Aftale og kommunikation

IKT-specifikationer: Digitalt samarbejde på engelsk

Byggeriet bevæger sig over landegrænser. Regler og standarder bliver i stigende grad harmoniseret på tværs af nationer og sprog. Molio har på opfordring af bygge- og anlægsbranchen fået IKT-specifikationerne (A102) oversat til engelsk. I nærmeste fremtid kan engelsksprogede parter dermed inkluderes ligeværdigt i en byggesags digitale samarbejde. Oversættelsen vil være tilgængelig fra slutningen af november 2020.

IKT-specifikationerne (A102) hjælper byggesagens parter med at definere omfanget af IKT-ydelser. De bruges til at skabe et aftalegrundlag for, hvilke digitale ydelser der er en del af en byggesag. Dermed hjælper de parterne med at skabe det bedst mulige grundlag for det digitale samarbejde.

People

På branchens opfordring er IKT-specifikationerne nu blevet oversat til engelsk, BIM Specifications A102 (en). Det betyder, at engelsksprogede parter i en byggesag fremover kan forstå og operere på det samme grundlag som dansktalende, uanset om man er rådgiver, udførende eller leverandør:

- Molios IKT-specifikationer er et værktøj, som kan skabe klarhed og fælles fodslag mellem byggesagens parter i et temmelig komplekst aftalefelt. Dybest set handler det om at sikre, at det digitale samarbejde og den digitale kommunikation flyder optimalt mellem parterne. Vi har valgt at oversætte IKT-specifikationerne til engelsk for at give branchen bedre betingelser for at lykkes med det digitale samarbejde i byggesager med internationale parter, siger Allan Schiøtz, projektleder i Molio: 

- Oversættelsen af IKT-specifikationerne betyder, at man kan bruge de vante og indarbejdede metoder – også i de internationale samarbejder. Det vil gøre hverdagen lettere for parterne og det vil styrke det digitale samarbejde, siger Allan Schiøtz.

Den engelske version af IKT-specifikationerne, BIM Specifications A102 (en), indgår i samme abonnement som de danske specifikationer. Så hvis man har et abonnement på Aftale og kommunikation vil man få adgang til BIM Specifications A102 (en) fra slutningen af november 2020.

Læs mere om Aftale og kommunikation, som bl.a. giver dig adgang til en række IKT-værktøjer.
Kontakt Nikolaj Arenbrandt på 23 24 44 17 eller via e-mail: ni@molio.dk, hvis du vil høre mere. 

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne