Nytårshilsen 2024

Godt nytår til kunder og samarbejdspartnere

Når jeg her på tærsklen til det nye år kigger tilbage, så tænker jeg, at 2023 var året, hvor bygge- og anlægsbranchen for alvor startede en fælles rejse mod et mere bæredygtigt og klimavenligt byggeri. Jeg oplever en branche, der som helhed har erkendt, at vi har brug for hinanden på tværs for at lykkes med den grønne omstilling. Den grønne omstilling har sin pris og kræver sit mod. Den rummer også et stort potentiale - både for den enkelte virksomhed, for vores branche og for samfundet.
People

Derfor bruger Molio masser af energi på at være med til at finde fælles brancheløsninger og på at inddrage hele byggeriets værdikæde, for at vi sammen kan finde de bedste og mest levedygtige løsninger. Molios strategi Sammen om Bæredygtig Udvikling er en god ramme for dette vigtige arbejde.

Mod vores fælles mål

I 2023 er der kommet nye, stærke fællesskaber til. Vi afsluttede arbejdet i Topleder Handletanken og har på baggrund heraf været med til at videreføre arbejdet og etablere Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Her er Molio sammen med ca. 60 virksomheder og 130 branchefolk med til at prioritere og formulere en række konkrete handlinger, der bliver offentliggjort i slutningen af januar 2024. Handlinger, som vil være et vigtigt skridt fremad mod branchens fælles, ambitiøse mål - sammen.

Værktøjer forankret i branchen

En af de afgørende forudsætninger for, at vi lykkes med den grønne omstilling, er adgangen til og brugen af fælles brancheværktøjer og standardmetoder. Kun sådan får vi et effektivt og ensartet flow af viden og data. Derfor er det helt centralt for branchen, at Molio udvikler digitale værktøjer i tæt samarbejde med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde, så vi sikrer den brede forankring. I 2023 er det gået rigtig stærkt. Det er året, hvor Molio har haft flest produktopdateringer i de digitale værktøjer nogensinde, fx:

A115 Teknik og Installationer,
A323 LCA-kravstillelse (vejledning til bygherre) samt
• en række nye beskrivelser, fx Nedrivning og miljøsanering,

blot for at nævne et par af dem, som er kommet på gaden i løbet af de sidste par måneder.

Branchens nye, grønne kompetencer

For at kunne agere i den grønne og bæredygtige omstilling er der løbende brug for nye kompetencer. Og byggebranchen uddanner sig i stor stil inden for bæredygtighed. I 2023 alene har Molio haft over 2.000 branchefolk gennem kurser og uddannelser inden for bæredygtighed.

Til 2024 har vi udviklet nye kurser i aktuelle emner som EU Taksonomi, biodiversitet, bæredygtig bygningsrenovering, selektiv nedrivning og meget mere – så følg godt med i vores aktuelle kursusudbud. Som alt andet, vi laver, er kurser og uddannelser udviklet i tæt samarbejde med branchens aktører, eksperter, vidensinstitutioner og organisationer.

I HUSET Middelfart, hvor mange af vores egne kurser og uddannelser afholdes, har 2023 været et rekordår. Det samme gælder for vores byggeudstilling, Byggecentrum. Jeg ser det som udtryk for, at vi fortsat gerne vil mødes og lære sammen side om side med de digitale mødeformer.

openBIM og nye ConTech-løsninger

2023 var også året, hvor jeg blev valgt ind i buildingSMART Internationals bestyrelse. Og det er jeg glad for. For openBIM og åbne formater er ikke bare smart og logisk – det er også god forretning baseret på, at alle har adgang til relevante data i det digitale samarbejde uanset hvilket program, man bruger. Derfor glæder det mig også at se partnerkredsen vokse støt i buildingSMART Danmark.

Gennem pionerprojekterne i ConTech Lab har vi været med til at finde teknologibaserede løsninger, der adresserer en række store udfordringer. I 2023 har det blandt andet været “minimering af ressourceforbruget på byggepladsen” og udviklingen af en “national metode til kortlægning af biodiversitet” herunder bynatur-appen. Begge eksempler viser branchens fælles styrke – at vi kan skabe positive forandringer ved at bruge de teknologier, vi har til rådighed på nye, grønne måder.

Lad os skabe et godt 2024 - sammen

Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår. Jeg vil arbejde på, at Molio fortsat kommer til at spille en vigtig rolle, og bidrage væsentligt til udvikling af bæredygtighed og produktivitet. Altid i samarbejde med byggeriets værdikæde. Lad os bruge dette momentum godt og fornuftigt og lad 2024 blive året, hvor vi finder modet og handlekraften frem.

Husk, at du og dine kollegaer kan følge med i udviklingen af Molios mange projekter og værktøjer ved at melde jer ind i Molio Community.

Min dør, mail og mobil er altid åben, hvis du har input og ønsker til, hvordan vi sammen kan gøre 2024 til et godt, nyt år for byggeriets værdikæde!

De bedste hilsner fra

Christina

Christina Hvid
Adm. direktør i Molio
chv@molio.dk
Mobil: 23 43 18 03