrolle i det digitale samarbejde

Som IKT-leder er du efterspurgt i byggebranchen. Du har en grundig IKT-uddannelse bag dig og har derfor styr på de IKT-bekendtgørelser, der er afgørende i hverdagen.

Som IKT-leder ved du, hvordan bekendtgørelserne skal omsættes i det praktiske, daglige arbejde med IKT-krav, IKT-ydelser, IKT-roller og IKT-leverancer. 

Molios IKT-uddannelse ruster dig - via viden og værktøjer i IKT-ledelse - til at tage hovedrollen i byggeprojektet. Som IKT-leder er du den, der koordinerer indsatsen og sikrer, at IKT-ydelserne beskrives, fordeles og leveres, som de skal.

Som IKT-leder styrer du ydermere de juridiske og aftalemæssige aspekter i henhold til AB-systemet, hvilket også understreger, hvor vigtigt det er at have en IKT-uddannelse og ikke mindst en IKT-leder med om bord.

Efter endt IKT-uddannelse får du et værdifuldt certifikat på dine IKT-kompetencer, hvilket er et anerkendt og efterspurgt værktøjssæt i branchen. De seneste sæsoner af IKT-uddannelsen har været udsolgt, så tøv ikke med at tilmelde dig og tage dit første skridt mod at blive IKT-leder.

IKT-koordinator og -leder

53.000,-
66.250,- inkl. moms

Tidligere kursister siger

Højt niveau, godt flow gennem de forskellige emner. Oplægsholderne er super kompetente folk, fra mange forskellige grene af branchen

"Jeg er blevet meget klogere på det faglige omkring IKT. Noget af det, der har gjort denne uddannelse så interessant, er de snakke, vi har haft. Det at høre tingene fra rådgivere, bygherre og arkitekters perspektiv har virkelig åbnet mine øjne – både for udfordringer og for samarbejdspotentiale"

Se flere kursistudtalelser i fanerne nedenfor.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

 Uddannelsen består af tre 3-dages moduler og en afsluttende eksamensdag.

Modul 1 - Basis IKT-koordinator

 IKT & BIM - alt det grundlæggende

 

Dag 1: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Processer / Implementering og udvikling

Dag 2: Gældende krav til projektering og udførelse / vejledninger / IKT-projektroller / IKT-specifikationer og -aftale

Dag 3: IKT-krav bygherre / BIM i organisationen / Kontrakter og BIM / BIM i DK og EU / Nye arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og kommunikationsmuligheder

 • Building Information Modeling (BIM) – Hvad er det?
 • Nye aftaleformer/Aftalesættet - Hvad giver værdi?
 • BIM-metoden og BIM-processen
 • Proces for Konsistens- og Kollisionskontrol
 • Implementering og udvikling af IKT og BIM
 • IKT-bekendtgørelserne (118+119) og de enkelte bygherrekrav
 • Konsekvenserne og Vejledningerne til IKT bekendtgørelse 118 & 119
 • Rollefordeling projektleder, projekteringsleder, IKT-leder, IKT-koordinator og IKT-fagkoordinator. IKT i AB18 + YBL18 - og konsekvenser heraf.
 • IKT / BIM implementeringens konsekvenser for bygherren:
 • IKT-specifikationer og -aftalen - i overblik
 • Kommunikation og samarbejde i forandringsprocesser
 • IKT-Krav for bygherrer – og efterlevelse heraf.
 • Bygherrens rolle i det digitale projekt
 • BIM-udvikling med fokus på organisationen
 • Kontrakter og BIM / Orientering BIM i EU og DK

Udbytte Modul 1

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV

Modul 2 - Videregående IKT-koordinator

Anvendelse og optimering af IKT & BIM

 

Dag 1: Anvendelsen af BIM / Data Science og Big Data / Samarbejde arkitekt & ingeniør / BIM og producenter

Dag 2: Gennemførelsen af IKT-krav i projekterings- og udførelsesfasen

Da 3: BIM værktøjer / Struktur, kvalitetssikring og udveksling af BIM-modeller / Modellerings- og simuleringssoftware

 • Anvendelsen af BIM
 • Data Science & Big Data i Byggeriets styring
 • Samarbejde arkitekt – ingeniør i BIM
 • Producenternes udfordringer i BIM-flowet
 • Tilrettelæggelse af IKT-krav i projekteringsfasen og dets betydningen for udførelsen
  • herunder bl.a. aftalesetup, organisation, IKT-ledelse, Digital kommunikation, kommunikationsplatform, Digital projektering, Samarbejde, tegninger vs. model, Udbud og tilbud, mængdefortegnelse, aflevering mv.
 • Kvalitetssikring i praksis
 • God kommunikation
 • Struktur i projektet
 • IFC
 • Overblik over og anvendelse af markedets modellerings- og simuleringssoftware

Udbytte Modul 2

 • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
 • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
 • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
 • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
 • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.

