Bygningsfysikuddannelsen 2023
Uddannelser

Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger. Med uddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

Tema
Bygningsfysik
75.055,-
93.818,75 inkl. moms

Ønsker du hele uddannelsen, så tilmeld dig de 7 moduler + eksamen nederst på siden. Rabatten vil blive fratrukket fakturaen.

Portrætfoto Tommy Bunch-Nielsen

Hvad får man ud af at tage en bygningsfysikuddannelse?

 

"Man bliver ikke dybdegående ekspert på alle emnerne, men man får en solid viden, som gør en til en vigtig all-rounder, når man skal være i dialog med og stille spørgsmål til samarbejdspartnere som ingeniører og arkitekter. Man kan stille de rigtige spørgsmål, fordi man forstår, hvordan de forskellige problematikker indvirker på hinanden"

 Tommy Bunch-Nielsen, censor på bygningsfysikuddannelsen

Ikon Alleboger

Tværfaglig indsigt

Ikon Klassifikation

7 moduler og eksamen

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnær undervisning

Ikon Kurser

Certifikat

Ikon Uddannelser (1)

Topevalueret

Bygningsfysik skal betragtes ud fra et holistisk perspektiv

Mange problemer i færdigt byggeri skyldes manglende, forudgående indsigt i bygningsfysikkens tværgående mekanismer, der indvirker på hinanden og derfor kan resultere i store fejl og svigt - og dermed et unødvendigt spild af ressourcer som tid, penge og materialer. Med en solid tværfaglig indsigt skabes de optimale bygningsfysiske løsninger i dit byggeri. 

Yderligere information om bygningsfysikuddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Uddannelsen består af 7 fagmoduler og afsluttes med en skriftlig eksamen. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen på én gang opnår du 15% rabat. Prisen er dermed 75.055 kr. ekskl. moms for tilmelding til hele uddannelsen.

Brand

Du får en grundig gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger og du lærer, hvordan en brand kan udvikle sig og sprede sig samt hvordan sikkerheden kan eftervises for både personer og bærende konstruktioner.

Næste kursus: 19. - 20. marts 2024
Afholdes også: 23. - 24. september 2024

Bygningsmaterialer

Kurset omhandler alle de gængse bygningsmaterialers egenskaber, og du får desuden indsigt i levetider, bæredygtighed, LCA, bortskaffelse og genanvendelse mv.

Næste kursus: 9. - 10. april 2024
Afholdes også: 12. - 13. november 2024

Indeklima

Du lærer, hvordan indeklimaet påvirker os og hvordan indeklimaet kan måles. Du lærer også, hvordan indeklimaproblemer kan afhjælpes og løses.

Næste kursus: 3. - 4. juni 2024


Lys

Du lærer om lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger, og om belysningskilder og belysningsanlæg i bygninger.

Næste kursus: 27. - 28. august 2024

Fugt i bygninger

Du lærer om fugttekniske forhold og ser praktiske eksempler på løsning af fugt- tekniske opgaver. Du bliver også orienteret om undersøgelsesmetoder og måle- udstyr.

Næste kursus: 5. - 6. marts 2024
Afholdes også:  9. - 10. september 2024

Lyd

Du lærer, hvordan støj påvirker mennesker og om principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø. Du lærer også om hvilke akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter.

Næste kursus: 8. - 9. oktober 2024

Energi

Du lærer om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav.

Næste kursus: 14. - 15. maj 2024

Eksamen

Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

For at kunne gå til eksamen skal alle prøver på fagmodulerne være bestået.

Næste eksamen: 17. juni 2024
Afholdes også:  2. december 2024

Frivilligt tilvalgsmodul: Miljørådgiver i byggeriet

Du lærer om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får bl.a. viden om farlige stoffer og anvisninger til, hvordan de skal håndteres.

Næste kursus:  4. - 5. marts 2024 og 10. - 11. juni 2024 og 30. september - 1. oktober 2024

Pris kr. 11.900 ekskl. moms ud over de kr. 75.055 ekskl. moms for hele uddannelsen

Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri.

Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen. 

Hvis du har en faglært baggrund og mangeårig praktisk erfaring fra byggebranchen, vil du ofte også kunne deltage på uddannelsen. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. 

Fagmoduler

Bygningsfysikuddannelsen består af syv fagmoduler og en afsluttende skriftlig eksamen. Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. 

