Byggeriets Projektlederuddannelse 

– med mulighed for certificering i PRINCE2® Foundation

 

Byggebranchen er en dynamisk branche, og byggeriet bliver mere og mere komplekst med strengere krav fra bl.a. bygherrer. Udfordringerne i byggeriet kræver derfor helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse. 


Udgangspunktet er dig

På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed, og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din hverdag. 


Planlægning, styring og projektoptimering

Med Byggeriets Projektlederuddannelse får du viden og værktøjer, der støtter dig hele vejen fra planlægning til styring, og hjælper dig med at effektivisere dit byggeprojekt og komme sikkert i mål – uanset som du er rådgiver eller udførende.


Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig

 

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen 

 

Diplom og PRINCE2® Foundation certificering

Efter uddannelsen får du diplom på dine kompetencer udstedt af nogle af branchens mest velrenommerede kursusudbydere. Du har mulighed for at supplere uddannelsen med en PRINCE2® Foundation certificering.

Indhold og program

Projektledelse er både en personlig udvikling og en teknisk kompetence


På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du præsenteret for et nyt fundament for personlig udvikling og en ny vifte af ledelsesredskaber til dit daglige arbejde som projektleder.

Se programmet for 2018 her


Temaerne i uddannelsen er udvalgt med udgangspunkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om personlig udvikling i din rolle som projektleder og en teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på styring af projekter. I forhold til din personlige udvikling vil du blive udfordret på din egen ledelsesprofil, din kommunikation og personlige adfærd. 

Du udarbejder en DiSC personprofil og opnår her en bedre forståelse af din adfærd som projektleder. Denne indsigt giver dig nye handlemuligheder i samspillet med andre, da du samtidig får en øget forståelse for andres kommunikation og adfærd, og lærer at målrette din kommunikation til personer med forskellige profiler.  

Samtidig arbejder vi med kommunikationstræning, effektiv mødeledelse, konstruktiv feedback, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.

 

I området om tekniske ledelseskompetencer arbejder vi med analyse af byggeprojekter, projektmodeller i byggeriet, byggejura, planlægning, estimering og styring i byggebranchen.  

Endelig kommer du til at arbejde med de nyeste koncepter inden for interessentanalyse, mål-middel-hierarkier, trimmet byggeri, projektøkonomi, vidensledelse og risikoplanlægning.


Førende eksperter og nyeste forskning 

Byggeriets Projektlederuddannelse er bygget op af 2x4 undervisningsdage + eksamen. Programmet er udviklet i tæt samarbejde med branchens førende eksperter, og er baseret på den nyeste forskning om ledelse af projekter i byggeriet.


Supplér med en PRINCE2® certificering

Byggeriets Projektlederuddannelse kan kombineres med en certificering i PRINCE2® Foundation. Læs mere om PRINCE2® i vores FAQ.

 

 

Opbygning

Uddannelsen forløber over ca. 6 måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde


Uddannelsen består af 4 moduler + eksamen. Hvert modul har en varighed af 2 dage, som afholdes som internat i HUSET i Middelfart. Mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning.


Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb sideløbende med sidste halvdel af projektlederuddannelsen.

 

Du kan læse mere om PRINCE2® i vores FAQ.Undervisningsform

Aktiv inddragelse og kobling til din hverdag

I undervisningen lægger vi vægt på vekslen mellem teoretiske oplæg og cases. Hele vejen igennem tager vi udgangspunkt i, at du skal omsætte den nye viden til ny praksis.

 

Undervisningen indeholder

 

 • Introduktioner til redskaber og teori i ledelse af projekter både i form af e-lærings-session og oplæg på kursusstedet
 • Oplæg til diskussioner i studiegrupper og opfølgning i plenum
 • Cases og gæsteundervisere fra byggebranchen
 • Arbejde i studiegrupper kombineret med aktionslæringsforløb for at styrke praksislæring
 • Problemorienteret tilgang til arbejdet med praktiske projektledelsesudfordringer i din dagligdag
 • Arbejde med DiSC personprofilværktøjet for at styrke selvindsigt og ejerskab i forbindelse med udvikling af egen lederrolle
 • Opsamling i en læringslog og i en eksamensopgave, hvor kursisten reflekterer over projektledelsen i egen praksis

 

Gennem hele forløbet samler vi den nye viden i en læringslog ”portfolio” og arbejder med indviduelle udfordringer og løsninger i arbejdsgrupper.


Vi orienterer eksamen mod din praksis.