Modul 3 - Specialist IKT-koordinator og -leder

IKT specifikationer, IKT-aftaler, samarbejdsrelationer og juridiske konsekvenser

 

Dag 1: Aftaleforhold / Udarbejdelse af IKT specifikationer og IKT aftaler / IFC og BCF

Dag 2: Forretningsstrategi & digitalisering /Samarbejdsrelationer og VDC hos entreprenøren / Bæredygtighed & digitalisering

Dag 3: Juridiske konsekvenser / IKT specifikationer og Procesmanual

 • IKT-aftaler – viderebygning på intro fra modul 1
 • Nye aftaleforhold / Nye IKT-aftaler / Nye IKT-specifikationer / IKT-ydelser
 • IKT-aftaler – udformning, indhold og metode – erfaringer
 • Hvordan sikrer man optimale informationer i IKT-aftalen
 • Struktur for virksomhedens egen IKT-aftale
 • IFC og BCF – i praksis
 • Skitse til IKT-Specifikation og et samlet aftalesæt.
 • Forretningsstrategi og digitalisering
 • Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør, leverandør)
 • VDC hos entreprenøren
 • Bæredygtigheds-discipliner og BIM
 • Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret
 • IKT-specifikationen og Procesmanualen - helt lavpraktisk

 

Udbytte Modul 3

 • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning.

 

Eksamensdagen

Afsluttende prøver, internationale udvikling og fremtidens opmålingssystemer                                     

 • Tendenser i den internationale udvikling
 • Fremtidens (og nutidens) opmålingssystemer
 • Skriftlig individuel prøve
 • Mundtlig prøve i grupper
 • Fejring og evaluering

Når du har gennemført uddannelsen, kan du

 • Udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
 • Koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
 • Styre de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

 • Effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
 • Udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
 • Forstår, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
 • Styre på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
 • Medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

 • Sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
 • Drage nytte af et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
 • Vurdere den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Der betyder, at:

 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
 • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.

Uddannelsen er for alle blandt byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.

Den typiske deltager

Uddannelsen er for alle der arbejder med IKT/BIM/VDC i byggeriet – og/eller som arbejder som eller skal til at arbejde som IKT/BIM/VDC-koordinatorer, IKT/BIM/VDC-ledere, IKT/BIM/VDC-managers (eller andre tilsvarende titler).

Der har været deltagere fra hele værdikæden – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter etc. En af hovedårsagerne til, at uddannelsen scorer rigtigt højt på evalueringerne, er netop, at deltagerskaren er bred. Man lærer simpelthen meget mere på hold med en bred sammensætning – især på denne uddannelse, hvor der er rigtigt meget gruppearbejde.

Vi plejer at sige, at deltagerne lærer mindst lige så meget af de andre deltagere som de lærer af indlægsholderne og kursusledelsen…og at det er en stor del af grundlaget for vore faglige succes.

Det forventes, at du har et grundlæggende indblik i anvendelsen af IKT/BIM/VDC i byggeriet. Der er deltagere med kun lidt erfaring og andre med mere – og det tilpasses undervisningen efter.  

Kursisterne har, i gennemsnit, givet karakteren 4.6 ud af 5 på det centrale evalueringspunkt om, hvor tilfredse de har været med uddannelsen alt i alt. Desuden har alle har svaret ja til, at de vil kunne anbefale uddannelsen for andre.

Det er vi meget glade for.

Kursisterne siger bl.a.:

