Træ

Ib Enevoldsen: Vi har brug for en træ-industrialisering

Vi bør tale mere om, hvordan vi kan anvende træ til byggeri, standardisere mere og skabe enighed om, hvordan vi dokumenterer, siger Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll Danmark og bestyrelsesformand i Molio. Her uddyber Ib Enevoldsen, hvordan dokumentation, standardisering og nye beregningsmetoder potentielt kan øge anvendelsen af træ som byggemateriale.

I en verden med sparsomme byggeressourcer, øget fokus på bæredygtigt byggeri og et bredt ønske om at ændre måden, vi bygger på, kan træ og andre bæredygtige materialer ifølge Ib Enevoldsen vise sig at være en vigtig del af løsningen.

 

People

Standardisering af træbyggeri

- Vi bør ikke diskutere, om vi skal anvende træ til byggeri, men derimod hvordan vi standardiserer brugen, siger Ib Enevoldsen og fortsætter:

- Standardisering betyder, at vi ikke skal genopfinde eller nå til enighed om metoder på hvert projekt, og at vi ved, hvordan det skal driftes. Det betyder, at vi kan bruge dokumenterede metoder og at der er leverandører, arkitekter og rådgivende ingeniører, som ved præcis, hvordan man bygger i træ og kan dokumentere fx brandmodstand og lydkrav. Samtidig skal entreprenørerne vide, hvordan man kombinerer træ med andre materialer. Alt dette er afgørende for, at vi kan udnytte træets potentiale som byggemateriale.

Flere elementer i LCA-beregningen

LCA-beregningen, der giver et overblik over miljøpåvirkningerne i de forskellige faser i bygningens livscyklus, er et rigtig godt udgangspunkt. I fremtiden kan denne dog med fordel justeres, så den favner bredere og i højere grad inkluderer et byggeris klimabelastning:

- Flere argumenterer for, at træbyggeri har en udfordring med energirammen, fordi træbyggeriet har en højere driftsenergi end fx betonbyggeri. Med en livscyklusberegning får man også indregnet, hvor meget CO2, der er udledt i produktionen af materialerne, siger Ib Enevoldsen.

Allerede i 2023 indføres krav om LCA-beregninger på større byggerier. På den baggrund kan vi ifølge Ib Enevoldsen i fremtiden komme til at operere med en CO2-ramme fremfor den nuværende energiramme:

- Med en CO2-ramme kan vi få mere helhedstænkning og timing ind i beregningerne. Vi skal ikke favorisere specifikke materialer, for der findes mange byggematerialer med en grøn profil, og det er ikke nødvendigvis et enten eller, man kan meget vel kombinere de forskellige materialer. Men vi skal lave nogle modeller, som viser et retvisende billede af klimabelastningen uanset, hvilket byggemateriale, der er tale om. Med højere og mere ambitiøse CO2-krav kan træ blive en af de store vindere.

Lad de gamle byggerier stå

Vi kommer til at genbruge mange af de bygninger, vi opfører i dag. Også i den forbindelse er træ et oplagt valg, da træbyggerier er lette at renovere og rekonfigurere. Dette betyder dog ikke, at vi bør rive gammelt byggeri ned – tvært imod:

- Vi skal endelig ikke rive det tunge byggeri ned. Den fejl, vi lavede for 30, 40 og 50 år siden, skal vi ikke gentage ved at fjerne byggeriet. Det skal endelig blive stående. Og der er naturligvis også konstruktioner, hvor det er smartere at bygge i fx beton. Sammen skal vi arbejde for, at det bæredygtige byggeri for alvor gør sit indtog ude på byggepladserne store som små, så vi flytter branchen i retning af byggeri med lavere klimabelastning, afslutter Ib Enevoldsen.

Kort om Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen er 57 år, er uddannet civilingeniør og har en ph.d. fra Aalborg Universitet. Siden 2015 har han været administrerende direktør i Rambøll Danmark, hvor han siden 2002 har haft et række forskellige lederposter. Ib er desuden forfatter på over 60 internationale forskningsartikler og blev i juni 2021 valgt til formand for Molios bestyrelse.

Kurser, konferencer og bøger om træ

Træ Materiale 1600X900

Fremtidens træbyggerier

Se syv gode grunde til at bygge i træ og se Molios brede udbud af kurser, konferencer og bøger om træbyggerier.