 

Sammenhæng mellem den nye viden og din praktiske hverdag

For at få sammenhæng mellem det du lærer og din praktiske hverdag, arbejder vi intensivt med følgende 4 læringstilgange, som tilsammen bidrager til at skabe nye handlekompetencer for dig:


1. Erfaringsbaserede aktiviteter

 • Vi tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og forskellige forudsætninger.
 • Vi tager udgangspunkt i dine egne erfaringer fra byggebranchen og arbejder med en række konkrete øvelser og cases samt inddrager gæsteundervisere fra branchen.


2. Teoribaserede aktiviteter

 • Du præsenteres for teorien via koncentrerede og korte indlæg både i form af videoer og indlæg. Der anvendes powerpoint i de fleste teori-indlæg og du får adgang til materialet inden undervisningen.
 • Du læser udvalgt litteratur og artikler mellem undervisningsdagene.


3. Relationsbaserede aktiviteter

 • Der vil i forløbet være både faglige og sociale elementer, som vil være med til at styrke netværket mellem dig og de øvrige deltagere.
 • Udgangspunktet i deltagernes egne erfaringer er ligeledes med til at udvide deltagernes faglige netværk samt viden om hinandens opgaver. I opdeles i netværksgrupper og er hinandens sparringspartnere igennem forløbet.

 

4. Reflektionsbaserede aktiviteter

 • Du vil løbende skulle reflektere over egen praksis i relation til de behandlede temaer på uddannelsen.
 • Der arbejdes med en læringslog med refleksioner over egen praksis sammenholdt med den præsenterede teori.

PRINCE2® Foundation

Supplér dit diplom med en PRINCE2® certificering 


Du har mulighed for at tilvælge certificeringen PRINCE2® Foundation, som du tager efter uddannelsen. 

PRINCE2® Foundation forløbet er udelukkende et e-læringsforløb med selvstudier og live webinarer. Forløbet afsluttes med PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen, som er en multiple choice test af 1 times varighed uden hjælpemidler.

PRINCE2® Foundation forløbet gennemføres over ca. 2 måneder med en forventet studieaktivitet på ca. 70 timer. 

Du kan hente studieplanen for 2019 her.

I vores FAQ her på side kan du læse alt om PRINCE2® certificeringen.

 

PRINCE2® Foundation udbydes af GBD i samarbejde med QRP international

QRP International is an Accredited Training Organization (ATO) for PRINCE2®

Diplomgivende eksamen

Byggeriets Projektlederuddannelse afsluttes med en mundtlig eksamen og et diplom.
 

På hvert modul (internat) er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider med en kort redegørelse for teorien, samt reflekterer over det pågældende tema og hvilke spørgsmål, det rejser til din/jeres egen praksis. 


Siderne samles i en portfolio, som afleveres forud for den mundtlige eksamen. Du eksamineres i 3-4 temaer fra portfolioen. Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.


Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.
 

Certificering i PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation forløbet er udelukkende et e-læringsforløb med selvstudier og live webinarer. Forløbet afsluttes med PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen, som er en multiple choice test af 1 times varighed uden hjælpemidler.

Undervisere

Peter G. Harboe, lektor, cand.merc, VIA University College.
Peter har mere end 20 års erfaring med projektledelse og underviser dagligt og forsker og blogger om emnet. Peter vil være kursusleder på uddannelsen, og du møder ham på alle moduler og webinarer.
Vibeke Kragh, lektor, cand.jur., VIA University College.
Vibeke underviser dagligt i byggeriets aftaler og det juridiske grundlag og har stor praktisk og teoretisk viden, som hun formidler på et letforståeligt sprog. Hun vil dele ud af sin store viden på de moduler, som omhandler jura og kontrakter i byggeriet.
Flemming Vind Christiansen, adjunkt, VIA University College.
Har 25 års erfaring fra byggebranchen med bl.a. planlægning og økonomistyring af projekter som nogle af sine kernekompetencer. Har erfaring med forskning, udvikling og undervisning.
Finn Kræfting, adjunkt, cand. merc., VIA University College. Har over 20 års erfaring fra ledende stillinger inden for marketing og kommunikation, segment- og porteføljeledelse samt forretningsudvikling i globalt perspektiv. Underviser i strategisk markedsføring, kommunikation og digitale forretningsstrategier.
Tora Fridell, medejer hos Emcon, cand.jur. og Master i Konfliktmægling.
Toras opgaver omfatter blandt andet projektledelse, og hun har speciale i konflikthåndtering og -mægling. Tora har særlig stor indsigt i alle byggeriets forhold og i relationerne mellem parterne.
Anders Kirk Christoffersen, forretningschef i NIRAS.
Har siden starten af 1990’erne arbejdet med nye byggeprocesser og har været pioner i introduktionen af Lean i dansk byggeri. Anders har været involveret i partnering og konflikthåndtering på en række større projekter.
Lisbeth Skytte, lektor og studievejleder, VIA University College.
Underviser i DiSC-profil.
Nina Drejer Nielsen, cand.oecon og daglig leder hos Global Business Development.
Underviser på PRINCE2® Foundation. Nina har lang undervisningserfaring og er akkrediteret træner inden for projektledelse. Besidder indgående kendskab til relevante projektledelsesteknikker og metoder kendt fra PMI og PRINCE2®.
Milan Kronborg, Senior Chief Project Manager, Rambøll
Kristian Birch Pedersen, civilingeniør, Master i IT, ph.d., Exigo
Glenn Nilsson, ingeniør og byggesagkyndig, GENie ByggeOptimering
 

