Nyhed

Hvad er IKT?

Forkortelsen IKT anvendes i stort omfang i forbindelse med digitalt byggeri. Men har du styr på begreberne, og hvad IKT betyder for dig og din virksomhed?
People

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi – altså teknologi der gør det muligt for brugerne at til få adgang til, redigere, overføre og gemme information. Her på siden går vi dybere ned i IKT-bekendtgørelse, -krav, -aftaler, -specifikationer og -ydelser.

Molio har udviklet IKT-værktøjet, Aftale og kommunikation, som hjælper med at gøre det enkelt at definere omfanget de digitale ydelser som er en del af et aftalegrundlag, og som skaber et optimalt grundlag for det digitale samarbejde på projektet.

IKT, en udvidet betegnelse

IKT er egentlig en udvidet betegnelse for informationsteknologi (IT), der understreger at der ikke kun er tale om en-vejs-kommunikation.

Begrebet anvendes mest inden for den offentlige sektor i Danmark og udlandet.

Det er nok de færreste i byggebranchen, der ikke har fået færten af IKT. I hvert fald er IKT-begreberne mange:

 • IKT-krav
 • IKT-aftaler
 • IKT-ydelser
 • IKT-specifikationer
 • IKT-bekendtgørelse, osv.

Selvom kendskabet til IKT i byggeriet er blevet større, er der stadig et stort behov og potentiale for at udbrede kendskabet endnu mere. 

IKT-bekendtgørelserne er omdrejningspunkt

De knap så mundrette Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af 06-02-2013 og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119 af 07-02-2013 er også kendt under synonymet ”IKT-bekendtgørelserne”.

I bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger fremgår de lovpligtige IKT-krav, som offentlige og almene bygherrer skal stille i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter over en vis entreprisesum.

Formålet med IKT-bekendtgørelserne er at sikre en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor.

Produktiviteten inden for disse opgaver kan nemlig forøges væsentligt ved udvidet brug af IKT.

Hvad omfatter IKT-kravene?

Helt praktisk er IKT-bekendtgørelserne udformet som en række krav, som bygherren i det konkrete IKT-byggeprojekt skal stille til byggesagens parter:

 • IKT-koordinering
 • Håndtering af digitale byggeobjekter
 • Digital kommunikation og projektweb mv.
 • Anvendelse af digitale bygningsmodeller
 • Digitalt udbud og tilbud
 • Digital leverance ved byggeriets aflevering
 • Digital mangelinformation

Koordinatoren har en vigtig rolle

Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle de involverede parter.

Da der til IKT-koordineringen knytter sig en del ansvar, er det en god idé at knytte opgaven til en specifik person, altså til en IKT-koordinator eller en IKT-leder.

Der bør altid udarbejdes en ydelsesbeskrivelse til IKT-koordinationsfunktionen, så IKT-lederens ansvar er beskrevet over for bygherren.

>> Skal du være IKT-koordinator på et projekt? Så bliv klædt godt på til opgaven med Molios uddannelse til IKT-koordinator og -leder

IKT-bekendtgørelse, aftale, specifikation og ydelse

Helt centralt er desuden IKT-aftalen, som er et samlet dokument over byggesagens IKT-ydelser og IKT-specifikationer – altså en aftale for hvordan de IKT-krav, der stilles, føres ud i livet.

IKT-specifikationerne er koordineret med rådgivernes ydelsesbeskrivelser, så struktur og begreber hænger sammen på tværs og gør dermed sammenhængen mellem rådgiverleverancer og de digitale leverancer tydelig.

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne