Aftale og kommunikation

A113 i ny og opdateret version

Godt nyt for alle, der arbejder med projektering, leverancer og ydelsesbeskrivelser på byggesager, hvori der indgår beton. Helt ny og forbedret version af A113 er nu klar. Med den kan parterne skabe klarhed over, hvem der har ansvaret for hvilke ydelser, så fejl og misforståelser reduceres.

Så er den fjerde version af vejledningen ”Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbeton” – bedre kendt som A113 – klar til brug i næste uge. Anvisningen bruges af rådgivere, leverandører og montageentreprenører, der ofte ikke er hinandens kontraktparter, men som alligevel har behov for et fælles dokument – en ydelsesaftale – hvor fordelingen af ydelserne er nøje beskrevet.

People

Store fordele i den nye version

Klarhed over hvem der er ansvarlig for hvilke projekteringsydelser, er en stor fordel både for bygherrer og for rådgivere, leverandører og entreprenører. Alle parter undgår tidsspilde, konflikter og misforståelser, når de ydelser, der skal leveres, er klart definerede. Den nye, 4. udgave af A113 har en række fordele i forhold til den tidligere:

- Følger man vejledningen får man en bedre kvalitet i det samlede projekt- og dokumentationsmateriale, siger Allan Schiøtz, produktchef i Molio og uddyber: - Der er sket meget i den seneste, 4. udgave, der har forbedret anvendelsen. Fx er der taget højde for de ændringer, som AB18-aftalesystemet og ydelsesbeskrivelserne har medført. Og det i sig selv er et stort plus. Derudover er der en række forbedringer, som gør anvisningen endnu mere operationel og endnu skarpere i ydelsesbeskrivelserne, siger Allan Schiøtz, produktchef i Molio og præciserer, at den 4. udgave er en fuldstændig omskrivning af 3. udgaven.

- Tredje-udgaven af A113 var et kvalitetsløft i forhold til tidligere udgaver, og den har fungeret godt i praksis, men der har været uklarheder og uhensigtsmæssigheder. Oftest ved at djævlen ligger i detaljen, siger Bent Feddersen, Senior Specialist Director i Rambøll til Betonelement Foreningens medlemsblad. Bent Feddersen har været faglig redaktør for revisionen og var også en drivkraft bag den foregående revision fra 2005.

Hvordan bruger man A113?

Publikationen A113 er et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser. For hvert projekt – byggesag - kan der vælges én eller flere modeller, som kan indgå i det fælles aftalegrundlag – ydelsesaftalen. Modellerne spænder fra model 1, hvor rådgiveren udfører al projektering, til model 6, hvor rådgiveren udelukkende forestår grundlaget for bygværkets projektering. Modellerne er udarbejdet med det formål at dække de oftest forekommende modeller for fordeling af projekteringsydelser. Modellerne kan modificeres alt efter behov.

A113 kan tilgås, hvis man har et abonnement på Aftale og kommunikation. Her har Molio samlet en række centrale værktøjer og anvisninger, der alle vedrører samarbejdet i en byggesag.

FAKTA

Udkastet til A113 har været i høring blandt byggeriets parter og arbejdsgruppen har derefter behandlet de indkomne kommentarer og har justeret anvisningen under hensyntagen hertil.

Betonelementforeningen og Molio har samarbejdet om og co-finansieret revisionen af A113.

Der har yderligere været mindre delfinansiering fra MT Højgaard, NCC og FRI samt egenfinansiering med gennemlæsnings- og mødetimer fra den sparringsgruppe af entreprenører, leverandører og rådgivere, der har været tilknyttet revisionen.

Se hvordan du køber et abonnement på Aftale og kommunikation

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne