Bygherrekompetencer

Bliv opdateret på de centrale kompetencer for bygherrer og bygherrerådgivere 

 

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt – og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.

 

Du får de nødvendige kompetencer

Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende uddannelsesforløb, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet - og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 

Uddannelsen sikrer dig og din virksomhed, at:

 

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • - men også, at du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, LCA og LCC, IKT og BIM mv.

 

Du får et godt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan gå direkte hjem og bruge i praksis i din virksomhed. Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

 

Der er 25 pladser på uddannelsen

Modulerne har i de seneste sæsoner været fyldt op med engagerede og lærevillige kursister og fine evalueringer til uddannelsen og rækken af spændende indlægsholdere, der har været "på scenen" på modulerne.


Der åbnes kun for 25 pladser, og der har været stor efterspørgsel efter pladserne de seneste mange år. 

Indhold

Med ti dage til en "alt hvad du skal vide som bygherre"-uddannelse er undervisningen nødt til at være meget fokuseret på konkrete problemstillinger, der virkelig betyder noget for dig. Det er essentielt, at du får konkret brugbar viden direkte med hjem.

 

Ved konkrete nedslag på afgørende elementer i bygherrens faseforløb giver Bygherrekompetencer et solidt afsæt for din egen faglige udvikling og håndtering af projekter.

 

Uddannelsens temaer bygges op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb. Uddannelsen er bygget op i tre moduler med overskrifterne:

 

 

 • Planlægning og Organisering
 • Udbud og Aftaler
 • Udførelse og Aflevering


Inden for disse rammer bliver uddannelsen løbende revideret, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.

 

Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række aktive byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 


I seneste folder om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

 

Stærkt kompendiemateriale

Du får et professionelt, praksisnært undervisningsmateriale til hvert af de tre moduler. Materialet suppleres løbende med nyttige og aktuelle henvisninger til uddybende informationer og cases. Du får derfor et undervisningsmateriale, som reelt kan bruge i dit daglige, praktiske virke.

Opbygning

Bygherrekompetencer består af:

 

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor


Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere.

Arbejdspres

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Ud over de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul.


Du bør regne med ca. 20-30 timers arbejde med hver opgave. 

 

Organisering

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.


Projektarbejdet kan enten tage udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Undervisere

Det er vores mål at samle de allerbedste undervisere til Bygherrekompetencer - både ift. faglig viden og erfaringer og også rent formidlingsmæssigt.

Vi bestræber os på at få masser af eksperter med fingeren solidt plantet på byggepulsen. Det betyder nemlig, at vi byder på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis – og forstår at formidle det!

Undervisningsteamet består pt. af følgende:

 

Modul 1 

 • Kontorchef Christina Schulin-Zeuthen, Team I, Byggeri København
 • Byggechef Kurt Reitz (Region Sjælland - Kvalitet og Udvikling, KoncernByg)
 • Afdelingschef Claus Visti Hansen (ATP Ejendomme)
 • Adm. Dir. Henrik Eggersen (Eggersen Miljø & Sikkerhed)
 • Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning
 • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet

 

Modul 2

 • Seniorrådgiver Jan Q. Rasmussen (Bygningsstyrelsen) 
 • Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding
 • Bygherrerådgiver og cand. jur. Conni Tamborg (emcon a/s)
 • Civilingeniør Søren Christensen (emcon a/s)
 • Advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen (VILTOFT)
 • Senior Chief Consultant Henrik Leksø, Rambøll
 • Bygningschef Peter Munk (Aak Bygninger, Aalborg kommune)
 • Sektionsdirektør Hans Blinkilde (NCC)
 • Associate Partner/ Director, Commercial Manager Frederik Schou Hansen, SHL

 

Modul 3

 • Indehaver, civilingeniør, Ph.D Kim Jacobsen (Balslev & Jacobsen ApS)
 • Sekretariatsleder Rolf Simonsen (Værdiskabende Byggeproces) 
 • Teknisk chef Jens Dons (Byggeskadefonden)
 • Chefkonsulent, cand. jur. Per Helwigh (Voldgiftsnævnet)
 • Cand. jur., bygherrerådgiver og master i konfliktmægling Tora Fridell, emcon a/s
 • Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning
 • Driftschef Flemming Wulff Hansen (DATEA)