 • I en digitaliseret verden, kan softwaren og redskaberne ikke stå alene. Kurset har givet os mulighed for, at implementere og og navigere i de værktøjer som skal bistå projekterne i det gode (digitale) samarbejde. Samtidig har jeg fået udvidet mit netværk, med kompetente medspillere inden for feltet. Gruppearbejdet, mangfoldigheden og dialogerne, har givet en højere forståelse for andre instansers behov og synspunkter.  
 • Det faglige indhold på kurset var fantastisk.
 • Fedt at folk er så engagerede, særligt Kristian. Man mærker generelt en dyb passion for branchen og en stor interesse i at få IKT-arbejdet til at blive bedre.
 • Fantastiske foredragsholdere, super dygtige og spændende/relevant stof de fortæller om.
 • Gruppearbejdet blandet med klasseundervisning er supergodt. Og selv om emnerne kan være lidt tunge er det nogle fantastiske undervisere, de formår at fortælle så det bliver spændende.
 • Det var fantastisk, at folk var så engagerede og underviserne var dygtige og passionerede omkring deres fag, og lagde på til debatter og spørgsmål, som ofte var virkelig udbytterige.
 • Jeg er blevet meget klogere på det faglige omkring IKT. Noget af det, der har gjort denne uddannelse så interessant, er de snakke, vi har haft. Det at høre tingene fra rådgivere, bygherre og arkitekters perspektiv har virkelig åbnet mine øjne – både for udfordringer og for samarbejdspotentialet. Det gælder også den dialog vi har haft med de kompetente oplægsholdere. Jeg gik fra hvert modul med en følelse af, at der er nogle fantastiske ildsjæle i det her fag. Folk, der brænder for IKT og som forstår hvor vigtigt det gode samarbejde og den fælles forståelse er for det gode byggeri. Desuden har jeg fået et helt fantastisk netværk, som jeg er sikker på bliver guld værd i fremtiden. Og så har Kristian jo været helt fantastisk fra start til slut - ham er I virkelig heldige med.
 • Fantastiske undervisere. Man bliver grebet med.
 • Synes det er rigtigt fedt sammensat. Oplæggene ligger i en rækkefølge, der giver virkelig god mening.
 • Super spændende og lærende forløb - interessant sammenstilling af forelæsere og oplæg.
 • Underviserne repræsenterede et bredt udsnit fra byggeriet. Vi kom godt rundt omkring emnet fra overordnet aftale til de detaljerede specifikationer. Forløbet blev holdt på sporet uden de store "afstikkere" (ikke ud af en tangent).
 • Det er et godt tilrettelagt program med flere forskellige indlægsholdere. Det giver en god variation i programmet. Det giver også rigtig meget værdi at man får mulighed for at vidensdele på tværs af faggrupperne
 • Højt niveau, godt flow gennem de forskellige emner.
 • Oplægsholderne er super kompetente folk, fra mange forskellige grene af branchen
 • Fyldt med relevant undervisning som præsenteres af spændende aktører i branchen.
 • Gode, velforberedte, engagerede, undervisere. God indkvartering og forplejning. Opgaveløsning i gruppe er godt. Godt sammenhold mellem os kursister.
 • Fagligheden er meget høj / Indlægsholdere er meget engageret, det er lækkert!
 • Kurset er meget relevant i branchen og bruger mange af de bedste i branchen for at fortælle, hvordan BIM og IKT kan hjælpe og forbedre branchen

Se flere kursistudsagn her

Hos os får du ti dages uddannelse i IKT og BIM og det er der flere gode grunde til:
Du kan ikke lære til fulde at forstå BIM-metoderne, BIM-processerne og de tilknyttede ydelser på 3 dage. 10 dage giver dig mulighed for at lære det minimum, der er nødvendigt for selv at komme videre.


Den ændring der sker i byggeriet i øjeblikket, er et paradigmeskifte med en række ændringsparametre, der ændrer på det meste i byggeriet – det kan ikke læres på nogle få dage.

Vi dykker ned i problemstillingerne og beskæftiger os med hele det komplekse nye set-up: Nye aftaleforhold, arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, kommunikationsformer, værktøjer og standarder, samt muligheder for vidensdeling.

Vi har opbygget uddannelsen, så du kommer dybere og dybere ned i problemstillingerne, fra modul til modul. 

Vi udfordrer dig til selv at udarbejde komplekse IKT-aftaler og få dem sammenskrevet med de ydelser, der ikke er IKT-ydelser.

Vores uddannelse har mange øvelser, cases og hjemmeopgaver, hvilket i høj grad udfordrer dig til virkelig at lære noget – også af dine medkursister.

Vores uddannelse er ikke den nemme genvej. Vi lægger vægt på et godt og vidensbaseret fundament, der styrker dine muligheder for at tilegne dig yderligere kvalifikationer og kompetencer.
Uddannelsen lægger et kvalitetsmæssigt højt ambitionsniveau - kun derved sikres du de fornødne kompetencer; det kan ikke gøres på nogle få dage.

Og NB! - Vi er neutrale: Vi sælger ikke specifik IKT/BIM-software eller IKT/BIM-relaterede ydelser. Vi berører naturligvis de relevante Molio-standarder og -anvisninger, men dem har branchen selv været med til at udvikle, og de betragtes som branchens teknisk fælleseje.

