Energi
Uddannelser

Energi

Du får praktisk anvendelig viden om de energimæssige forhold og energikrav til bygninger, både i forbindelse med projektering og energirenovering.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Bygningsfysik
11.900,-
14.875,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

23W46 Christian Anker 800X450

Derfor skal du deltage på energi-modulet

 

"Bygningers driftsenergi udgør den største enkeltpost på klodens CO2-regnskab. Derfor er den energi-effektive bygningsmasse grundlæggende for den grønne omstilling. Men de rigtige løsninger kræver at man kan balancere de forskellige variable. På Energimodulet lærer du om energi-effektivt byggeri, vi klæder dig på og giver dig værktøjer med hjem, så dit næste byggeprojekt kan blive så energi-effektivt som muligt. Vi kommer i dybden med næsten alt relateret til bygningsenergi: klimaskærm, installationer, bygningsdesign, indeklima, regulering og renovering"

 

Christian Anker Hviid, underviser

Kursets mål er at give dig en direkte og praksisrettet brugbar viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger  - naturligvis altid opdateret ift. nyeste energikrav.

 

Kurset ledes af associate professor, PhD Christian Anker Hviid (DTU Construct) og professor, Ph. D  Steffen Petersen, (Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign).

 

De er også kursusledere på modulet om Lys.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold de nye skærpede energikrav.

På kurset kommer du igennem følgende emner:

 • Grundlæggende regler for beregning af varmetransport i bygninger
 • Regler i Bygningsreglementet vedrørende energi
 • Regler i DS 418 Beregning af bygningers varmetab
 • Regler for beregning af bygningers energiforbrug i forhold til energirammen
 • Metoder til vurdering af overtemperatur og afbødende tiltag
 • Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
 • Lavenergibygninger.

Generelt perspektiveres til den frivillige bæredygtighedsklasse hvor det er relevant.

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi:

 • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og varmetekniske forhold i relation bygninger
 • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi
 • anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter
 • anvende Be18 til eftervisning af bygningers energiramme
 • arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger
 • arbejde med metoder til vurdering af bygningers energiforbrug og indeklima


2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi:

 • klimaskærm 
 • vinduer
 • ventilationsanlæg
 • varmeanlæg
 • udluftning og afskærmning

Kurset er for arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker indsigt i de energimæssige forhold i bygninger. 

Kurset indgår som modul på Bygningsfysikuddannelsen, men kan sagtens tages som et selvstændigt modul.

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Christian Anker Hviid
Associate professor, PhD , DTU Construct

Christian Anker Hviid

Steffen Petersen
Professor , Aarhus Universitet

Steffen Petersen

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

På kurset udleveres DS418. Det øvrige undervisningsmateriale er digitalt. 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået.

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 0600. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 72.675 kr. ekskl. moms.

 • "Generelt er der blandt underviserne et meget højt faglig niveau og de brænder meget for deres emner hvilket kommer til udtryk i indlæggene".

 • "Foredragsholderens evne til at formidle er fantastisk samt hans viden om emnerne. Emnerne var relevante og jeg fik et stort udbytte af kurset."

 • ”Christian var meget interessant som underviser da han har en ufattelig stor viden, kæmpe cado til ham, virkelig spændende underviser der går op i sit fag.”

 • ”Generelt var kurset rigtig godt, og mit udbytte har været stort.”

Modulerne på bygningsfysikuddannelsen

Bygningsfysikuddannelsen består af 7 fagmoduler, som du kan vælge at tage enkeltvis. Ønsker du hele uddannelsen, så kontakt os på tlf. 7012 0600.

Læs om bygningsfysikuddannelsen