Brand
Kurser

Brand

Bliv rustet til at ”oversætte” en brandstrategis brandkrav til kravspecifikationer for de enkelte bygningsdele, og dokumentere at bygningen rent faktisk imødekommer det stillede brandkrav.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Bygningsfysik
11.900,-
14.875,- inkl. moms

Ud fra en case-baseret gennemgang af en brandstrategi lærer du, hvad det i praksis betyder, når brandrådgiveren skriver, at de indvendige overflader skal være udført som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0. 

Du lærer at ”oversætte” en brandstrategis brandkrav til kravspecifikationer for de enkelte bygningsdele - og du lærer, hvordan du dokumenterer, at bygningen rent faktisk imødekommer de stillede brandkrav

Du lærer også, hvordan de projekterende skal kontrollere, at brandstrategien er indarbejdet i bygningsbeskrivelser og på tegninger, og hvordan de udførende skal kontrollere, at den planlagte brandsikring er indarbejdet i det udførte byggeri. 

Kurset ledes af seniorbrandrådgiver Anders B. Vestergaard (Rambøll) og fagchef Jesper Lind Arpe (COWI), der begge er certificeret til brandklasse 2-4 samt som tredjepart og har mange års erfaring som brandrådgivere.

 • "Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."
 • "God ping pong mellem underviserne. Bød ind under hinandens indlæg."
 • "Gode undervisere der har stor erfaring med emnet og som er gode til at formidle det. Rigtig god case ;)"
 • "Meget gode oplægsholdere som har styr på deres fag, kunne meget godt lide når de trak eksempler ind fra virkeligheden men også at de ikke var enige altid, og de intern tog en dialog."
 • "Det var fedt at få forklaret nogle ting, som man har taget for givet - få forklaret teori og baggrund bag. F.eks. hvor mange steder man skal kigge i brandrapporten for at blive oplyst. Begge undervisere er meget dygtige formidlere. Jeg kunne godt lide, at kurset var mere dialogbaseret."

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Planlægningen af en bygnings brandsikkerhed starter tidligt i byggeriet fase ved at brandrådgiveren udarbejder en brandstrategi for det aktuelle byggeri. Dette kursus starter, hvor arbejdet med at udarbejde brandstrategien er afsluttet og fokuserer på:

 • Opbygning af en brandstrategirapport, hvor finder man de forskellige brandkrav
 • Krav til forskellige brandsikringselementer
 • Klassifikation af konstruktioner, bygningsdele og materialer
 • Brandrådgivers virke, BR18-processer versus projektets faser
 • Dokumentation for produkter og byggevarers brandtekniske egenskaber
 • Hvordan kan produkter og byggevarer bruges i byggeriet
 • Kontrol af brandsikringselementer i udførelsen

Du får derimod ikke et skoleridt gennem, hvordan en brand udvikler sig, hvordan sikkerheden kan eftervises ved brandteknisk dimensionering eller på, hvilke af bygningsreglements vejledninger du kan slå op i for at finde præ.accepterede løsninger. Fokus er på hvordan brandsikringen indarbejdes i byggeriet, fra brandstrategien ER udarbejdet til byggeriet er opført. 

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

 • Finde relevante brandkrav i en brandstrategi rapport
 • Redegøre for fagområdets terminologi
 • Kende til principper for brandprøvning
 • Kende til kontrol af projektering og udføres af byggeri
 • Kende forskel på begreberne reaktion på brand, brandbeskyttelse og brandmodstandsevne
 • Kende til faldgruber i forståelse at brandteknisk dokumentation
 • Forståelse for hvordan en brandstrategis brandkrav kan overføres til bygget byggeri

Kursets målgruppe er arkitekter, bygningsingeniører eller bygningskonstruktører der arbejder med at omsætte brandkrav fra brandstrategi til det byggede byggeri.

