UDDANNELSE: CERTIFICERET BÆREDYGTIGHEDSLEDER

Bæredygtig ledelse kræver nye greb, tilgange og perspektiver

Også inden for ledelse og samarbejde skal byggebranchen udvikle sig i en mere bæredygtig retning for at kunne eksekvere optimalt og effektivt i fremtiden. Derfor er det allerede nu på tide at tilegne sig nye ledelsesgreb og -perspektiver, Mette Thorkilsen fra Re-Team og underviser på Molios uddannelse, Certificeret Bæredygtighedsleder.

Mange nyuddannede ingeniører, arkitekter, konstruktører og andre faggrupper mangler basale projektlederkompetencer – og både nye og erfarne fagkompetencer mangler kompetencer i bæredygtighedsledelse. For hvordan skal vi navigere godt i en fremtidig, bæredygtig byggebranche, hvis vi ikke allerede nu klæder os fagligt godt på?

Bæredygtighed er helt centralt i den kommende omstillingsproces – både for mennesker, processer og produkter. Aktører i branchen bliver nødt til at have fokus på bæredygtig ledelse, hvis vi kollektivt skal nå FN klimamål i 2030 – og der er desværre ikke så meget tid tilbage.

Derfor er det nødvendigt, at alle individer tager emnet alvorligt og arbejder med at implementere bæredygtighed i alle processer, relationer og samskabelse – og det begynder med ny viden og uddannelse, mener Mette Thorkilsen, fra Re-Team og underviser på Molios uddannelse, Certificeret Bæredygtighedsleder.

”Målgruppen for uddannelsen er projektchefer, projektledere, projekteringsledere og byggeledere fra Bygherre, rådgivere eller entreprenørorganisationer. Målgruppen vil få indsigt i, hvad bæredygtighed ledelse er, hvad man kan blive bedre til - og hvordan man skaber de bedste forudsætninger for egen udvikling på området – og ikke mindst få konkrete værktøjer med hjem, som hjælper med at skabe bæredygtige anlæg og byggerier”, siger Mette Thorkilsen, der også er medforfatter til bogen Den bæredygtige projektleder, som udkommer den 14. april 2023

People

At forstå bæredygtighed
Det er nødvendigt, at byggebranchen som helhed udvikler sig i en mere bæredygtig retning, ikke mindst inden for ledelse og samarbejde for at sikre, at vi kan eksekvere projekter mere effektivt og optimalt. Samarbejde og ledelse i bygge-og anlægsbranchen er udfordret. Alt for mange projekter overskrider rammerne, og det skaber unødige konflikter i samarbejdet mellem de forskellige aktører i projektet, siger underviseren Mette Thorkildsen på uddannelsen i Certificeret Bæredygtighedsledelse i Molio.

Derfor får du viden om værktøjer inden for projektledelse og selvledelse, bæredygtighed samt forandringsledelse på uddannelsen. Alle værktøjer kan bruges direkte i din hverdag til at skabe bedre samarbejde og lede bæredygtige projekter.

”At få viden om bæredygtighed - at forstå bæredygtighed - kræver en holistisk tilgang til byggeri, der både tager sammenkoblingen af mange forskellige faktorer og de langsigtede virkninger af vores handlinger med i overvejelserne. I sidste ende er målet med bæredygtighed at skabe en verden, der er i stand til at imødekomme alle menneskers behov, nu og i fremtiden, samtidig med at det naturlige miljø og dets ressourcer bevares, så det også er tilgængeligt for fremtidens generationer”, siger Mette Thorkildsen.

Der er ingen tvivl om at branchen står over for udfordring, som ikke alle tager lige alvorligt, mener hun.

”Det har hidtil været svært at skabe blivende forandringer i branchen, men fordi bæredygtighed og klimakriser er på dagsorden over alt, kan det måske blive afsættet til at få skabt et nyt paradigme for branchen.  At skabe så stor en transformation kræver fokus og refleksion. Hvis vi ikke passer på, bliver begrebet bæredygtighed udvandet, greenwashet, gjort til noget overfladisk, som betyder alting og ingenting - en falsk hyletone, og det er ingen tjent med”.

Køb bogen Den bæredygtige projektleder her 

Majbritt Juul 1600X900

Vi skal alle på skolebænken
Majbritt Juul er chef for Energipolitik og bæredygtighed i FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Hun hverken kan eller vil kommentere på konkrete uddannelsesinitiativer...

– men at byggebranchen har brug for at få opgraderet kompetencer, viden og værktøjer for at kunne lede, udvikle og navigere i byggebranchens bæredygtige fremtid – dét er hun enig med Mette Thorkildsen i.

”Regulering er vigtigt – det samme er nye metoder og indsigter. Vi skal have et fælles sprog for, hvad vi gør, og et kollektivt mindset, som alle er en del af. Alle skal vide, hvad bæredygtig ledelse og bæredygtige strategier er. Så kan vi konkurrere på løsninger og opfindsomhed og pris osv. Det begynder med uddannelse – og hele branchen skal i teorien omskoles til at tænke anderledes. Viden, udbredelse af viden og en harmoniseret indsats – det vil virke!”, mener hun.

Derfor skal bæredygtighed være udgangspunktet i alle dele af byggeriet, siger Majbritt Juul.

”Brandsikring, bærende konstruktioner, projektering, materialeudvælgelse, projektledelse og alt andet – der skal altid – og naturligt – være et bæredygtigt udgangspunkt. Også ift. ledelse af processen – og meget af det usynlige – skal have rod i et bæredygtigt mindset".

"De tanker, som bygherren har, skal indarbejdes i projekteringen, så vi fx kan optimere betondækket ift. mindre CO2-udledning. Vi har på mange måder taget et digitalt kvantespring under Corona – men nu mangler byggeriet, at bæredygtighed kommer med ind i alle fagligheder og uddannelser”.

Men arbejder vi ikke sammen om det her, kommer vi ingen vegne, advarer hun.

”Du kan gøre meget mere bæredygtigt i byggeriet, hvis vi øver os på at gøre tiltagene tidligt i processen. Vi skal vænne os til at planlægge bæredygtighed allerede tidligt i projekteringsfasen. For at komme derhen, skal vi have regulering, der kan skabe momentum".

"Vi er nødt at arbejde sammen, have samme standarder, værktøjer, der er bygget ens, en brancheharmonisering og et fælles sprog i branchen for at komme fremad. Ellers kommer vi ingen vegne – momentum er nu, og vi skal kollektivt rykke og accelerere denne udvikling”.