#Kursus7
Konferencer

Fugtdagen

Fugtdagen byder på et mix mellem nyeste viden, regler, teknik, udfordringer og løsninger.

Tema
Konferencer
4.500,-
5.625,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Molio (tidl. Byggecentrum) har gennem de seneste 40+ år holdt kurser om fugt i byggeriet flere gange årligt. Kurserne har været flot evaluerede.

Der sker løbende nyt på området og Fugtdagen er en opsamling af det allernyeste.

Det er dermed dels en opdatering/opgradering for de mange, der har deltaget på fugt-kurser hos os – men det er også et tilbud til alle andre, der ønsker at være helt opdaterede på området.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Fugtdagen byder på et mix mellem nyeste viden, regler, teknik, udfordringer og løsninger.

Senest fugtdagen blev holdt (31. aug. 2021) tog vi fat på fugtforhold relateret til bl.a.:

 • Konstruktiv beskyttelse og materialevalg
 • Dampspærrer
 • Fugtstrategiplaner for nybyggeri og renovering – specielt for træbyggeri
 • Vinduesmontering i facader
 • Modulbyggeri
 • Affugtningsmetoder og udtørringstider
 • Tilgængelighed og fugtsikring af terrændæk
 • Imødegåelse af oversvømmelse og opstuvning fra kloak
 • Tagterrasser, taghaver og P-dæk
 • Skybrudssikring af tage med nødafløb
 • Fugtundersøgelser og målemetoder
 • Detaljering af fugtkrav ved projektering

Fugtdagen er en intens dag, hvor centrale aktører mødes for at høre om og drøfte nyeste viden, regler, teknik og løsninger inden for området fugt i bygninger, som omfatter stort set alle bygningsdele både i og indenfor klimaskærmen. Der vil blive god mulighed for at netværke.

Fugtdagen henvender sig til byggeteknikere, konstruktører, arkitekter og ingeniører med flere, som skal tage stilling til fugttekniske problemer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurdering.

Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer og give anledning til vækst af skimmelsvampe. Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner m.v.

Se program fra seneste version af Fugtdagen (holdt 31. aug. 2021)

Nyt program udarbejdes 3-4 måneder før næste udbud - for at sikre, at vi har alt det nyeste og vigtigste med.

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Alle der har gennemført kurset ”Fugt i bygninger” hos Molio (tidl. Byggecentrum) kan deltage med 25% rabat på Fugtdagen. Oplys det venligst ifm. tilmelding i kommentarfeltet.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.