Målgruppe og forudsætninger

Både for den let øvede og den kommende projektleder


Uddannelsen er målrettet dig, der har et par års erfaring med projektledelse og ledelse af byggeprojekter, og som ønsker at styrke dine kompetencer og få fyldt værktøjskassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Men uddannelsen er også velegnet for dig, der skal klædes på i din kommende rolle som projektleder i byggebranchen.


Det forudsættes, at du arbejder professionelt i byggebranchen og har nogle års erfaring. 


Uddannelsen tager udgangspunkt i din personlige DiSC-profil, som du udarbejder inden kurset.

Arbejdsbelastning

Aktiv deltagelse under hele uddannelsen

Den samlede arbejdsbelastning er på 125-150 timer fordelt på tre indsatser:

 • Du skal mellem undervisningsdagene forberede dig gennem læsning af nyt stof og arbejde med anvendelse af det, du lærer, i din egen hverdag. Her ligger en arbejdsindsats med læsning af nyere teori og observationer i egen virksomhed. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes.
 • Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og undervisningssessioner og her lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis.
 • Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og -  under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærmeste leder meget gerne inddrages, da dette understøtter din mulighed for at bruge det du har lært i din hverdag.

 

 

PRINCE2® Foundation

Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb efter projektlederuddannelsen. Du skal regne med at afsætte yderligere 70 timer til dette forløb.

 

Du kan læse mere om PRINCE2® i vores FAQ.

 

 

Vores kursister siger

"Jeg har fået meget mere mod på at gå aktivt ind i rollen som projektleder"

Kirstine Reese savnede værktøjer til styring og planlægning af sine projekter. Efter sin deltagelse på Byggeriets projektlederuddannelse har hun ikke blot fået mere strukturerede procedurer og forbedret den interne kommunikation i virksomheden, hun har også fået personlige værktøjer til at påtage sig projektlederrollen og et større netværk, hun kan søge sparring hos.

 

Læs interviewet med Kirstine her

Tid, sted, tilmelding og pris

Alle moduler afholdes som internat i HUSET i Middelfart. 

Datoer for 2019:

 

Modul 1: 12. - 13. marts 2019
Modul 2: 13. - 14. maj 2019
Modul 3: 19. - 20. august 2019
Modul 4: 16. - 17. september 2019
Eksamen: 21. oktober 2019 og muligvis 22. oktober 2019 afh. af deltagerantal. Du skal kun til eksamen én af dagene. 


Webinar 1: 26. marts 2019, kl. 19.30-20.45
Webinar 2: 4. juni 2019, kl. 19.30-20.45
Webinar 3: 3. september 2019, kl. 19.30-20.45

Webinarer afholdes live.

 

Datoer for igangværende uddannelse 2018:

Modul 1: 19. - 20. marts 2018
Modul 2: 17. - 18. maj 2018
Modul 3: 21. - 22. august 2018
Modul 4: 25. - 26. september 2018
Eksamen: 26. oktober 2018

Webinarer afholdes online kl. 19.30-21.00.

Webinar 1: 2. maj 2018
Webinar 2: 7. juni 2018
Webinar 3: 5. september 2018

Tilmelding
Tilmeld dig på denne side eller gå til tilmelding her.

 

Priser
Uddannelsen uden PRINCE2® Foundation koster 40.000 kr. ekskl. moms.

 

Uddannelsen med PRINCE2® Foundation koster 47.000 kr. ekskl. moms 
Prisen inkluderer al undervisning, overnatning, forplejning og materialer.Materiale om uddannelsen

Byggeriets Projektlederuddannelse
Professionel uddannelse målrettet byggeriet 

Se brochuren om uddannelsen her