Organisation og ledelse

Lær at lede dig selv, når du leder andre

At være en god leder i byggeriet kræver exceptionelt alsidige, tværfaglige og menneskelige kompetencer. For at kunne være det, er det vigtigt at kunne lede sig selv. Især i en tid, hvor byggebranchen gennemgår en digital transformation, har byggeriet brug for tydelige ledere.

At være en god leder i byggeriet kræver exceptionelt alsidige, tværfaglige og menneskelige kompetencer. For at kunne være det, er det vigtigt at kunne lede sig selv. Især i en tid, hvor byggebranchen gennemgår en digital transformation, har byggeriet brug for tydelige ledere.

People

Med den fortsat øgede digitalisering af byggebranchens arbejdsgange og samarbejdsformer bliver behovet for flere, skarpere og mere tværgående ledelseskompetencer stadig mere afgørende for, hvilke virksomheder der vil klare sig godt i den nærmeste fremtid. 

At være en god leder i byggeriet har altid krævet alsidige kompetencer - fra indsigt i eget fag, projektering og udførelse, til evner for at se de store linjer, det færdige produkt og at kunne lede medarbejderne mod målet, trods faglige forskelligheder.  

Men at lede sig selv som leder er en overset disciplin i byggeriet, mener Jais Sørensen, direktør i Incento.

Kend dig selv for at kunne lede andre

– Strategisk personligt lederskab handler om at vide præcis, hvor ens egne styrker og svagheder er i forhold til ledelsesgerningen og i forhold til, hvad der kræves i byggeriet. Alle kan ikke alt – og hvis du mener, du kan det, så gør du dig selv en bjørnetjeneste. Derfor skal du have overblik over, hvor du skal tilkalde assistance til din ledelse, siger Jais Sørensen.

At bedrive god ledelse handler i dag om meget andet end at styre og fordele. Ledelse handler om relations-opbygning og relations-vedligeholdelse, om tillid og interaktion, om at kunne inspirere og kommunikere klart, og om at du som leder kender dig selv og kan styre dig selv i samarbejdet med andre, forklarer han.

– Mange i byggeriet er blevet ledere, fordi de startede som selvstændig og så voksede antallet af ansatte, eller fordi, de er den, der har været længst i firmaet. Nogle gør det godt, andre har brug for at lære mere om god ledelse. Hvordan man går forrest og viser vejen og samler medarbejderne om missionerne og visionerne, så de selv kan bære disse ud i arbejdet og ikke er afhængige af dig som leder.

Fra opgavefokus til menneskefokus

Tidligere var ledelse i byggeriet meget opgavefokuseret og låst på bundlinje og deadline. Men i dag – i den moderne og digitale byggebranche – er du som leder nødt til at have et øget fokus på alt det imellem, fx din egen rolle, selvudvikling og -indsigt. 

– Som leder skal du have fokus på det, der får medarbejderne til at arbejde godt og effektivt, for det er dem, der løfter virksomhedens opgaver – ikke dig. Det kan være svært at slippe den daglige drift og beslutningsretten på alle beslutninger, men en god leder kan give visse ansvarsområder HELT fra sig og inden for en clearet ramme acceptere en andens arbejdsresultat, siger Jais Sørensen og fortsætter:

– Det handler om at turde stoppe op og kigge på virksomheden ’udefra’, der trods dit fravær kører videre, som du havde planlagt. At være leder er ikke at forvente, at dine medarbejdere skal være nøjagtige kopier af dig selv. Aftal de bærende principper for samarbejdet, væk med manualerne og ind med tilliden – også til dig selv.

Vil du vide mere om ledelseskurser og anden opkvalificering hos Molio? Så klik her.