Ikt Koordinator
Uddannelser Udsolgt

IKT-koordinator og -leder

Få de optimale kompetencer til at koordinere og lede byggeriets IKT-projekter.

Kurset varer ialt 10 dage.

Varenummer: 12100997

Tema
Byggeriets digitalisering
49.500,-
61.875,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette event igen udbydes.

Uddannelsen, der giver dig velanset certifikat på, at du har de optimale kompetencer til at koordinere og lede byggeriets IKT-projekter.

De første mange sæsoner har budt på:

 • Ekstraordinært høje evalueringer fra de engagerede kursister
 • Kun de bedste undervisere - med stor praktisk erfaring, fingeren på pulsen og fine formidlingsevner.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk
Hos os får du ti dages uddannelse i IKT og BIM og det er der flere gode grunde til:
 • Du kan ikke lære til fulde at forstå BIM-metoderne, BIM-processerne og de tilknyttede ydelser på 3 dage. 10 dage giver dig mulighed for at lære det minimum, der er nødvendigt for selv at komme videre.
 • Den ændring der sker i byggeriet i øjeblikket, er et paradigmeskifte med en række ændringsparametre, der ændrer på det meste i byggeriet – det kan ikke læres på nogle få dage.
 • Vi dykker ned i problemstillingerne og beskæftiger os med hele det komplekse nye set-up: Nye aftaleforhold, arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, kommunikationsformer, værktøjer og standarder, samt muligheder for vidensdeling.
 • Vi har opbygget uddannelsen, så du kommer dybere og dybere ned i problemstillingerne, fra modul til modul. Det kræver mere end et par dage.
 • Vi udfordrer dig til selv at udarbejde komplekse IKT-aftaler og få dem sammenskrevet med de ydelser, der ikke er IKT-ydelser.
 • Vores uddannelse har mange øvelser, cases og hjemmeopgaver, hvilket i høj grad udfordrer dig til virkelig at lære noget – også af dine medkursister.
 • Vores uddannelse er ikke den nemme genvej. Vi lægger vægt på et godt og vidensbaseret fundament, der styrker dine muligheder for at tilegne dig yderligere kvalifikationer og kompetencer.
 • Uddannelsen lægger et kvalitetsmæssigt højt ambitionsniveau - kun derved sikres du de fornødne kompetencer; det kan ikke gøres på nogle få dage.

Vi er neutrale

Vi sælger ikke specifik IKT/BIM-software eller IKT/BIM-relaterede ydelser. Vi berører naturligvis de relevante Molio-standarder og -anvisninger, men dem har branchen selv været med til at udvikle, og de betragtes som branchens teknisk fælleseje.

Modul 1 - Basis IKT-koordinator

Du får det store overblik og styr på alt det grundlæggende ifm. IKT/BIM i byggeriet.

Rammerne for paradigmeskiftet og implementeringen i virksomheden sættes. 

Indhold Modul 1

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • BIM-metoden og BIM-processerne
 • IKT-bekendtgørelserne og IKT/BIM i lovgivningen
 • BIM-værktøjer - og hvordan man vælger rette ift. behov
 • Projektstyring med VDC/BIM
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Open BIM / buildingSMART / IFC
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Forretningsstrategi & digitalisering
 • Implementering og konsekvenser
 • Danske og internationale standarder

Udbytte Modul 1

 • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
 • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
 • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
 • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
 • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.

Modul 2 - Avanceret IKT-koordinator

Implementering og optimering af IKT og BIM

Indhold Modul 2

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • Optimering af BIM metoden og BIM processerne, strukturering og klassifikation af data
 • Optimering af kommunikation og anvendelsen af projektweb og BCF
 • Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, ydelser og ansvar, ophavsret
 • Green BIM
 • Værktøjer til koordinering af IKT/BIM projekter
 • Rådgivers tilrettelæggelse af IKT-krav
 • BIM-krav til rådgivere i samarbejde med (total)entreprenører
 • VDC i projektering og produktion
 • Kendskab til tilrettelæggelsen af mængde og tid som udtræk af modellen
 • Implementering af IKT og BIM i virksomheden
 • Eksempler på anvendelsen af BIM i kendte ikoniske byggerier
 • Modulopgave: Implementering af IKT/BIM i virksomhed
 • Forskellige gruppeopgaver

Udbytte Modul 2

 • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
 • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
 • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
 • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
 • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.

