Molios kurser i inden for bygningsfysik sikrer en dyb og tværgående indsigt.
Kursusemner

Bygningsfysik

Byggeriet bliver mere og mere komplekst og uddannelserne mere og mere specialiserede. Mange arkitekter og ingeniører savner derfor et tilstrækkeligt overblik over bygningsfysikken. Her kan du se alle vores kurser  om bygningsfysik og du kan læse mere om Bygningsfysikuddannelsen.

Kurser sikrer indsigt i bygningsfysik

Molio har kurser, der sikrer en dyb, tværgående indsigt i bygningsfysik med fokus på polyteknikken.

Det gælder fx Bygningsfysikuddannelsen, der giver et dybdegående kendskab til og brush-up på bygningsfysikkens hovedemner. Bygningsfysikuddannelsen er sammensat af en række fagområder, der alle vedrører bygningsfysik. Hvert fagområde inden for bygningsfysik kan også tages som enkeltstående kursus. 

Fagområder inden for bygningsfysik

Molio udbyder en række kurser om bygningsfysiske fagområder som bl.a. Lys, Indeklima, Fugt i bygninger, Brand, Lyd, Bygningsmaterialer og Energi

Bygningsfysik er tværgående 

På alle kurserne inden for bygningsfysikken, får du styr på de lovmæssige krav, du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes Du får masser af eksempler og praktiske opgaver, du får indsigt i undersøgelsesmetoder og udstyr – og du rustes til at kunne gennemføre projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset.

Produkt Type
Emner

Produkter

Bedre viden om bygningsfysik giver hele løsninger

Et byggeprojekt skal ses som en helhed og ikke i adskilte dele. Manglende kendskab til bygningsfysik er ofte årsag til fejl i byggeriet, som medfører forsinkede og fordyrede projekter:

– Jeg arbejder primært med energioptimering, og har brug for at kende konsekvensen af de valg, jeg træffer. Hvis jeg eksempelvis vælger at efterisolere en væg for at spare på energien, så er det ekstremt vigtigt, at jeg har in mente, hvad det kan indebære af eventuelle udfordringer med fugt. På samme måde er jeg nødt til at kende til forholdene om brand, hvis jeg eksempelvis ombygger et ventilationsanlæg for at gøre det mere energieffektivt.

Peter Sarka, civilingeniør og energileder, Lolland Kommune og tidligere deltager på Bygningsfysikuddannelsen