projektlederuddannelse
Molio uddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelsen er både for dig, der allerede er projektleder i byggeriet og ønsker at få flere professionelle redskaber OG til dig, der er ny i projektlederrollen. Du får også indblik i bæredygtighedsledelse - kompetencer som branchen skriger på i øjeblikket. 

Der er store gevinster at hente for din virksomhed, på dit byggeprojekt og for dig ved at blive en skarpere projektleder. Byggeriets Projektlederuddannelse får du alt, hvad du skal bruge for at blive en bedre projektleder og så er det til dato et af de mest roste kurser, vi har.

Vi har indarbejdet en spændende session om bæredygtighedsledelse på uddannelsen. Konkret laver Zeynel Palamutcu fra ZERO Engineering en 90 min. session om Bæredygtighedsledelse, så du får præcis de kompetencer, som branchen efterspørger. 

To gratis webinarer om projektledelse og om uddannelsen

Bæredygtighedsledelse - projektlederens nye udfordring
På dette webinar får du en forsmag på de problemstillinger og løsninger som bæredygtighedsingeniør Zeynel Palamutcu fra ZERO Engineering tilføjer uddannelsen. 

Webinaret er afholdt 8. juni 2022 

Effektive møder i byggeriet
Det er kritisk at holde gode møder i byggeriet og vi har mange muligheder for at gøre møderne bedre og effektive. Lektor Peter G. Harboe har samlet viden om møder og omsætter denne viden til nye muligheder.

Byggeriets projektlederuddannelse er både for dig, der allerede er projektleder i byggeriet og ønsker at få flere professionelle redskaber OG til dig, der er ny i projektlederrollen og dermed ønsker at skærpe dine kompetencer som en ledende figur på projekter.

Super med de eksterne oplægsholdere - gruppearbejdet perfekt - Rollespil på modul 4 med parterne i byggeriet perfekt og lærerigt - Meget kompetente undervisere.

Peter W. Dinsen, projektleder

 

Eva 5Af5 900X168

Byggeriets Projektlederuddannelse

42.800,-
53.500,- inkl. moms

Se alle datoer på forløbet under ”Praktisk” nedenfor. Den 21. august 2023 er et introwebinar. Første kursusdag er den 6. - 7. september 2023

10Godegrunde Projektleder 1130
Uddannelse i projektledelse

10 gode grunde til at tage en projektlederuddannelse

At vide hvordan man leder og strukturerer et projekt kommer ikke af sig selv. To erfarne konsulenter fra uddannelsesbranchen giver her deres 10 bedste bud på, hvorfor du bør tage en projektlederuddannelse.

Læs mere

Mød 5 af underviserne på uddannelsen

Mød 5 Af Underviserne 1600X900

Peter G. Harboe, lektor, cand.merc., VIA University College. Peter har mere end 20 års erfaring med projektledelse, og til daglig både underviser, forsker og blogger han om emnet. Peter er kursusleder på uddannelsen, og du møder ham på alle moduler og webinarer.

Vibeke Kragh, lektor, cand.jur., VIA University College. Vibeke underviser dagligt i byggeriets aftaler og det juridiske grundlag og har stor praktisk og teoretisk viden, som hun formidler på et letforståeligt sprog. Hun vil dele ud af sin store viden på de moduler, som omhandler jura og kontrakter i byggeriet.

Flemming Vind Christiansen, indehaver af Flemming Vind Bygherrerådgivning. Har 25 års erfaring fra byggebranchen med speciale indenfor planlægning og økonomistyring af projekter som nogle af sine kernekompetencer. Har erfaring med forskning, udvikling og undervisning.

Kristian Birch Pedersen, civilingeniør, master i IT og ph.d. inden for IT i byggeriet. Kristian har mere end 10 års erfaring som konsulent og har en fortid som entreprenør. I 2010 forlod han stillingen som chefkonsulent hos Rambøll og stiftede virksomheden Exigo.

Zeynel Palamutcu, er uddannet ingeniør og DGNB-auditor og har stor erfaring med planlægning og økonomisk perspektivering af bæredygtige projekter. Zeynel har sin daglige gang hos ZERO engineering ApS som bæredygtighedsingeniør og er ekstern konsulent hos Frame ApS. 

Hør lektor, VIA University College, Flemming Vind Christiansen om uddannelsen:

Praktiske informationer om uddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

Projektledelse er både en personlig udvikling og en teknisk kompetence. På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du præsenteret for et nyt fundament for personlig udvikling og en ny vifte af ledelsesredskaber til dit daglige arbejde som projektleder.

Udgangspunktet er dig

På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed, og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din hverdag.

Temaer

Temaerne i uddannelsen er udvalgt med udgangspunkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om personlig udvikling i din rolle som projektleder og en teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på styring af projekter. I forhold til din personlige udvikling vil du blive udfordret på din egen ledelsesprofil, din kommunikation og personlige adfærd.

Du udarbejder en DiSC-personprofil og opnår her en bedre forståelse af din adfærd som projektleder. Denne indsigt giver dig nye handlemuligheder i samspillet med andre, da du samtidig får en øget forståelse for andres kommunikation og adfærd, og lærer at målrette din kommunikation til personer med forskellige profiler.
Samtidig arbejder vi med kommunikationstræning, effektiv mødeledelse, konstruktiv feedback, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.

Førende eksperter og nyeste forskning

I området om tekniske ledelseskompetencer arbejder vi med analyse af byggeprojekter, projektmodeller i byggeriet, byggejura, planlægning, estimering og styring i byggebranchen. Endelig kommer du til at arbejde med de nyeste koncepter inden for interessentanalyse, mål-middel-hierarkier, trimmet byggeri, projektøkonomi, vidensledelse og risikoplanlægning.

