Indregulering Ventilationsanlaeg
Kurser

Ventilationsanlæg: Indregulering, test og dokumentation

Viden og værktøjer til at forstå hvordan mekaniske ventilationsanlæg indreguleres og dokumenteres samt hvordan indhold i indreguleringsrapporten læses og forstås.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Byggeteknik
11.900,-
14.875,- inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om dette kursus.

Med bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg, stilles der konkrete lovkrav til udfaldet af indreguleringen. Resultatet af indreguleringen er afgørende for om anlæggets energimæssige ydeevne overholdes. Kravene til vurdering og anvendelse af måleusikkerheder er desuden skærpet i DS 447:2021 og kan have væsentlig påvirkning på både testresultater og indregulering.

 

Dette kursus fører dig gennem hvad du skal vide for at kunne gennemføre en indregulering af ventilationsanlæg, så de lever op til funktionsafprøvningens krav i praksis. Du lærer om anlæggets bestykning og styring, udfaldskrav samt måle- og indreguleringsmetoder. Slutteligt lærer du at aflæse en indreguleringsrapport samt vurdere om indreguleringen er foretaget korrekt.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Med bygningsreglementets krav om funktionstest af tekniske anlæg, herunder mekaniske ventilationsanlæg, stilles der nu konkrete lovkrav til udfald af de test der gennemføres på ventilationsanlæg, inden bygningen kan afleveres og idriftsættes. Dette kursus fører dig gennem hvad du skal vide for at kunne gennemføre en indregulering af ventilationsanlæg, så de lever op til funktionstestens krav i praksis.

På kurset gennemgås måleudstyr, målemetoder, måleusikkerhed, indregulering, dokumentationsmetoder af indregulering samt korrekt måling af SEL-værdier. Der veksles mellem praktiske øvelser og teori i grupper på Dantherms 4 nye testanlæg i HUSET Middelfart.

På kurset får du viden om

 • Brug af måleudstyr
 • Korrekt bestykning af ventilationsanlæg i forhold til DS 447:2021
 • Betydningen af uhensigtsmæssig opbygning.
 • Målestedets betydning
 • Målemetoder i forhold til målestedets placering
 • Korrekt indregulering af såvel anlæg med konstant luftstrøm og anlæg med variabel luftstrøm
 • Korrekt dokumentation af indregulering
 • Korrekt måling af SEL-værdier og dokumentation af målinger

Efter kurset ved du

 • Hvordan der måles korrekt
 • Hvordan måleusikkerhed beregnes/vurderes
 • Hvordan ventilationsanlæg efter DS 447 (ventilationsnormen) bestykkes således at måling gøres lettere og tryktab minimeres.
 • Hvordan ventilationsanlæg indreguleres korrekt
 • Hvordan indregulering dokumenteres korrekt
 • Hvordan SEL-værdier måles og dokumenteres korrekt

Kurset er primært for ingeniører, bygningskonstruktører, maskinmestre og teknikere som arbejder med projektering, tilsyn og funktionsafprøvning.

Medarbejdere i driftsorganisationer og almene boligselskaber kan også med fordel deltage på kurset.

Teknikere, der arbejder med installation og indregulering af ventilationsanlæg kan også få udbytte af kurset. 

Der kræves ikke særlige ventilationstekniske forudsætninger for kursusdeltagelse. Undervisningen på kurset er differentieret, hvorfor alle med interesse for emnet kan deltage.


Energiforbruget til drift af ventilationsanlæg i Danmark udgør en væsentlig andel. Andelen er ikke blevet mindre efter at stort alle bygninger, store som små, skal udføres med mekanisk ventilation for at leve op til energikravene. Ineffektive anlæg som er fejlagtigt dimensioneret eller fejlindreguleret, resulterer i høje driftsomkostninger, og er samtidig en stor gene for brugerne, der oplever dårligt indeklima i form af CO2-mætning, trækgener, støj, over- og undertemperering m.v. Det får den modsatte effekt af det tiltænkte.

Thomas Dalsgaard
Vvs og Energispecialist , Td Vvs og Energispecialist

Thomas Dalsgaard

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På kurset vil der være nødvendigt måleudstyr til rådighed, men du kan med fordel medbringe eget måleudstyr.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • "Undervisning foregik på fysiske ventilationsanlæg ikke kun teori."
   
 • "Det var rigtig godt at vi fik lov til at afprøve teorien på test anlægget."

Relaterede kurser