Programmer for sæson 13, april - juni 2023:

Program for modul 1
Program for modul 2
Program for modul 3
Program for eksamen

NB: Der kan forekomme ændringer.

Kristian Stenild
Arkitekt maa , CADit

Kristian Stenild

Simon Andreas Arnbjerg
Kompetenceleder BIM Projektering , Arkitema Architects

Simon Andreas Arnbjerg

Peter Munk
Bygningschef , Aak Bygninger, Aalborg kommune

Peter Munk

Sara Asmussen
Projekt Chef , Iserit i NUUK

Sara Asmussen

Frederik Riis-Pedersen
Head of VDC , MT Højgaard

Frederik Riis-Pedersen

Troels Sønder Olsen
BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør , LINK arkitektur

Troels Sønder Olsen

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditor , ZERO engineering

Zeynel Palamutcu

Maria Skovgård Møller
BIM manager & IKT leder , WSP Danmark

Maria Skovgård Møller

Kristian Mouridsen
Digital Business Development Manager , NCC Danmark

Kristian Mouridsen

Tue Kappel
ICT/BIM Manager, Arkitekt MAA , NCC

Tue Kappel

Nicolai Jørgensen
Arkitekt , Arkitema Architects

Nicolai Jørgensen

Christian Koch
Professor , Aalborg Universitet

Christian Koch

Peter Fauerholdt Thommesen
Partner, advokat (L) , VILTOFT

Peter Fauerholdt Thommesen

Jan Karlshøj
Sektionsleder og censor , Institut for Byggeri og Anlæg, DTU

Jan Karlshøj

Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og PH.D. , Exigo

Kristian Birch Pedersen

Lene Wrængmose Christensen
Arkitekt og IKT-leder , Arkitema Architects

Lene Wrængmose Christensen

Thomas Graabæk
Indehaver , Formfaktor ApS

Thomas Graabæk

Ástridur Elin Ásgeirsdottir
VDC Development Manager , Per Aarsleff A/S

Ástridur Elin Ásgeirsdottir

Maja Smed Kristensen
, Rubow Arkitekter

Maja Smed Kristensen

Morten Hertz Knudsen
Laser Scanning Manager , COWI

Morten Hertz Knudsen

Peter Hyttel Sørensen
BIM- og proceskonsulent , C. F. Møller

Peter Hyttel Sørensen

Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri

Tore Hvidegaard

 

Uddannelsen består af:

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning)
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne.

Holdstørrelse

Vi bestræber os på at holde deltagerantallet nede på ca. 20 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager. 

Uddannelsen giver et overblik over hele bredden i paradigmeskiftet. Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne – ikke i så høj grad på værktøjslæring.

Uddannelsen som IKT-koordinator og -leder er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer, men en overbliksgivende uddannelse, der beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet.

Opstart i november 2022 - sæson 12 - afholdes i Middelfart:
Modul 1: 28. - 30. november 2022 
Modul 2: 30. januar - 1. februar 2023
Modul 3: 27. februar - 1. marts 2023
Eksamen: 30. marts 2023

Opstart i april 2023 - sæson 13 - afholdes i Middelfart:
Modul 1: 11. - 13. april 2023 i Middelfart
Modul 2: 1. - 3. maj 2023 i Middelfart
Modul 3: 7. - 9. juni 2023 i Middelfart
Eksamen: 22. juni 2023


Opstart i august 2023 - sæson 14 - afholdes i Middelfart:
Modul 1: 21. - 23. august 2023 i Middelfart
Modul 2: 18. - 20. september 2023 i Middelfart
Modul 3: 23. - 25. oktober 2023 i Middelfart
Eksamen: 20. november 2023

Medlemsforeninger

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får diplom for hvert modul, hvis du tager modulerne enkeltvis. Du bliver certificeret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle 3 moduler og den afsluttende eksamen. 

Det er en uddannelse, der med sin seriøsitet har fået et stærkt navn. Med certifikatet på IKT-koordinator og -lederuddannelsen i hånden, står du derfor tilsvarende stærkt i markedet.

Certifikat på din uddannelse udstedes af Molio - er én af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Vi har uddannet byggeriets aktører i mere end 60 år. 

Læs evt. mere om diplomer og certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Bemærk at IKT-koordinator- og lederuddannelsen er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

Uddannelsen er  "tilgængelig" i alle regioner - undtaget Fyn. Vi kan derfor ikke love noget ift. Fyn, men kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

Lyst til at læse mere om IKT og om uddannelsen?

IKT-koordinator og -leder

53.000,-
66.250,- inkl. moms