Kursets formål er at beskrive hvordan brandsikringen indarbejdes i byggeriet, fra brandstrategien er udarbejdet til byggeriet er opført. Derfor er det ikke tale om et kursus med brandrådgiver som den direkte målgruppe, men kurset er relevant for mange brandrådgivere der ønsker at vide mere om hvordan  funktionskrav omsættes til byggeri og hvordan imødekommelse af brandkravene dokumenteres. Kurset vil også være relevant for leverandører og producenter af byggevarer og byggematerialer.  

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Program - ret til ændringer forbeholdes

Anders B. Vestergaard
Senior brandrådgiver , Rambøll

Anders B. Vestergaard

Jesper Lind Arpe
Brandingeniør, fagchef , COWI A/S

Jesper Lind Arpe

Begge er certificeret til brandklasse 2-4 samt som tredjepart og har mange års erfaring som brandrådgivere.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 0600.

Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 72.675 kr. ekskl. moms. 

 • "Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."
 • "Rigtig dygtige instruktører som formåede at præsentere materialet på en faglig og alligevel spiselig måde."
 • "God ping pong mellem undervisere. Bød ind under hinandens indlæg."
 • "Gode undervisere der har stor erfaring med emnet og som er gode til at formidle det. Rigtig god case ;)"
 • "Meget gode oplægsholdere som har styr på deres fag, kunne meget godt lide når de trak eksempler ind fra virkeligheden men også at de ikke var enige altid, og de intern tog en dialog."
 • "Det var fedt at få forklaret nogle ting, som man har taget for givet - få forklaret teori og baggrund bag. Der var noget af opgaverne, jeg ikke helt forstod i starten, men da de bagefter blev vendt i plenum, gik det op for mig, at det ikke var svarene, der var vigtige, men ''rejsen'' hen imod svaret. F.eks. hvor mange steder man skal kigge i brandrapporten for at blive oplyst. Begge undervisere er meget dygtige formidlere. Jeg kunne godt lide, at kurset var mere dialogbaseret."

Modulerne på bygningsfysikuddannelsen

Hvad er et brandkursus?
Formålet med vores brandkursus er at du bliver undervist i at omsætte brandkravene i en brandstrategi til det faktiske byggeri, samt lærer hvordan du dokumenterer at brandkravene imødekommes.

Hvad kræver det at tage et brandkursus?
Brandkurset er særligt relevant for dig, som er arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, og arbejder med at håndtere brandkrav i byggeri. Dette brandkursus kan også være relevant, hvis du er brandrådgiver og ønsker at forstå hvordan funktionskrav omsættes til byggeri og hvordan du imødekommer dokumentation af brandkravene. Det samme gælder for dig som er leverandør og producent af byggevarer og -materialer.

Hvorfor er det relevant at tage et brandkursus?
Med dette brandkursus lærer du hvordan brandsikring indarbejdes i et byggeri. Fokus på vores brandkursus er at håndtere brandsikring fra når brandstrategien er udarbejdet og til byggeriet er opført. Brandkurset vil med en case-baseret tilgang klæde dig på til at forstå både teori og baggrund for brandsikring i et byggeri.

Hvad lærer man på et brandkursus?
På vores brandkursus lærer du at oversætte brandkravene i en brandstrategi til specifikke kravspecifikationer for hver enkelt bygningsdel. Brandkurset klæder dig også på til at kunne dokumentere, at den bygning du arbejder med, imødekommer de stillede brandkrav. På brandkurset får du også forudsætningerne for at forstå, hvordan den projekterende kontrollerer at en brandstrategi er indarbejdet i bygningsbeskrivelserne og i tegninger, og hvordan den udførende kontrollerer, at den planlagte brandsikring er indarbejdet i byggeriet.

Hvem underviser på brandkurset?
På brandkurset bliver du undervist af seniorbrandrådgiver Anders B. Vestergaard fra Rambøll og fagchef Jesper Lind Arpe fra COWI. Som undervisere på brandkurset deler de ud af deres mangeårige erfaring som brandrådgivere. Derudover er de begge to certificeret til brandklasse 2-4, samt som tredjepart.