Herobillede Miljørådgiver I Byggeriet 1600X900
Kurser

Miljørådgiver i byggeriet

Lær at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
11.900,-
14.875,- inkl. moms

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

Du får:

 • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
 • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
 • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
 • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
 • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
 • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS)

Der er god brug for miljørådgivning i byggeriet. Kurset her giver dig en nyttig ballast, men det er "kun" et to-dageskursus. så husk at det er gennem praksis og erfaring, at man evner at give en rigtig god miljørådgivning, så det er vigtigt at komme i gang med at bruge dine kompetencer i praksis.

Når du har gennemført kurset, har du fået et godt overblik over og kendskab til miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

Du har desuden fået inspiration til håndtering af forskellige facetter omkring miljøproblematiske stoffer, ift. både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Modulet indgår som tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Se program - ret til ændringer forbeholdes

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent , OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Niels Salling

Signe Mehlsen
Konsulent , Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)

Signe Mehlsen

Brian Andersen
Senior Specialist/Miljørådgiver , DJ Miljø og Geoteknik P/S

Brian Andersen

Lars Phoenix
Miljømedarbejder , Herlev Kommune

Lars Phoenix

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.

Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning. 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis samt et diplom.

 

Bemærk at Certificeret Miljørådgiver er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

Kurset er  "tilgængeligt" i alle regioner - undtaget Fyn. Vi kan derfor ikke love noget ift. Fyn, men kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

 • Virkelig udbytterigt kursus med højt fagligt niveau. Alle undervisere var meget engagerede og veloplagte.

 • der var styr på det, og jeg føler mig godt fyldt op af viden, nu hvor kurset er slut. Dygtige oplægsholdere, som var meget forskellige og turde have en mening til emnerne. Gruppearbejdet var relevant, og med god sammenhæng i det der var blevet undervist i. Godt med en gennemgående case.

 • Det er godt "At man kommer igennem alle aspekter igennem en sanering. Fra prøvetagning og til aflevering af byggeriet, efter sanering."

 • Henrik Eggersen var en god underviser som kunne forklare det så alle kunne forstå det

 • Jeg som er grøn i hovedområdet, fik stort udbytte, bedre forståelse af, hvordan hele processen hænger sammen

 • Rigtige gode dialoger og relevante aktører som underviser.

 • Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere.

 • Dygtige undervisere, som var gode til at fortælle om emnet så det var forståeligt. Dette gælder også besvarelse af de spørgsmål kursister måtte have.

 • Det fungerede alt sammen rigtigt godt

 • Et super godt og lærerigt kursus på et højt fagligt niveau.

 • For mit vedkommende var kurset rigtig godt og vel tilrettelagt. Mit udbytte var stort da jeg endnu ikke har haft så meget at gøre med sanering. Super godt at man får tilgang til nogle hjælpe værktøjer igennem Molio Classroom.

 • Jeg syntes at kurset kom vidt omkring emnet. Jeg var særligt godt tilfreds med projekterings- / udbudsdelen.

 • Engagerede og forberedte undervisere er altid godt. Der blev lystigt svaret på alle vores spørgsmål.

 • Dygtig underviser, det var styr på det, og jeg føler mig godt fyldt op af viden, nu hvor kurset er slut. Dygtige oplægsholdere, som var, meget forskellige og turde have en mening til emnerne. Gruppearbejdet var relevant, og med god sammenhæng i det der var blevet undervist i, Godt med en gennemgående case.

 • Det var godt at have forskellige opgaver hvor man kunne komme mere i dybden med materialet. Det giver en mulighed for at få mere forståelse for tingene og tale om det med andre.

 • Struktureret program og undervisning, som holdt hele vejen gennem kursuset forløb.
 • En så engageret kursusleder skal man lede længe efter. Han er god til at formidle og skabe et rum hvor alle føler sig trygge i at deltage.

Relaterede kurser og uddannelser