ESG Billede 1600X900
Uddannelser

Certificeret ESG Manager i byggeri

Uddannelsen er målrettet dig, som ønsker indsigt i gældende ESG-krav og konkrete værktøjer til at håndtere ESG-arbejdet i bygge- og anlægsbranchen.

Kurset varer ialt 6 dage.

Tema
Bæredygtighed
19.900,-
24.875,- inkl. moms

Opstartswebinar samt midtvejswebinar kl. 9.00-10.00. Se under Praktisk, Datoer

Ikon Anlaeg (1)

Skræddersyet til byggeriet

Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnære eksempler

Ikon Alleboger

Professionelle værktøjer

Ikon Webinarer (1)

Blended learning

Mere information om uddannelsen ESG Manager i byggeri

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kurset er med fysisk deltagelse samt 2 webinarer. Kurset er ekskl. overnatning. Der er mulighed for at bestille overnatning på afholdelsesstedet HUSET Middelfart, som kan kontaktes direkte på tlf. 7012 3600.

 

Introduktion til ESG og bæredygtig udvikling

 • ESG som driver for virksomhedens grønne omstilling.
 • ESG som platform for innovation og forretningsmuligheder.

ESG-managerens kompetencer

 • ESG-managerens ansvar og roller.
 • ESG-managerens som generalist og specialist.
 • ESG-managerens arbejdsområde og værktøjskasse.

Organisering og strategi

 • ESG i forandringsledelse og omstilling.
 • Organisering og forankring af ESG-arbejdet.
 • Udvikling og implementering af ESG-strategi.

Compliance og standarder

 • Politikker og principper for bæredygtighed og ansvar
  (menneskerettigheder, diversitet, dataetik, persondata, etc.)
 • EU-regulering og rapportering
  (CSRD/ESRS, CSDDD, GRI, UN SDG, TCFD, EU-taksonomi)
 • Dobbelt væsentligheds-analyse og interessent-inddragelse.

Kommunikation og markedsføring

 • Styr på kommunikationsværktøjerne, medierne og budskaberne.
 • Regler og retningslinjer for markedsføring af bæredygtighed.
 • Undgå både greenwashing og greenhushing.

Uddannelsen som certificeret ESG Manager i Byggeri giver dig konkrete kompetencer og færdigheder inden for:

 • ESG-rapportering: Evnen til at analysere og udarbejde ESG-rapporter opbygget omkring væsentlighedsprincippet og ESRS'erne, som opfylder danske og internationale lovgivningsmæssige krav og investorkrav.

 • Bæredygtighedsledelse: Kompetencer i at integrere bæredygtighedsprincipper i byggeprojekter og virksomhedsledelse, herunder udvikling, implementering og forankring af bæredygtighedsstrategier.

 • Social ansvarlighed: Forståelse for og evne til at håndtere sociale og etiske aspekter af byggeri, såsom arbejdsvilkår, sikkerhed, engagement i lokalsamfundet og design af byggeri til fremtidige boformer.

 • Governance-praksis: Viden om god governance og ledelsesmæssige standarder, der fremmer transparens, ansvarlighed og etisk forretningsførelse i byggeprojekter.

 • Compliance og risikostyring: Kompetencer i at sikre overholdelse af lovgivning og standarder inden for ESG samt evnen til at identificere og styre risici relateret til bæredygtighed i byggeri.

 • Kommunikation og interessentengagement: Redskaber til effektivt at kommunikere ESG-initiativer og resultater til forskellige interessenter, herunder investorer, myndigheder og offentligheden.

 • Cirkulær økonomi: Viden om principperne for cirkulær økonomi ogevnen til at implementere disse i byggeprojekter med henblik på at minimere affald og sikre bæredygtig ressourceudnyttelse i byggebranchen. 

Færdighederne udstyrer dig med den nødvendige ekspertise til at drive bæredygtighedsinitiativer i byggebranchen, sikre compliance og gøre en positiv forskel for både din virksomhed og miljøet. På baggrund af en eksamen med ekstern censur erhverver du dig certifikat på dine kompetencer som ESG Manager i Byggeri.

Ledere og beslutningstagere, ESG-ansvarlige, HR-ansvarlige, supply chain- og logistik-ansvarlige, compliance-medarbejdere, indkøbere, finans-medarbejdere, kommunikations- og marketingansvarlige og andre, som vil klædes på til arbejdet med at udvikle, dokumentere, monitorere og styre virksomheders bæredygtighedsarbejde.

Uddannelsen er relevant for deltagere fra alle virksomheder i byggebranchen – fra hele værdikæden og uanset størrelse, for alle bliver ”ramt” af ESG-krav og kan udnytte ESG til at skabe innovation og forretningsmuligheder.

