Indregulering Ventilationsanlaeg
Kurser

Indregulering af ventilationsanlæg

Viden og værktøjer til forstå mekanisk ventilation og de faktorer der påvirker driften.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100604

Tema
Installationer
10.900,-
13.625,- inkl. moms

Med bygningsreglementets krav om funktionstest af tekniske anlæg, stilles der nu konkrete lovkrav til udfald af de test der gennemføres på ventilationsanlæg, inden bygningen kan afleveres og idriftsættes.

Dette kursus fører dig gennem hvad du skal vide for at kunne gennemføre en indregulering af ventilationsanlæg, så de lever op til funktionstestens krav i praksis. Du lærer om anlæggets bestykning og styring, udfaldskrav samt måle- og indreguleringsmetoder.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Med bygningsreglementets krav om funktionstest af tekniske anlæg, stilles der nu konkrete lovkrav til udfald af de test der gennemføres på ventilationsanlæg, inden bygningen kan afleveres og idriftsættes. Dette kursus fører dig gennem hvad du skal vide for at kunne gennemføre en indregulering af ventilationsanlæg, så de lever op til funktionstestens krav i praksis.

På kurset gennemgås måleudstyr, målemetoder, måleusikkerhed, indregulering, dokumentationsmetoder af indregulering samt korrekt måling af SEL-værdier. Der veksles mellem teori og praktiske øvelser i grupper på Dantherms 4 nye testanlæg i HUSET Middelfart.

På kurset får du viden om

 • Brug af måleudstyr
 • Korrekt bestykning af ventilationsanlæg i forhold til DS 447
 • Målestedets betydning
 • Målemetoder i forhold til målestedets placering
 • Korrekt indregulering af såvel anlæg med konstant luftstrøm og anlæg med variabel luftstrøm
 • Korrekt dokumentation af indregulering
 • Korrekt måling af SEL-værdier og dokumentation af målinger

Efter kurset ved du

 • Hvordan der måles korrekt
 • Hvordan måleusikkerhed beregnes
 • Hvordan ventilationsanlæg efter DS 447 (ventilationsnormen) bestykkes
 • Hvordan ventilationsanlæg indreguleres korrekt
 • Hvordan indregulering dokumenteres korrekt
 • Hvordan SEL-værdier måles og dokumenteres korrekt

Kurset er primært for teknikere, der arbejder med installation og indregulering af ventilationsanlæg. ingeniører, bygningskonstruktører, maskinmestre og teknikere som arbejder med projektering og drift af ventilationsanlæg.

Medarbejdere i driftsorganisationer og almene boligselskaber kan også med fordel deltage på kurset.

Energiforbruget til drift af ventilationsanlæg i Danmark udgør en væsentlig andel. Andelen er ikke blevet mindre efter at stort alle bygninger, store som små, skal udføres med mekanisk ventilation for at leve op til energikravene. Ineffektive anlæg som er fejlagtigt dimensioneret eller fejlindreguleret, resulterer i høje driftsomkostninger, og er samtidig en stor gene for brugerne, der oplever dårligt indeklima i form af CO2-mætning, trækgener, støj, over- og undertemperering m.v. Det får den modsatte effekt af det tiltænkte.

Thomas Dalsgaard
Vvs og Energispecialist , Td Vvs og Energispecialist

Thomas Dalsgaard

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

safe to visit

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På kurset vil der være nødvendigt måleudstyr til rådighed, men du kan med fordel medbringe eget måleudstyr.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • "Undervisning foregik på fysiske ventilationsanlæg ikke kun teori."
   
 • "Det var rigtig godt at vi fik lov til at afprøve teorien på test anlægget."