Givtigt samarbejde mellem Molio, BIM7AA og DiKon

Molio har siden 2020 samarbejdet med BIM7AA og DiKon om udgivelse af et fælles bud på bygningsdelsspecifikationer – for udvalgte bygningsdele i bygnings- og landskabsmodeller og pr. april 2024 en Leverancespecifikation for bygningsmodeller. Målsætningen er, at specifikationerne i endnu højere grad er et fælles værktøj i branchen samtidig med at skabe synergi i forhold til Molios andre produkter inden for bl.a. bygningsmodel- og IKT-området.
People

Bygningsdelsspecifikationerne er udkommet i revision 6 og kan findes her LINK

Leverancespecifikationen er udkommet i version 1 og kan findes her LINK


 

Hvad er bygningsdelsspecifikationer?

I takt med at bygningsdele (objekter) og tilhørende informationer (egenskabsdata) i den digitale bygningsmodel får en stigende betydning for byggeriets parter, bliver der behov for entydigt at beskrive de forskellige dele af en bygnings geometriske repræsentation og egenskabsdata. En bygningsdelsspecifikation beskriver netop disse aspekter i 4 foruddefinerede niveauer. Herved skabes der grundlaget for en fælles brancheforståelse af modelindehold ved digital projektering.

Bygningsdelsspecifikation bør anvendes i kombination med leverancespecifikationer til at specificere modelindhold og leverancer for fag og faser i byggeprojekter.

En optimering af den proces kan spare byggeprocessen for misforståelser og miskommunikation, og kan i sidste ende ses på bundlinjen.

Hvad er leverancespecifikationer?

En leverancespecifikation indeholder kravstillelse for modelleverancer med afsæt i eks.  Bygningsdelsspecifikationerne.

Det stigende krav til IKT stiller samtidig større krav til bygningsmodellerne, og det er derfor nødvendigt at sikre en præcis beskrivelse af, hvad modellen skal indeholde på et givent tidspunkt (eller fase).

En leverancespecifikation stiller krav til præcise aftaler om modelleverancer; hvilket informationsniveau fag og bygningsdele skal detaljeres på i faserne, indholdet af en bygningsmodel i forhold til geometri (detaljeniveau og præcision) og i forhold til øvrig information i objekterne (egenskaber), samt hvem der skal levere hvilken information i modellen hvornår.

Ambitionen er at udgive en ny fælles leverancespecifikation i løbet af foråret 2024. Arbejdet har pågået siden 2022.

Historien bag Bygningsdelsspecifikationen

DiKon udviklede over en årrække bygningsdelsspecifikationen, der i lang tid udgjorde brancheparadigme for afstemning af hvorledes en bygningsmodel udvikles over tid.

I 2018 udgav DiKon og BIM7AA i fælleskab for første gang én version af bygningsdelsspecifikationerne, der var en fælles bearbejdning af den tidligere udgivelse fra DiKon. Formålet var at skabe et fælles værktøj, som hele branchen kunne henvise til.

Det blev en stor succes, og bygningsdelsspecifikationerne blev anvendt i stor udstrækning af virksomhederne bag hhv. BIM7AA og DiKon, samt eb lang række andre virksomheder og aktører i branchen.

Fra begyndelsen af 2020 blev samarbejdet til også at omfatte Molio. Tanken var at løfte værktøjet op til i endnu højere grad at være et fælles værktøj i branchen, når Molio kommer på som afsender i samarbejde med BIM7AA og DiKon.

Hele værdikæden er med i arbejdet

Styregruppe:

Arbejdet koordineres af en styregruppe. Virksomhederne bag BIM7AA- og DiKon deltager i styregruppearbejdet hvor Molio og repræsentanter fra byg- og driftsherreområdet, projekterende materialeleverandører samt IT-leverandører også deltager.

Styregruppen mødes op til 4 gange årligt.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper for hhv. arkitekt, konstruktion, installationer og landskab driver løbende udviklingen af de fagrelevante bygningsdelsspecifikationer. I arbejdsgrupperne er fagpersoner fra hele branchen repræsenteret.

Arbejdsgrupperne mødes ad hoc og når feedback modtages. Der udvikles løbende nye bygningsdelsspecifikationer når behov er.

Synergi og digital udvikling

Udover at forestå udgivelsen af de gratis specifikationer, ser Molio store perspektiver i forhold til at skabe synergi mellem Molios øvrige digitale værktøjer inden for fx områderne IKT-værktøjer og Prisdata.

Det er også Molios plan at udbygge specifikationerne med en digital løsning samt et struktureret format, der vil gøre, at specifikationerne i højere grad kan anvendes i en digital arbejdsproces.

Input fra branchen

Molio modtager meget gerne løbende input til justeringer og forbedringer. De bedes sendt til info@molio.dk att. Bygningsdelsspecifikationerne

Baggrund

Hvem er BIM7AA og DiKon?

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark (AART architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, CUBO Arkitekter A/S, Friis & Moltke, LINK arkitektur og schmidt hammer lassen architects). BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

DiKon består af DiKon Byggeri og DiKon Anlæg. DiKon Byggeri er et samarbejde på tværs af de 7 medlemsvirksomheder (Cowi, NCC, Rambøll, Sweco, Aarsleff, Arkitema Architects og MT Højgaard Danmark) med en fælles mission om at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer hos medlemsvirksomhederne og den danske bygge- og anlægsbranche. Ved at standardisere grundlaget for det digitale samarbejde internt i virksomhederne og på tværs af branchen vha. gratis værktøjer, lettes samarbejdet og de processer, som driver bygge- og anlægsprojekterne i Danmark frem.