Uddannelsen består af:

 • 2 x 2 dages moduler med ca. 4 ugers mellemrum
 • 2 webinarer:
  • et opstartswebinar før modul 1
  • et læringswebinar mellem modul 1 og 2

Undervisningsformen er en kombination af viden og indsigt, konkrete cases og erfaringer. Derudover vil der løbende være øvelser og test, som giver dig færdigheder i at omsætte viden til praksis.

Der aflægges en test efter hvert modul, som skal bestås for udstedelse af certifikat.

Byggeriets virksomheder har og vil i stigende grad have fokus på bæredygtig omstilling af ressourceforbrug, produkter og processer. Det forudsætter tilegnelse af nye kompetencer til at håndtere strategi, ledelse, dialog, koordination og samarbejde med interne og eksterne interessenter. Derudover vil ESG få en betydning for virksomheders evne til at tiltrække tiltrække talent, adgang til investorer og grøn finansiering, og i rollen som leverandør eller partner. 

Lars Gottschling-Knudsen
Lektor, Associate Professor , VIA University College

Lars Gottschling-Knudsen

Daiga Grunte-Sonne
Direktør, advokat , Kromann Reumert

Daiga Grunte-Sonne

Wouter de Groot
Head of Sustainability , Velux

Wouter de Groot

Lars Sandstrøm
Direktør og rådgiver , Corporate Relations

Lars Sandstrøm

Emilie Elmer Land Jensen
ESG Manager , AP Ejendomme P/S

Emilie Elmer Land Jensen

Grith Bech-Nielsen
Bæredygtighedschef , Per Aasleff

Grith Bech-Nielsen

Mads Østerby
Forretningsleder , Ramboll Management Consulting

Mads Østerby

Amanda Kofoed Simonsen
ESG Manager , ESG Implementation

Amanda Kofoed Simonsen

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.


Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Middelfart
Opstartswebinar den 3. oktober 2024 kl. 9.00-10.30
Modul 1 den 9. + 10. oktober 2024 kl. 9.00-16.00 
Midtvejswebinar den 29. oktober 2024 kl. 9.00-10.30
Modul 2 den 14. + 15. november 2024 kl. 9.00-16.00. 

Ballerup
Opstartswebinar den 19. november 2024 kl. 9.00-10.30
Modul 1 den 26. + 27. november 2024 kl. 9.00-16.00 
Midtvejswebinar den 9. december 2024 kl. 9.00-10.30
Modul 2 den 17. + 18. december 2024 kl. 9.00-16.00.

Kurset er ekskl. overnatning. Der er mulighed for at bestille overnatning på afholdelsesstedet HUSET Middelfart. Du kan kontakte dem direkte på telefon 7012 3600. 

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop. 

Efter bestået eksamen udstedes et certifikat til deltageren.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at kursisten, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og samtidig er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.

Læs evt. mere her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

ESG-arbejdet kræver nye kompetencer

EU-direktiver som CSRD og CSDDD udstikker nye krav og retningslinjer for virksomheders ESG-arbejde, dokumentation og rapportering. Retningslinjerne gælder i første omgang for store virksomheder, men inden for få år vil ESG og bæredygtighed komme til at spille en væsentlig rolle for alle i byggeriets værdikæde. ESG griber ind i alle forretningsområder og kræver indgående viden om lovgivning og standarder samt redskaber og kompetencer til at implementere det effektivt i din virksomhed.

Lars Sandstrøm

Hvorfor skal du tage en uddannelse som ESG-manager?

”ESG er og bør håndteres som en ledelsesopgave. Arbejdet med ESG kræver nemlig forankring på tværs af en organisation, og redskaber der sikrer et godt samarbejde med ens interessenter. Udfordringen er imidlertid, at ansvaret for at lede og varetage ESG-arbejdet endnu ikke har fundet en fast plads i alle organisationer. Derfor ser vi ofte at ledere og/eller medarbejdere i enten HR, finans, jura, kommunikation eller supply chain mv., varetager ESG-arbejdet. Den manglende faste forankring betyder desværre, at der ofte er mangel på værktøjer til at styre og implementere ESG.”

"På denne ESG-uddannelse har vi fokus på, hvordan du leder ESG-arbejdet. Du vil blive undervist i hvordan du udvikler en konkret strategi, sikrer overholdelse af regulativer og standarder, samt hvordan du får skabt et godt og involverende samarbejde med dine interessenter. Vi drøfter metoder, cases, trends, lovgivning og erfaringer – og vi har skræddersyet uddannelsen, så den er målrettet dig som vil være ESG-manager i bygge- og anlægsbranchen”.

Lars Sandstrøm, CEO og rådgiver, Corporate Relations og kursusleder

Inspiration og viden om ESG

Relaterede kurser og uddannelser