Modul 3 - IKT-koordinator og -leder

IKT-aftaler og samarbejdsrelationer

Indhold Modul 3

Du får indsigt i og rustes til anvendelse af:

 • De IKT-aftale paradigmer, der i dag præger aftalerne mellem byggeriets parter
 • Nye aftaleforhold / Nye IKT-aftaler / Nye IKT-specifikationer
 • Detaljeret kendskab til IKT-aftalens enkelte ydelser og hvordan disse efterleves i BIM-projekteringen
 • Eksempler på IKT-aftaler mellem bygherrer og rådgivere / entreprenører
 • Data til driften - og driften set med bygherrens øjne
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
 • Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
 • Samarbejdsrelationer der styrker anvendelse af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
 • Udfordringerne ifm det digitale samarbejde mellem byggeriets parter
 • VDC hos entreprenøren
 • Forandringsledelse og IKT
 • Modulopgave: Oplæg til en IKT-aftale
 • Forskellige gruppeopgaver

Udbytte Modul 3

 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning.

Når du har gennemført uddannelsen, kan du

 • Udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
 • Koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
 • Styre de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

 • Effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
 • Udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
 • Forstår, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
 • Styre på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
 • Medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

 • Sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
 • Drage nytte af et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
 • Vurdere den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Der betyder, at:

 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
 • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.

Uddannelsen er for alle blandt byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende.

Den typiske deltager

Uddannelsen er for alle der arbejder med IKT/BIM/VDC i byggeriet – og/eller som arbejder som eller skal til at arbejde som IKT/BIM/VDC-koordinatorer, IKT/BIM/VDC-ledere, IKT/BIM/VDC-managers (eller andre tilsvarende titler).

Der har været deltagere fra hele værdikæden – bygherrer, rådgivere, entreprenører, producenter etc. En af hovedårsagerne til, at uddannelsen scorer rigtigt højt på evalueringerne, er netop, at deltagerskaren er bred. Man lærer simpelthen meget mere på hold med en bred sammensætning – især på denne uddannelse, hvor der er rigtigt meget gruppearbejde.

Vi plejer at sige, at deltagerne lærer mindst lige så meget af de andre deltagere som de lærer af indlægsholderne og kursusledelsen…og at det er en stor del af grundlaget for vore faglige succes.

Det forventes, at du har et grundlæggende indblik i anvendelsen af IKT/BIM/VDC i byggeriet. Der er deltagere med kun lidt erfaring og andre med mere – og det tilpasses undervisningen efter.  

Kursisterne har, i gennemsnit, givet karakteren 4.6 ud af 5 på det centrale evalueringspunkt om, hvor tilfredse de har været med uddannelsen alt i alt. Desuden har alle har svaret ja til, at de vil kunne anbefale uddannelsen for andre.

Det er vi meget glade for.

Kursisterne siger bl.a.:

 • Yderst kompetente undervisere
 • Generelt godt over hele linjen.
 • Fantastiske undervisere. Man bliver grebet med.
 • Dialogen imellem de andre kursus deltagere, var rigtig god giver en virkelig god forståelse for alle aktører i branchen og deres syn punkter.
 • Synes det er rigtigt fedt sammensat oplæggene ligger i en rækkefølge, der giver virkelig god mening
 • Juridiske konsekvenser af Peter Fauerholdt 10/10 IKT-aftaler af Tore Hvidegaard 10/10 Jeg synes det er virkelig vigtigt og fremhæve aftale grundlaget og de særlige områder som er formuleret meget åbnet og uspecifikt
 • Oplæg angående jura, af Peter, var virkelig godt og informativt
 • Alle oplæg var rigtig gode. Det var specielt spændende at høre om Jura og Peters "Cases" Opgaven med at sætte en kontraktstruktur sammen var super god og noget jeg havde efterspurgt. Det gav mig et rigtig godt overblik over sammenhængen. Det var godt at høre forskellige gennemgange af dette, så det sidder helt fast.
 • Gruppearbejdet var godt for forståelsen af emnerne og gav plads til refleksion og drøftelse af godt og skidt. Muligheden for den uforpligtende dialog med andre faggrupper.
 • En særdeles engageret kursusleder i form Kristian. Det er motiverende og bidrager til folks lyst, ift. aktiv deltagelse.
 • Der er altid gode og kompetente oplægsholderne.
 • Jeg vil særligt gerne takke for sammensætningen af holdet, synes de samtaler i pauserne og om aftenen var rigtigt gode specielt da alle aktorer var til stede BH, TE, og Rådgivere både fra arkitekt og ingeniører. det var fedt og få deres forskelliges indsigt.