 

 

Gennemgående uddannelsesledere

 • Ekstern lektor Ib Steen Olsen (DTU Management Byggeledelse)
 • Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe  (emcom a/s)

Uddannelsesbevis

Ved kursets afslutning modtager du uddannelsesbevis for bestået eksamen. Et "diplom for Bygherrekompetencer" er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når Bygherrekompetencer skal dokumenteres overfor opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Tid, sted, priser og tilmelding

13. sæson holdes på følgende datoer:

Modul 1: 21. - 23. august 2017
Modul 2: 4. - 6. oktober 2017
Modul 3: 6. - 8. november 2017
Eksamen: 4. december 2017
Alle moduler afholdes hos HUSET i Middelfart og er med overnatning.

Der udarbejdes hjemmeopgaver mellem modulerne. Dette gøres i grupper. For at komme til afsluttende eksamen og få endelige uddannelsesdiplom skal man have udarbejdet gruppeopgaver for alle tre moduler.

Tilmelding

Via links til højre her på siden kan du læse om hver af modulerne og tilmelde dig.

Du kan også tilmelde dig på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.

Hvert modul koster kr. 17.000 ekskl. moms pr. stk. Deltagelse i afsluttende eksamen koster kr. 3.000 ekskl. moms

Hvis du tilmelder dig alle tre moduler + eksamen i ét helt forløb får du rabatprisen, som er kr. 48.000 ekskl. moms i alt. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele forløbet, bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.


Bemærk: Rabatter kan ikke kombineres.

Priser er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning.

Vi gør opmærksom på muligheden for at anvende bruttolønsordningen - Se mere

Der er også mulighed for at søge op til 25.000 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond – Se mere

Kursisternes udtalelser

”Vi oplever i de nye og større kommuner, at der efter kommunalreformen, stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherre-funktion. Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne.

Foruden en veldisponeret ”værktøjskasse”, har jeg fået  værdifulde netværksrelationer, som jeg også har gavn af efter uddannelsen.”
 
”Udmærket program, fremragende indlægsholdere, spændende og relevant indhold mv.

"Ros for at benytte meget kvalificerede og inspirerende oplægsholdere."
 
"Jeg har fået en meget bred viden omkring bygherreområdet, så det levede op til forventningerne."

"Jeg føler mig klædt på til at løfte opgaven som bygherrerådgiver. Jeg har i hvertfald fået en masse gode værktøjer, og fået øjnene op for vigtigheden af de forskellige processer i forbindelse med at rådgive bygherrer."

"Professionelle indlæg med højt fagligt niveau."

"Jeg har helt klart fået et bedre overblik over, hvilke muligheder for samarbejde der er - og fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdskonstallationer. Samtidig er jeg blevet gjort opmærksom på, hvilke fokusområder, der er vigtige at tage med fra starten i et byggeprojekt - ja, i det hele taget er jeg blevet bekræftet i, at det er vigtigt at bruge tid og kræfter på de indledende processer og aftaler, for at sikre en smidig gennemførelse af et byggeprojekt. Jeg er samtidig blevet del af et netværk, der kan trækkes på og sparres med i mit fremtidige virke som bygherre."

"Jeg er helt klart bedre forberedt til at planlægge og gennemføre et fremtidigt byggeprojekt."

"Jeg har fået et dybere kendskab til flere emner, som er en del af min hverdag, men som jeg nu har større forståelse for og derfor bedre kan styre."

"Konceptet er et komprimeret forløb med indlæg fra førende praktikere indenfor områder, og såvel indlæg som oplægsholdere er rigtig gode"

"Relevante emner i passende niveau. Dygtige foredragsholdere samt undervisere. / Gode rammer, god mad og god service"

"Lærerigt og intenst"

Øvrige materialer om uddannelsen

Se den seneste folder om uddannelsen her

Moduloversigt

Alle moduler afholdes i vores eget kursuscenter HUSET Middelfart.

Du kan se alle datoer i 2017 på årshjulet. Klik på billedet for at aktivere det og læs mere om modulerne ved at dobbeltklikke.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser