Ny udgivelse

ABT 18 for praktikere – et nyt værktøj for totalentreprise

Selvom vilkårene i ABT 18 og AB 18 på en række felter ligner hinanden, er der væsentlige forskelle mellem totalentreprise og de øvrige entrepriseformer. Bogen, ABT 18 FOR PRAKTIKERE, giver et nyt redskab for branchens praktikere.

ABT 18 FOR PRAKTIKERE er netop udkommet på Molios forlag. Forfatter-trekløveret bag bogen står også bag de øvrige AB-praktiker-bøger, men har ikke tidligere kastet sig (særskilt) over totalentreprise.  

En praktiker-bog har været efterlyst

ABT-bogen er den første om totalentreprise, der specifikt er målrettet bygge- og anlægsbranchens praktikere; uanset om disse indtager rollen som bygherre, entreprenør eller indgår i en administrativ støttefunktion:

People

- Vi har konstateret en voksende interesse for en mere ´praktiker-orienteret´ bog om totalentreprise. Det skyldes ikke kun totalentrepriseformens massive placering i dagens byggeri, men tillige den ret udbredte misforståelse, at lighedspunkterne mellem AB 18 og ABT 18 indebærer, at der ikke er større forskel i parternes rets-positioner efter de to regelsæt. Det en farlig vildfarelse; på helt centrale områder er der afgørende forskelle. Det gælder vel at mærke selvom, forskellighederne ikke altid ´regelteknisk´ afspejler sig i bestemmelsernes ordlyd, men i højere grad udspringer af voldgiftpraksis og totalentreprisens natur. Men det er forståeligt, at det i sig selv kan give usikkerhed, siger Eric Boesgaard, Juridisk Direktør (CLO) og medforfatter til bogen.

- Navnlig rollefordelingen og ydelses-afgrænsningerne i totalentreprise afviger markant fra de forudsætninger, som typisk ligger til grund ved udbud/aftaler i andre entrepriseformer. Det smitter selvsagt af på parternes indbyrdes rettigheder og pligter. Af samme årsag er ABT 18 også kun møntet på totalentreprise, fremhæver Eric Boesgaard.

Køb ABT18 for praktikere her

ABT-reglerne er ikke blevet lettere

ABT 18-regelsættet er både tekstmæssigt og juridisk et anderledes komplekst dokument, end de tidligere ABT 93:

- På et lidt mere drilsk plan er desuden sket den ændring, at reglerne i ABT nu kun i mindre grad er givet samme paragraf-numre som de ´parallelle´ bestemmelser i AB, der generelt er mere ´kendt territorium´. Samlet set er systemet ikke blevet lettere at navigere i, når henses til, at branchen jo trods alt – og heldigvis! - stadig ikke tæller flest jurister, smiler Eric Boesgaard.

Hjælp til et effektivt overblik

Bogen er opbygget som en systematisk kommentar til samtlige ABT 18-regler og indeholder også flere centrale bilag. Den trækker desuden tråde til de øvrige AB-regler bl.a. ved en ”nøgle”, der sammenholder ABT 18-bestemmelserne med de tilsvarende ”emner” i henholdsvis AB 18 og ABR 18. Ved totalentreprise vil disse regler nemlig også spille ind i forhold til rådgivere og underentreprenører:

- At jonglere effektivt mellem de forskellige AB-regler kræver et ret solidt overblik over hele AB-komplekset. Det er vores håb, at den nye bog også her kan bidrage til at gøre vejen lidt mindre snoet for praktikerne, slutter Eric Boesgaard.

FAKTA

Bogen er den sidste i forfatternes ”AB 18-praktiker-trilogi”, der yderligere tæller:

AB 18 FOR PRAKTIKERE (fra 2018) samt
AB Forenklet FOR PRAKTIKERE (fra 2019), der begge er en opfølgning på bestselleren
AB 92 FOR PRAKTIKERE (fra 1993).

Bøgerne er alle udgivet på Molios forlag.

Forfatterne har tværgående erfaring med og fra byggebranchen og har i mange år arbejdet indgående med byggeriets retsforhold. Teamet består af:

Eric Boesgaard - advokat
Henrik Fausing - advokat og akademiingeniør.
Mogens Hansen - advokat og civilingeniør.

Læs også om BR18