Program for modul 1
Program for modul 2 - fra seneste sæson
Program for modul 3 - fra seneste sæson

Programmet for modul 2 og 3 er under udarbejdelse. Vi reviderer hvert år og løbende i programmerne for hvert modul, så det lever op til den helt aktuelle situation.

Modul 1
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Digital Lead Projektering Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema Architects

CEO, Arkitekt MAA Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, Aalborg Kommune
BIM- og proceskonsulent Peter Hyttel Sørensen, BIM-architecture

Bygherrerådgiver, BIM Specialist Sara Asmussen, LHB-NUUK ApS
Naturvejleder og miljøingeniør Annette Weiss


Modul 2
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
BIM- og proceskonsulent Peter Hyttel Sørensen, BIM-architecture
BIM- og Kalkulationschef Kim Schmeltz, Spæncom
Arkitekt og IKT-leder Lene Wrængmose Christensen, Arkitema Architects
Senior Specialist Maria Kaae Thygesen, Rambøll Danmark
Arkitekt / BIM ansvarlig Jakob Andreassen, Rørbæk & Møller Arkitekter
BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør Troels Sønder Olsen, LINK arktektur

Modul 3
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Head of VDC Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Per Aarsleff A/S

CEO, Arkitekt MAA Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
Indehaver og rådgiver Thomas Graabæk, GRAPHISOFT Center Danmark
Professor, Ph.D. Christian Koch, Chalmers University of Technology, Architecture and Civil Engineering, Construction Management
Advokat, Partner, LL.M.,  Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT
Arkitekt, bæredygtighed Nicolai Maj Jørgensen, Arkitema Architects

 

Eksamen
Arkitekt MAA Kristian Stenild, CADit
Censor, Sektionsleder Jan Karlshøj, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
Laserscanning Manager Morten Hertz Knudsen, COWI A/S

Vil du vide om underviserne, kan du se dem på de enkelte moduler.
Modul 1
Modul 2
Modul 3

Uddannelsen består af:

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning) - i alt ni kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb.

Uddannelsens moduler kan dog tages enkeltvis - så du kan tilpasse din opgradering af viden på IKT-området til det behov, du har (deltagelse i modul 2 og 3 forudsætter, at man har deltaget i modul 1).

Eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne.

På eksamensdagen får du også et par fremadskuende oplæg, der giver dig indblik i:

 • Fremtidens IKT og BIM i Danmark og udlandet
 • Fremtidens og nutidens opmålingssystemer - 3D-scanning.

Holdstørrelse

Der er maksimalt plads til 25 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager. 

Uddannelsen giver et overblik over hele bredden i paradigmeskiftet. Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne – ikke i så høj grad på værktøjslæring.

Uddannelsen som IKT-koordinator og -leder er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer, men en overbliksgivende uddannelse, der beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet.

Modul 1: 10. - 12. maj 2021 i Middelfart
Modul 2: 9. - 11. juni 2021 i Middelfart
Modul 3: 30. august - 1. september 2021 i Middelfart
Eksamen: 16. september 2021 i Middelfart

Medlemsforeninger

Hvis du/din virksomhed er medlem af DANSKE ARK, FRI, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen, IDA Byg eller Teknisk Landsforbund, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter - altså heller ikke "Firmapakke"-rabatten.

Firmapakke

Mange firmaer ønsker at uddanne en særlig ekspert til at kunne det hele – og så uddanne flere til at kunne det mest nødvendige. Med firmapakken får du:

 • Tre deltagere på Basis IKT-koordinator-modulet
 • En deltager på hele uddannelsen.

Normalpris: 100.500 kr. ekskl. moms.
Firmapakke-rabatpris: 85.000 kr. ekskl. moms.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger - altså heller ikke rabatordninger ifm. organisationer mv.

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får diplom for hvert modul, hvis du tager modulerne enkeltvis. Du bliver certificeret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle 3 moduler og den afsluttende eksamen. 

Det er en uddannelse, der med sin seriøsitet har fået et stærkt navn. Med certifikatet på IKT-koordinator og -lederuddannelsen i hånden, står du derfor tilsvarende stærkt i markedet.

Certifikat på din uddannelse udstedes af Molio - er én af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Vi har uddannet byggeriets aktører i mere end 60 år.