Brand
Kurser

Brand

På kurset får du en gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Du lærer, hvordan en brand udvikler sig og hvorledes sikkerheden kan eftervises.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100287

Tema
Bygningsfysik
10.900,-
13.625,- inkl. moms

 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

På kurset kommer du igennem følgende emner:

 • Gældende lovgivning for bygninger i tilfælde af brand
 • Brandkravene i Bygningsreglementet
 • Gældende vejledninger og anvisninger
 • Introduktion til brandteknisk prøvning og klassifikation
 • Brandbelastning og brandeffekt
 • Flammer og røgfaner
 • Røgfyldning
 • Evakueringsstrategier
 • Aktiv og passiv brandsikring
 • Evakueringsanalyse - håndberegning
 • Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
 • Materialegenskaber ved brand for træ, stål og beton
 • Konstruktioners respons som følge af brandpåvirkning

OBS! modulet er under løbende revision

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

 • Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
 • Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
 • Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
 • Redegøre for fagområdets terminologi. 
 • Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
 • Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
 • Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
 • Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
 • Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
 • Udføre en simpel evakueringsberegning 
 • Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
 • Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Program er under udarbejdelse

Anders B. Vestergaard
Senior brandrådgiver , Rambøll

Anders B. Vestergaard

Jesper Lind Arpe

Undervisere

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

På kurset udleveres bogen "Brannteknisk rømningsanalyse" af Bjarne Christian Hagen. Du får desuden adgang til e-bogen "Brandfysik og brandteknisk design af bygninger" af Lars Schiøtt Sørensen. Resten af materialet forefindes kun digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 0600.

Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 69.000 kr. ekskl. moms. 

 • "Den faglige kompetence blandt underviserne er virkelig høj. Spørgsmål blev svaret prompte og uden tøven.”

 • "Generelt var underviserne ekstremt dygtige og professionelle i deres fag, hvilket også kom til udtryk under hele undervisningsforløbet. Det gjorde så man fik et godt fagligt udbytte af hele kurset. Underviserne bør i holde fast i!”

 • "Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."

   

 • "De visuelle effekter (især videoerne) var virkelig en øjenåbner for, hvor vigtigt brandforhold er."

   

 • "Kurset gav en god helhedsforståelse for brand i bygninger."

 • "Opholdet i det hele taget var super positiv. Underviserne er super dygtige, og kunne
  besvare de spørgsmål der kom gennem forløbet. De opgaver der var lagt ind var
  vigtige for lige at få hjernen lidt i omdrejninger, så det hele ikke bare blev et "sid og
  lyt på mig"."