Første dag på hvert modul afsluttes med en god middag med vin i HUSET og sociale og faglige aktiviteter.

Tests på fagmoduler
Alle fagmoduler afsluttes med en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal testen på alle fagmoduler være bestået.

Du modtager et bevis, når prøven er bestået. 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. 

Eksamen
Eksamen er afslutningen på Bygningsfysikuddannelsen. For at kunne gå til eksamen skal alle tests på fagmodulerne være bestået.

Varighed
Eksamen er en fire timers skriftlig, individuel prøve.

Eksamen holdes kl. 9-13.

Opgaven
Opgaven omhandler de 7 fagmoduler på Bygningsfysikuddannelsen:

 • Bygningsmaterialer
 • Fugt
 • Brand
 • Lyd
 • Energi
 • Lys
 • Indeklima

Du bliver testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

Opgaverne er kortfattede – nogle skal besvares med beregninger andre med tekst.

Se evt. lille eksempel på opbygningen af en opgave her

Hjælpemidler
Alt kompendie- og undervisningsmateriale samt fagbøger.

Egen PC og internet.

Du må IKKE kontakte andre personer pr. mail eller ad andre kanaler, da det er din egen præstation, som skal bedømmes.

Du må IKKE benytte telefon.

Bedømmelse
Eksamensopgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

Beståelseskrav: Minimum 60 % skal besvares korrekt. Herunder skal minimum 1/3 af de samlede point indenfor hvert modul besvares korrekt.

For at opnå maksimum point ved beregningsopgaverne, skal udregningerne fremgå tydeligt.

Opgaven rettes af eksaminator og kontrolleres efterfølgende af censor. 

Certifikat
Hvis du består får du et certifikat for hele uddannelsen og kan kalde dig "Certificeret bygningsfysiker". Hvis du mod forventning ikke består, har du mulighed for, mod gebyr, at gå til reeksamen.

Læs evt. mere om certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Forberedelse
Du skal være indstillet på at bruge tid på at forberede dig til den skriftlige eksamen.

Tilbagemelding i øvrigt
Du får efter eksamen at vide, hvor mange procent, du havde rigtigt. Du får at vide, hvilke spørgsmål du svarede rigtigt / forkert på.

Du får ikke udleveret spørgsmål og svar.

På uddannelsen undervises du af de førende eksperter inden for hvert deres område. De er alle opdateret på deres felt og har den nyeste viden og forskning med. Du undervises også af udvalgte praktikere fra byggeriet, der har personlige erfaringer med de løsninger og metoder, der tages i anvendelse. Det sikrer, at du både inden for teori og praktik får en solidt forankret undervisning.

For at sikre at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, vil der være tilknyttet en faglig koordinator. Den faglige koordinator har desuden ansvaret for eksamen.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der lægges vægt på aktiv kursistinddragelse, og undervejs vil der være demonstrationer af målemetoder, gruppeopgaver, diskussioner i plenum og workshops. 

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer.

Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Se undervisere for de enkelte moduler her:

Brand

Bygningsmaterialer

Energi

Fugt i bygninger

Indeklima

Lyd

Lys

Hvis du er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Alle moduler afholdes over to dage med overnatning på enkeltværelser.

På flere moduler udleveres fysiske bøger. Resten af undervisningsmaterialet udleveres digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal være indstillet på at bruge tid på at forberede dig til den skriftlige eksamen. 

Du skal medbringe laptop på alle moduler.

Når du har bestået alle multiple choice prøverne på de enkelte fagmoduler, samt har bestået eksamen, får du et certifikat for hele uddannelsen og kan kalde dig "Certificeret bygningsfysiker". Hvis du mod forventning ikke består, har du mulighed for, mod gebyr, at gå til reeksamen.

Læs evt. mere om certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Modulerne på bygningsfysikuddannelsen

Bygningsfysikuddannelsen består af 7 fagmoduler, som du også kan vælge at tage enkeltvis, og en eksamen. Ønsker du hele uddannelsen, kan du tilmelde dig de enkelte moduler nedenfor. Hvert modul koster 11.900 kr. Eksamen koster 5.000 kr. I alt 88.300 kr. ekskl. moms.  Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen på én gang opnår du 15% rabat. Prisen er dermed 75.055 kr. ekskl. moms for tilmelding til hele uddannelsen.