Bygningsdelsspecifikation fra Molio, BIM7AA og DiKon

Molio har fra starten af 2020 indgået et samarbejde med BIM7AA og DiKon om udgivelse af de bygningsdelsspecifikationer, som de to branchefællesskaber står bag. Målsætningen er, at specifikationerne i endnu højere grad skal være et fælles værktøj i branchen samt at skabe synergi i forhold til Molios produkter inden for bl.a. bygningsmodel- og IKT-områderne.
People

LINK TIL BYGNINGSDELSSPECIFIKATIONEN

 


Hvad er bygningsdelsspecifikationer?

I takt med at bygningsdele (objekter) og tilhørende informationer (egenskabsdata) i den digitale bygningsmodel får en stigende betydning for byggeriets parter, bliver der behov for entydigt at beskrive de forskellige dele af en bygnings geometriske repræsentation og egenskabsdata. En bygningsdelsspecifikation beskriver netop disse aspekter i 4 foruddefinerede niveauer. Herved skabes der grundlaget for en fælles brancheforståelse af modelindehold ved digital projektering.

Bygningsdelsspecifikation bør anvendes i kombination med leverancespecifikationer til at specificere modelindhold og leverancer for fag og faser i byggeprojekter.

En optimering af den proces kan spare byggeprocessen for misforståelser og miskommunikation, og kan i sidste ende ses på bundlinjen.

Hvad er leverancespecifikationer?

En leverancespecifikation indeholder kravstillelse for modelleverancer.

Det stigende krav til IKT stiller samtidig større krav til bygningsmodellerne, og det er derfor nødvendigt at sikre en præcis beskrivelse af, hvad modellen skal indeholde på et givent tidspunkt (eller fase).

En leverancespecifikation stiller krav til præcise aftaler om modelleverancer; hvilket informationsniveau fag og bygningsdele skal detaljeres på i faserne, indholdet af en bygningsmodel i forhold til geometri (detaljeniveau og præcision) og i forhold til øvrig information i objekterne (egenskaber), samt hvem der skal levere hvilken information i modellen hvornår.

Historien bag Bygningsdelsspecifikationen

DiKon udviklede over en årrække bygningsdelsspecifikationen, der i lang tid udgjorde brancheparadigme for afstemning af hvorledes en bygningsmodel udvikles over tid.

I 2018 udgav DiKon og BIM7AA i fælleskab for første gang én version af bygningsdelsspecifikationerne, der var en fælles bearbejdning af den tidligere udgivelse fra DiKon. Formålet var at skabe et fælles værktøj, som hele branchen kunne henvise til.

Det blev en stor succes, og bygningsdelsspecifikationerne blev anvendt i stor udstrækning af virksomhederne bag hhv. BIM7AA og DiKon, samt eb lang række andre virksomheder og aktører i branchen.

Fra begyndelsen af 2020 blev samarbejdet til også at omfatte Molio. Tanken var at løfte værktøjet op til i endnu højere grad at være et fælles værktøj i branchen, når Molio kommer på som afsender i samarbejde med BIM7AA og DiKon.

Hele værdikæden er med i arbejdet

Arbejdsformen vil fortsat være, at det er medarbejderne i virksomhederne bag BIM7AA- og DiKon, der kommer til at lave det praktiske arbejde med at udvikle og vedligeholde specifikationerne.

De arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med dette, vil dog blive suppleret med deltagere fra virksomheder, der ikke tilhører de to branchefællesskaber.

Arbejdet vil blive koordineret af en styregruppe, der, udover repræsentanter fra BIM7AA, DiKon og Molio, vil få deltagelse af en repræsentant fra byg- og driftsherreområdet samt af en projekterende materialeleverandør. Disse to sidste repræsentanter skal være med til at sikre, at hele værdikæden tænkes ind i arbejdet med specifikationerne.

Første udgivelse kommer i maj

Første milepæl i tidsplanen for samarbejdet bliver i maj 2020, hvor den første udgave af specifikationerne, som et resultat af det nye samarbejde, vil blive udgivet.

Der vil i første omgang være fokus på at synkronisere egenskaber, hvor der hidtil har været afvigelser på tværs af udgivelserne fra hhv. BIM7AA og DiKon. Udgivelsen vil fortsat være i form af en pdf-fil, der kan downloades gratis af alle fra de tre parters hjemmesider.

Til kommende udgivelser vil der blive arbejdet med at supplere med nye bygningsdele inden for byggeri og på lidt længere sigt udvide med flere bygningsdele for landskab samt bygningsdele for anlæg. Desuden har parterne til hensigt at lave et samarbejde om udgivelse af en fælles skabelon for en leverancespecifikation, hvor der i øjeblikket foreligger i en række forskellige løsninger.

Synergi og digital udvikling

Udover at forestå udgivelsen af de gratis specifikationer, ser Molio store perspektiver i forhold til at skabe synergi mellem Molios øvrige digitale værktøjer inden for fx områderne IKT-værktøjer og Prisdata.

Det er også Molios plan at udbygge specifikationerne med en digital løsning samt et struktureret format, der vil gøre, at specifikationerne i højere grad kan anvendes i en digital arbejdsproces.

Baggrund

Hvem er BIM7AA og DiKon?

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark (AART architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, CUBO Arkitekter A/S, Friis & Moltke, LINK arkitektur og schmidt hammer lassen architects).

BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

DiKon er et samarbejde på tværs af seks byggetekniske virksomheder (COWI, NCC, Rambøll, Sweco, Aarsleff og Arkitema Architects), der tilsammen deler visionen om at indføre entydige IT-standarder og effektivisere den digitale byggeproces i den danske byggebranche.

Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.