Bygningsdelsspecifikationer fra Molio, BIM7AA og DiKon

Molio har fra starten af 2020 indgået et samarbejde med BIM7AA og DiKon om udgivelse af de bygningsdelsspecifikationer, som de to branchefællesskaber står bag. Målsætningen er, at specifikationerne i endnu højere grad skal være et fælles værktøj i branchen samt skabe synergi i forhold til Molios produkter inden for bl.a. bygningsmodel- og IKT-området.
People

 

Bygningsdelsspecifikationerne er udkommet i revision 5 og kan findes på anvisninger.molio.dk


 

Hvad er bygningsdelsspecifikationer?

I takt med at bygningsdele (objekter) og tilhørende informationer (egenskabsdata) i den digitale bygningsmodel får en stigende betydning for byggeriets parter, bliver der behov for entydigt at beskrive de forskellige dele af en bygnings geometriske repræsentation og egenskabsdata. En bygningsdelsspecifikation beskriver netop disse aspekter i 4 foruddefinerede niveauer. Herved skabes der grundlaget for en fælles brancheforståelse af modelindehold ved digital projektering.

Bygningsdelsspecifikation bør anvendes i kombination med leverancespecifikationer til at specificere modelindhold og leverancer for fag og faser i byggeprojekter.

En optimering af den proces kan spare byggeprocessen for misforståelser og miskommunikation, og kan i sidste ende ses på bundlinjen.

Hvad er leverancespecifikationer?

En leverancespecifikation indeholder kravstillelse for modelleverancer med afsæt i eks.  Bygningsdelsspecifikationerne.

Det stigende krav til IKT stiller samtidig større krav til bygningsmodellerne, og det er derfor nødvendigt at sikre en præcis beskrivelse af, hvad modellen skal indeholde på et givent tidspunkt (eller fase).

En leverancespecifikation stiller krav til præcise aftaler om modelleverancer; hvilket informationsniveau fag og bygningsdele skal detaljeres på i faserne, indholdet af en bygningsmodel i forhold til geometri (detaljeniveau og præcision) og i forhold til øvrig information i objekterne (egenskaber), samt hvem der skal levere hvilken information i modellen hvornår.

Historien bag Bygningsdelsspecifikationen

DiKon udviklede over en årrække bygningsdelsspecifikationen, der i lang tid udgjorde brancheparadigme for afstemning af hvorledes en bygningsmodel udvikles over tid.

I 2018 udgav DiKon og BIM7AA i fælleskab for første gang én version af bygningsdelsspecifikationerne, der var en fælles bearbejdning af den tidligere udgivelse fra DiKon. Formålet var at skabe et fælles værktøj, som hele branchen kunne henvise til.

Det blev en stor succes, og bygningsdelsspecifikationerne blev anvendt i stor udstrækning af virksomhederne bag hhv. BIM7AA og DiKon, samt eb lang række andre virksomheder og aktører i branchen.

Fra begyndelsen af 2020 blev samarbejdet til også at omfatte Molio. Tanken var at løfte værktøjet op til i endnu højere grad at være et fælles værktøj i branchen, når Molio kommer på som afsender i samarbejde med BIM7AA og DiKon.

Hele værdikæden er med i arbejdet

Styregruppe:

Arbejdet koordineres af en styregruppe. Virksomhederne bag BIM7AA- og DiKon deltager i styregruppearbejdet hvor Molio og repræsentanter fra byg- og driftsherreområdet, projekterende materialeleverandører samt IT-leverandører også deltager.

Styregruppen mødes op til 4 gange årligt.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper for hhv. arkitekt, konstruktion, installationer og landskab driver løbende udviklingen af de fagrelevante bygningsdelsspecifikationer. I arbejdsgrupperne er fagpersoner fra hele branchen repræsenteret.

Arbejdsgrupperne mødes ad hoc og når feedback modtages. Der udvikles løbende nye bygningsdelsspecifikationer når behov er.

Synergi og digital udvikling

Udover at forestå udgivelsen af de gratis specifikationer, ser Molio store perspektiver i forhold til at skabe synergi mellem Molios øvrige digitale værktøjer inden for fx områderne IKT-værktøjer og Prisdata.

Det er også Molios plan at udbygge specifikationerne med en digital løsning samt et struktureret format, der vil gøre, at specifikationerne i højere grad kan anvendes i en digital arbejdsproces.

Input fra branchen

Molio modtager meget gerne løbende input til justeringer og forbedringer. De bedes sendt til mail@molio.dk att. Bygningsdelsspecifikationerne

Baggrund

Hvem er BIM7AA og DiKon?

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark (AART architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, CUBO Arkitekter A/S, Friis & Moltke, LINK arkitektur og schmidt hammer lassen architects).

BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

DiKon er et samarbejde på tværs af seks byggetekniske virksomheder (COWI, NCC, Rambøll, Sweco, Aarsleff og Arkitema Architects), der tilsammen deler visionen om at indføre entydige IT-standarder og effektivisere den digitale byggeproces i den danske byggebranche.

Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.