Forandringsledelse
Uddannelser

Certificeret projekteringsleder

Gennem samarbejdsledelse og beslutningsledelse, lærer du at kunne håndtere de mange udfordringer, og styre et projekt sikkert gennem alle faser.

Kurset varer ialt 5 dage.

Tema
Organisation og ledelse
28.000,-
35.000,- inkl. moms

Opstartswebinar den 4. sept. kl. 13-14.

Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Ikon Materiale (1)

4 intense kursusdage

Ikon Aktuelleprojekter

Personlig udvikling

Ikon Alleboger

Erfaringsbaseret viden

Ikon Kurser

Certifikat

Yderligere information om Certificeret projekteringsleder

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Molios uddannelse i projekteringsledelse adresserer de mange udfordringer branchen står overfor.

Projekteringslederen skal kunne håndtere mange forskelligartede udfordringer og problemstillinger, have kendskab til komplekse processer og teknologier, kunne sikre et godt samarbejde mellem de enkelte aktører, integrere processer gennem alle byggeriets faser og samtidig sikre at gældende lovkrav og aftaleforhold overholdes. 

Målet med uddannelsen er at uddanne kommende og nuværende projekteringsledere til, gennem samarbejdsledelse og beslutningsledelse, at kunne håndtere de mange udfordringer og sikkert styre projektet gennem alle faser. Kort sagt at kunne levere et projekt til rette tid, økonomi og kvalitet.

Uddannelsen omfatter:

 • Projekteringsledelse, entrepriseformer, aftaleforhold, organisation, tid og økonomi
 • AB, ABR og Ydelsesbeskrivelse
 • Økonomistyring
 • Risikostyring
 • Forandringsledelse og kommunikation – projektdeltageres følgeskab og motivation
 • Integration mellem de øvrige aktører gennem projektets faser
 • Projektoptimering
 • IKT-ledelse og samarbejde med IKT-leder
 • Bæredygtighedsledelse og samarbejde med bæredygtighedsleder
 • Digitalisering - praktiske værdiskabende eksempler
 • Understøttende teknologier på byggepladsen
 • Kvalitetsledelse, herunder commissioning-processer
 • Byggeriets aflevering
 • Byggeriets idriftsættelse og drift

Uddannelsen giver dig:

 • Konkret faglig indsigt, der sætter dig i stand til at være projekteringsleder på mindre og større projekter
 • Viden, så du kan deltage i projekteringsledelsen i store projekter sammen med en mere erfaren projekteringsleder
 • Opdateret viden om optimal udnyttelse af de digitale værktøjer og teknologier
 • Forståelse for krav, processer og samarbejde ved bæredygtigt byggeri
 • Værktøjer til, og viden om samarbejdsledelse og beslutningsledelse.

For at kunne deltage i kurset og få god læring ud af det, skal du have:

 • En (eller flere) af byggeriets grunduddannelser (Arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, byggetekniker eller teknisk designer)
 • 5 års erhvervserfaring eller tilsvarende
 • Deltaget i en af markedets projektlederkurser fx certificeret projektleder i byggeri, eller besidde tilsvarende grundlæggende projektledelseserfaring fra praksis

Uddannelsen består af:

 • 1 opstartswebinar
 • 2 x 2-dagesmoduler (med overnatning)
 • Gruppearbejder på modulerne
 • Hjemmeopgave mellem modulerne
 • En afsluttende konkret opgave relateret til den samlede uddannelse samt en opgave med interaktion/battle mellem de enkelte grupper.

Tests og eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgaver, der samler op på dagens oplæg
 • Mundtlig prøve i grupperne.

Holdstørrelse

Vi bestræber os på at holde deltagerantallet nede på ca. 20 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager.

Undervisningen veksler mellem teori, cases, dialog, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Hvert modul afsluttes med en test der skal bestås.

