Lys
Kurser

Lys

Kurset giver dig aktuel, praktisk og anvendelig viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Bygningsfysik
11.900,-
14.875,- inkl. moms

Kurset ledes af associate professor, PhD Christian Anker Hviid (DTU Construct) og professor, Ph. D  Steffen Petersen, (Aarhus Universitet - Institut for Byggeri og Bygningsdesign).

 

Christian Anker Hviid forklarer om kurset:

"Dagslys er essentielt for menneskers sundhed, velbefindende og produktivitet, og når dagslyset ikke rækker, skal kunstbelysningen tage over. Men for meget lys kan omvendt være generende.

På Lys-modulet lærer du om godt lysdesign, hvad-enten kilden er dagslys eller kunstlys. Vi klæder dig på, og giver dig værktøjer med hjem, så du kan regne på dagslyset, projektere kunstbelysning og gøre dig i stand til at analysere problemer.

Vi kommer i dybden med de lys-tekniske begreber, det gode dagslysdesign, energi-effektivt kunstlys, farvegengivelse og reglerne.

 

Det er kursisterne glade for - i evalueringerne er bl.a. skrevet:

 • "De 2 undervisere er det perfekte match, og de gør et vanskeligt og delvist teoretisk emne så lettilgængeligt som det er muligt med alle de fine eksempler, øvelser og opgaver. Stor ros til dem begge. Længe siden at jeg har været på kursus og er kommet hjem med så meget brugbar viden"
 • "Det var godt med gruppearbejdet, der var indarbejdet i kurset, det giver en god forståelse for emnet."
 • "Det var super godt med øvelsesopgaver undervejs i forløbet."
 • "Underviserne var virkelig velfunderet i deres stof, de var gode formidlere, rigtig godt tilrettelagt, høj faglighed."

 

De er også kursusledere på kurset om Energi

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

På kurset lærer du bl.a. om:

 • Grundlæggende egenskaber ved lys i forhold til menneskers sundhed, funktion og komfort
 • Grundlæggende egenskaber mht. indeklima og energi ved dagslys og belysningsanlæg i bygninger
 • Regler i Bygningsreglementet vedrørende dagslys og belysning
 • Kunstlys og farvegengivelse
 • Lavenergibygninger
 • Solafskærmninger
 • Dagslysafskærmninger

Generelt perspektiveres til den frivillige bæredygtighedsklasse hvor det er relevant

Efter kurset kan du: 

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:

 • Grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
 • Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
 • Anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
 • Anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslys og belysningsstyrker i bygninger
 • Metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber

2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning bl.a.:

 • Glas, vinduer
 • Solafskærmning, dagslysafskærmning, udhæng
 • Belysningskilder
 • Belysningsanlæg.

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Steffen Petersen
Professor , Aarhus Universitet

Steffen Petersen

Christian Anker Hviid
Associate professor, PhD , DTU Construct

Christian Anker Hviid

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Medbring egen computer og lommeregner. 

Har du et digitalkamera, hvor eksponeringen kan ændres, kan dette evt. medbringes til HDR-billeder, der kan anvendes til analyse af luminansforhold.

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 0600. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 72.675 kr. ekskl. moms.

 • "De 2 undervisere er det perfekte match, og de gør et vanskeligt og delvist teoretisk emne så lettilgængeligt som det er muligt med alle de fine eksempler, øvelser og opgaver. Stor ros til dem begge. Længe siden at jeg har været på kursus og er kommet hjem med så meget brugbar viden"
 • "Det var godt med gruppearbejdet, der var indarbejdet i kurset, det giver en god forståelse for emnet."
 • "Det var super godt med øvelsesopgaver undervejs i forløbet."
 • "Underviserne var virkelig velfunderet i deres stof, de var gode formidlere, rigtig godt tilrettelagt, høj faglighed."
 • "Super godt at få styr på alle hovedbegreberne og et indblik i teorien bag."

Modulerne på bygningsfysikuddannelsen