Haandtering Skimmelsvampesager
Kurser

Skimmelsvampe i bygninger

Få konkrete værktøjer og aktuel byggeteknisk og juridisk viden. Viden og værktøjer til dig, der ønsker at håndtere sager med skimmelsvamp på en professionel måde. Du lærer om årsager, forebyggelse, sanering og gældende regler.

Tema
Bygningsfysik
5.100,-
6.375,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Simon Heising

Hvad er formålet med den juridiske del af kurset?

 

"Du får en unik kobling mellem juridisk og byggeteknisk viden, som sikrer dine færdigheder og skaber tryghed for alle involverede i processen. Du lærer at identificere, forebygge og håndtere skimmelsager fra start til slut til gavn for dine kunder"

 

Simon Heising, underviser på kurset

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Skimmelvækst er et problem både i ældre og dårligt isolerede bygninger og ved nybyggeri. Uanset om du arbejder med nybyggeri, renovering eller vedligehold, kan du derfor komme ud for at skulle håndtere en skimmelsag. Da skimmelvækst handler om sundhedsproblemer er det vigtigt, at de håndteres, så eventuelle problemer kan identificeres og afhjælpes korrekt.

På dette kursus får du viden om hvordan skimmelvækst opstår, hvor skimmel især vokser, metoder til at finde dem og hvordan væksten forebygges.

Du lærer, også hvordan en bygning kan undersøges både mht. fugtforhold og skimmelvækst og hvordan skimmel fjernes og bygningen saneres.

Desuden lærer du at håndtere en skimmelsag fra start til slut herunder at kommunikere med de involverede parter, ikke mindst med brugere/beboerne i de berørte ejendomme, så alle føler sig trygge under processen.

Endelig får du viden om udlejers og lejers rettigheder, pligter og ansvarsfordeling.

Så på kurset får du viden om
- Vækstbetingelser og vækststeder for skimmelsvampe
- Bygningsundersøgelser og fugtmåling
- Prøvningsmetoder for skimmelsvamp, herunder DNA-målinger
- Skimmelsvampe og deres betydning for sundheden

 • Vurdering af skimmelvækst - kriterier
 • Eksempler på sager, hvor der har været problemer med skimmel
 • Skimmelsaneringsprocessen
 • Skimmel og kommunikation
 • Ejers og lejers rettigheder og pligter

Efter kurset ved du

 • Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår
 • Hvordan skimmelvækst undgås/forebygges
 • Hvad du kan gøre ved problemet, hvis det opstår
 • Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til
 • Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter

Kurset henvender sig til alle, der kan tænkes at komme i berøring med skimmelsager især bygherrer, ansatte i boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen og administratorer. Kurset er også relevant for entreprenører og rådgivere og andre, der vil blive klogere på skimmelsvamp.

Mange professionelle parter i byggeriet (bygherrer, boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen, administratorer, tilsynsførende myndigheder, rådgivere og entreprenører) kan komme ud for at skulle håndtere en skimmelsvampesag.

Dette kursus har til formål at hjælpe personer i berøring med skimmelsvampesager til at håndtere sagerne både korrekt og professionelt.

Se program - ret til ændringer forbeholdes.

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Hvis du har deltaget eller skal deltage på Molios ”Fugt i bygninger”-kursus, så kan du deltage på Skimmel-kurset med 20% rabat.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

 • Rigtig god og spændende undervisning. Godt case arbejde og interessante vinkler. Aktivering af kursister og udfordring af tankemønstre.

 • Særligt godt var... "sammenhængen i kurset fra hvor man finder skimmel, hvordan opstår det etc. og så til det juridiske aspekt

Relaterede kurser og uddannelser