Kristian Stenild
Arkitekt MAA, BIM-konsulent og indehaver , CADit

Kristian Stenild

Peder Tor Hessellund Schiønning
Projektchef , Artelia

Peder Tor Hessellund Schiønning

Nina Koch-Ørvad
Projektchef , Værdibyg

Nina Koch-Ørvad

Anne Ravn Grønholt
Direktør , Motivation Management ApS

Anne Ravn Grønholt

Søren Nielsen
Afdelingsleder , Artelia

Søren Nielsen

MSc. Eng. Arch. , Artelia

Line Søholm Christensen

Pernille Vergara
Projektleder , Artelia

Pernille Vergara

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Opstartswebinar, 4. september 2024 kl. 13.00-14.00
Modul 1, 16. - 17. september 2024
Modul 2, 21. - 22. oktober 2024

 

De 2 moduler afholdes over 2 dage med overnatning på enkeltværelser.

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Certifikat på din uddannelse udstedes af Molio - som er én af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Vi har uddannet byggeriets aktører i mere end 60 år. 

Læs evt. mere om diplomer og certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Kristian Stenild 2

Hvorfor skal du tage en uddannelse som Certificeret projekteringsleder?

"Bygge- og anlægsbranchen har brug for dygtige projekteringsledere, der forstår værdien af det tværfaglige samarbejde på tværs af et byggeprojekt. Det gælder alt lige fra grænsefladerne mellem de udførende og deres indbyrdes afhængighed, over rådgivernes og entreprenørernes kontinuerlige kamp for at få det digitale samarbejde til at lykkes, til den nyeste forståelse for vigtigheden af rettidig omhu over for de store udfordringer, et bæredygtigt bygge- eller anlægsprojekt stiller

Alt det skal projekteringslederen kunne håndtere sammen med alle de traditionelle discipliner som jura, tid og økonomi, kontrakter, ledelse, kontakt til myndighederne, aflevering og den helt almindelige menneskelige håndtering af de mange problemstillinger og udfordringer, ethvert projekt indeholder - og som skal løses her og nu

Redskaberne til at håndtere det tværfaglige samarbejde, og derved omsætte bygherrens og projektteamets visioner, kan du få på uddannelsen som ”Certificeret projekteringsleder”, hvor både samarbejde, bæredygtighed og digitalisering er indlejret som en naturlig del af forløbet".

Kristian Stenild, arkitekt MAA og uddannelsesleder.

Projekteringslederen har en afgørende rolle

Byggebranchen er udfordret af nye krav til bæredygtighed og genanvendelighed, bedre udnyttelse og værdi af digitale værktøjer, fokus på optimal drift og en fremadstormende AI, der måske skal binde det hele sammen.

Projekteringslederen har den afgørende rolle i at lede og koordinere alle kontraherede elementer i byggeriets gennemførelse, og her igennem få samspillet mellem bygherrerådgiver, bæredygtighedsleder, IKT-leder, projektledere og projekteringsleder til at lykkes med succes. Projekteringslederen er dermed den afgørende profil til at sikre at bygherrens og projektteamets intentioner bliver omsat til virkelighed.

Projekteringsledelse rummer følgende overordnede emner:

 • Ansvarsafgrænsning internt/eksternt
 • Projekt- og organisationsform internt/eksternt
 • Samarbejdsflader/punkter internt/eksternt
 • Jura, AB18, kontraktstyring
 • Dokumentstyring
 • Kvalitetsledelse
 • Økonomistyring
 • Projektplanlægning
 • Tidsplanlægning og -styring
 • IKT-ledelse
 • Bæredygtighedsledelse
 • Forandringsledelse
Peder Schiønning
Faglig ansvarlig for uddannelsen

Peder Tor Hessellund Schiønning, projektchef, Artelia

"Projekteringslederen skal på tværs af fagligheder, interesser og kulturer kunne styre, dokumentere og formidle et projekts fremdrift, konsistens og kvalitet. Formålet med denne uddannelse er, at give både nuværende og kommende projekteringsledere konkrete værktøjer og kompetencer inden for team- og designledelse, kommunikation samt bæredygtighed. Desuden har uddannelsen fokus på erfaringsudveksling, dialog og sparring mellem deltagerne, således at der opstår en bedre forståelse for sammenspillet mellem teori og praksis"

Relaterede uddannelser