Molio LeksiCON

LeksiCON i opløbet til Digitaliseringsprisen 2023

Byggeriets digitale dataordbog, LeksiCON, er blevet valgt som en af de fire finalister i ”kampen” om Building Award – Digitaliseringsprisen.
People

Med LeksiCON har branchen fået første version af et fælles, digitalt sprog, der standardiserer informationer om bygningsdele og byggevarer på tværs af byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser.
Dermed kan informationerne udveksles entydigt, så man undgår tidskrævende manuelle processer med at dobbelttjekke data eller "oversætte" til lokale terminologier.

LeksiCON er udviklet efter internationale standarder i et tæt internationalt samarbejde med norske Cobuilder, og tilpasset dansk byggepraksis af Molio i samarbejde med branchen.

En frontløber vinder prisen

Udvælgelseskriterierne til Digitaliseringsprisen beskrives sådan:

"Digitaliseringsprisen går til en aktør i byggebranchen, der er frontløber i forhold til den digitale transformation i bygge- og anlægsbranchen, eller på anden måde udmærker sig med gode eksempler på digitaliseringsprocesser og teknologi inden for projektering, opførelse, drift, service med mere."

Se alle finalisterne i de enkelte kategorier her

Vinderne af hver kategori findes ved et awardshow den 9. november 2023.

Branchen er i gang med at anvende LeksiCON

LeksiCON-konceptet er blevet bakket op af en række virksomheder, der har været inddraget i tilpasningen til dansk praksis og som også har været med til at teste den første API-baserede løsning. En tidligere udtalelse fra Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation i SWECO, illustrerer behovet for en fælles digital dataordbog:

- I lighed med mange andre i branchen oplever vi også udfordringer med udveksling af data. Vi har længe haft intentioner om at berige vores modeller med relevante egenskabsdata helt ned på bygningsdelsniveau og egenskaber knyttet til den enkelte bygningsdel. Men udfordringen er, at når vi har identificeret et ønske eller behov for data, som vi gerne vil stille til rådighed for andre, så ved vi reelt ikke, hvad vi så skal kalde en given parameter, hvordan den skal være defineret, hvordan den skal præsenteres og hvilke værdier og enheder der er behov for. Som konsekvens har SWECO selv måttet definere og finde egne parametre og egenskaber. Det kan til nød fungere internt, men det giver problemer i samarbejdet med andre.

Læs udtalelser fra NCC og VELUX i artiklen Nyt værktøj øger tilliden til data i branchen

Læs mere om LeksiCON her

Fakta om prisen

Building Awards afholdes af Licitationen - Byggeriets Dagblad
Vinderne i de enkelte kategorier offentliggøres til awardshow den 9. november 2023

Læs mere om prisen og se finalisterne her