 

Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Når du har gennemført Byggeriets Projektlederuddannelse har du fået:

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.

Byggeriets Projektlederuddannelse er både for den let øvede og den kommende projektleder. Hvis du har et par års erfaring med ledelse af byggeprojekter får du styrket kompetencerne og fyldt værktøjskassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Hvis du endnu ikke er projektleder i byggebranchen vil uddannelsen klæde dig godt på til din kommende rolle.

Uddannelsen er også egnet til dig, der har flere års erfaring med projektledelse, men gerne vil have en opdatering på de nyeste regler og værktøjer og ønsker et styrket netværk inden for projektledelse.

Uddannelsen er for alle typer af virksomheder i byggeriet uanset størrelse. 

Få endnu mere ud af din projektlederuddannelse og bliv PRINCE2-certificeret. 

Læs mere her.

Se program - ret til ændringer forbeholdes

 

Peter G. Harboe
Lektor , VIA University College

Peter G. Harboe

Simon Andreas Arnbjerg
Kompetenceleder BIM Projektering , Arkitema Architects

Simon Andreas Arnbjerg

Flemming Vind Christiansen
Lektor, Bygningskonstruktør , VIA University College

Flemming Vind Christiansen

Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og PH.D. , Exigo

Kristian Birch Pedersen

Vibeke Kragh
Lektor, Cand.jur. , VIA University College

Vibeke Kragh

Glenn E. Nilsson
Ingeniør og byggesagkyndig , GENie ByggeOptimering

Glenn E. Nilsson

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditor , ZERO engineering

Zeynel Palamutcu

Niels Hannemose
Lektor , VIA University College

Niels Hannemose

Stephan Sander
Seniorprojektleder , Værdibyg

Stephan Sander

Ole Berard
Digitaliseringschef , Molio

Ole Berard

Michael Smith
CEO , 3P Technology

Michael Smith

Martin Witt Volsgaard
COO , SEEbuild ApS

Martin Witt Volsgaard

Peder Johansen
Direktør strategi, PR og forretningsudvikling , Enemærke & Petersen A/S

Peder Johansen

Amer Kamal
Founding partner , SEEbuild

Amer Kamal

Uddannelsen forløber over ca. seks måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Uddannelsen består af fire moduler + eksamen. Hvert modul har en varighed af to dage, som afholdes som internat. 

I undervisningen lægger vi vægt på vekslen mellem teoretiske oplæg og cases. Hele vejen igennem tager vi udgangspunkt i, at du skal omsætte den nye viden til ny praksis.

Undervisningen indeholder

 • Korte, teoretiske indlæg med diskussioner i studiegrupper og opfølgning i plenum
 • Cases og gæsteundervisere fra byggebranchen
 • Arbejde i studiegrupper kombineret med aktionslæringsforløb for at styrke praksislæring
 • Problemorienteret tilgang til arbejdet med praktiske projektledelsesudfordringer i din dagligdag
 • Arbejde med DiSC personprofilværktøjet for at styrke selvindsigt og ejerskab i forbindelse med udvikling af egen lederrolle.

Gennem hele forløbet samler vi den nye viden i en læringslog (portfolio) og arbejder med individuelle udfordringer og løsninger i arbejdsgrupper. Vi orienterer eksamen mod din praksis.

Sammenhæng mellem den nye viden og din praktiske hverdag

For at få sammenhæng mellem det du lærer og din praktiske hverdag, arbejder vi intensivt med følgende 4 læringstilgange, som tilsammen bidrager til at skabe nye handlekompetencer for dig:

 • Erfaringsbaserede aktiviteter
 • Teoribaserede aktiviteter
 • Relationsbaserede aktiviteter
 • Reflektionsbaserede aktiviteter.

Før uddannelsen og mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning.

Den samlede arbejdsmængde er på 125-150 timer fordelt på tre indsatser:

 1. Mellem undervisningsdagene skal du forberede dig gennem læsning af nyt stof og arbejde med anvendelse af det, du lærer, i din egen hverdag. Her ligger en arbejdsindsats med selvstudier af nyere teori og observationer i egen virksomhed. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes.
 2. Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og undervisningssessioner og her lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis.
 3. Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og - under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærmeste leder meget gerne inddrages, da dette understøtter din mulighed for at bruge det du har lært i din hverdag.
Webinarer - afholdes live 

21.08.23 kl. 19.30-21.00
18.09.2022 kl. 19.30-21.00
23.10.2023 kl. 19.00-21.00
21.11.2023 kl. 19.30-21.00

Moduler - internat i HUSET Middelfart
06.09.2023 - 07.09.2023
05.10.2023 - 06.10.2023
15.11.2023 - 16.11.2023
05.12.2023 - 06.12.2023 

Eksamen - afholdes i HUSET Middelfart
18.12.2023
19.12.2023

Alle moduler afholdes over to dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

På uddannelsen udleveres bogen Power i projekter. 

Resten af undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Uddannelsen kræver hjemmearbejde og forberedelse til hvert modul. Se arbejdsbelastning under "Form og læring".

Byggeriets Projektlederuddannelse afsluttes med en mundtlig eksamen og et diplom. På hvert modul (internat) er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider med en kort redegørelse for teorien, samt reflekterer over det pågældende tema og hvilke spørgsmål, det rejser til din/jeres egen praksis.

Siderne samles i en portfolio, som afleveres forud for den mundtlige eksamen. Du eksamineres i 3-4 temaer fra portfolioen. Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter

Diplomet udstedes af VIA University College og Molio. 

Bemærk at Byggeriets Projektlederuddannelse er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

Uddannelsen er  "tilgængelig" i alle regioner - undtaget Fyn. Vi kan derfor ikke love noget ift. Fyn, men kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

Byggeriets Projektlederuddannelse

42.800,-
53.500,- inkl. moms