IKT-procesmanual

Nye opdateringer til IKT-procesmanual (A402)

IKT-procesmanualen (A402) bruges af rådgivere, som skal koordinere det digitale samarbejde i en byggesag. Det er her det aftales, hvordan rådgiverne opfylder de krav, som er stillet i IKT-specifikationerne. Opdateringerne af procesmanualen øger værktøjets brugervenlighed og styrker kommunikationen vedrørende ændringer i en bygningsmodel.

IKT-procesmanualen er det dokument, som binder de enkelte virksomheders arbejdsmetoder sammen og som beskriver, hvordan virksomhederne bedst muligt kommer frem til de leverancer, som fremgår af de udfyldte IKT-specifikationer (A102).

Procesmanualen bruges til at aftale de fælles retningslinjer for et projekt. Det kan fx være her, parterne aftaler hvor nulpunktet i 3D modellerne skal være eller hvordan, der skal klassificeres, eller retningslinjerne for den digitale projektering og udveksling af filer.

 

People

Opdateringerne afspejler brugernes ønsker

Med de seneste opdateringer af manualen er den blevet lettere at bruge, uden at der opstår fejl undervejs. Opdateringerne er lavet på baggrund af feedback fra brugerne og de er efterfølgende bearbejdet i de tilknyttede brugergrupper:

- Det er vigtigt, at vores værktøjer hele tiden tilpasses branchens behov og at de afspejler de processer, som giver mening for parterne. Derfor er netop feedback fra brugerne samt arbejdet i brugergrupperne guld værd for alle, siger produktchef, Allan Schiøtz.

De vigtigste opdateringer er:


1. Tilføjelse af eksempler med flere kommunikationsplatforme
Der kommer hele tiden nye værktøjer og metoder at arbejde på i branchen. Eksempelsamlingen i IKT-procesmanualen indeholder derfor nu flere kommunikationsplatforme og løsninger end før, så den er relevant i forhold til udviklingen i branchen.

2. Fjerne gentagelser i eksemplerne
Der er luget ud i gentagelserne i IKT-procesmanualens eksempel. Dette gør eksemplet nemmere at forstå og nemmere at bruge uden at der opstår fejl.

3. Samlet alle anvendte værktøjer ét sted i udgivelsen
Alle værktøjer er nu samlet ét sted. Tidligere har de været beskrevet i de kapitler, de ’hørte til’, men nu hvor alle værktøjer er samlet, er det nemmere for brugerne at danne sig et overblik over dem.

4. Tilføjet punkt omkring ændringshåndtering af modeller
Når man projekterer, laver man en registrering af de ændringer, der foretages i bygningsmodellen og man kommunikerer med andre rådgivere om relevante betragtninger af enkelte områder (et eksempel på dette er ’Breadcrumbs’ i Revit). Dette har ikke tidligere været inkluderet i IKT-procesmanualen. Nu er der tilføjet et område, hvor man kan skrive det ind, så parterne er enige om, hvad der skal ske og hvordan det skal foregå.

IKT-procesmanualen vil også blive oversat til engelsk.

Læs mere om, hvordan du får et abonnement på Aftale og kommunikation, hvori alle Molios IKT-værktøjer indgår. 

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne