Indeklima
Kurser

Indeklima

Du får gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100291

Tema
Bygningsfysik
9.900,-
12.375,- inkl. moms

Den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger og mulighederne for at måle på indeklimaet. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning..

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Kursusmål
På dette kursus får du gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger og mulighederne for at måle på indeklimaet bliver belyst. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
- Redegøre for indeklimaets påvirkning af menneskers sundhed, komfort og præstationer
- Fortolke gældende standarder for indeklima
- Redegøre for gængse målemetoder inden for indeklima
- Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
- Formulere relevante forslag til forbedringer af indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
- Redegøre for metoder til at renovere bygninger for skimmelsvamp
- Vurdere effekten af brugernes tilstedeværelse på indeklima og energiforbrug
- Vurdere betydningen for komforten af kombinerede indeklimaeksponeringer

Kursusindhold
Kurset omhandler:
- Termisk og atmosfærisk indeklima og dets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer.
- Beskrivelse af relevante målemetoder.
- Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp.
- Effekten af brugerindflydelse på indeklima og energiforbrug.
- Kombinationer af indeklimafaktorer.

Vores kursister siger:
"Jeg synes generelt alle indlæg var både interessante og lærerige og fremlæggelsen blev foretaget på en god og levende måde."
"Det høje niveau og lærerne formidlingsevne - der gjorde det vedkommende og spændende. Jeg fik meget ud af det trods mine ringe forkundskaber."
"Gode undervisere, godt tilpasset kursus, god vægtning mellem det meget udregningsmæssige, som kan være lidt svært tilgængeligt) og det mere praktiske."

Undervisere
Chefrådgiver Niels Skals, Rambøll,
Lektor Steffen Petersen, Aarhus Universitet.

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70 12 06 00.

Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Indeklimaet har stor betydning for menneskers komfort, sundhed og præstationer.

På kurset gennemgås de vigtigste parametre i indeklimaet:

 • Det termiske og atmosfæriske indeklima
 • Det kemiske og biologiske indeklima, herunder luftkvalitet beskrevet ved forureninger (støv, partikler, gasser: CO2, Radon, lugte), luftfugtighed, statisk elektricitet
 • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp – biologi, sundhedsfare, regler.
 • Hvordan påvirkes mennesker af indeklimaet?
 • Kombinationen af indeklimafaktorer.
 • Hvordan undersøger og måler man indeklimaet?
 • Hvordan renoverers og optimeres indeklimaet?

Vi belyser emnerne med praktiske eksempler, målemetoder og cases

Kurset sætter dig i stand til at:

 • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Vurdere behovet for indeklimamålinger
 • Foretage udvalgte målinger
 • Vurdere forekomst, årsag til og afhjælpning af skimmelsvampe i en bygning
 • Lægge en strategi for indeklimaoptimering i en bygning med indeklimaproblemer

Kurset henvender sig til arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i hele indeklimaområdet og kompleksiteten forbundet hermed. 

Program

Steffen Petersen
Associate Professor, Ph.D.

Steffen Petersen

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Det er en fordel, men ingen betingelse, at du har indeklimacases med fra din dagligdag.

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 0600. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

 • ”Utroligt behagelige undervisere, der uden tvivl er særdeles kompetente på deres fagområder”

 • "Energiske og dygtige undervisere"

 • "Jeg synes generelt alle indlæg var både interessante og lærerige og fremlæggelsen blev foretaget på en god og levende måde."

 • "Gode undervisere, godt tilpasset kursus, god vægtning mellem det meget udregningsmæssige, som kan være lidt svært tilgængeligt, og det mere praktiske."