Beskrivelsesværktøj

Proces for ny beskrivelsesstruktur er på plads

En af Molios vigtigste opgaver i 2020-2021 bliver gennemførelsen af projektet til en ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj. Målet med projektet er, at beskrivelsesværktøjet tilpasses byggeriets aktuelle projekt- og samarbejdsformer, og understøtter BIM-processer i forhold til fx bygningsmodeller og standardiserede egenskaber.

Projektet vil blive gennemført i løbet af 2020-2021, hvor første halvår vil gå med at lave det faglige indhold i de nye basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser, samt med at lave skabeloner for arbejdsbeskrivelser for alle faglige områder.

Andet halvår vil gå med at færdiggøre en it-løsning til at læse beskrivelserne digitalt, samt med at gøre indholdet klar til udgivelse, så den nye struktur vil være klar til at blive taget i brug for alle faglige områder i løbet af 2021.

Afgørende at overholde tidsplan

I lighed Molios eksisterende beskrivelsesværktøj vil fundamentet for den nye struktur være de spidskompetencer i branchens virksomheder, der arbejder som fagredaktører i forhold til de enkelte faglige områder i Molios beskrivelser.

For at sikre, at projektet gennemføres i henhold til den godkendte tidsplan, er det helt afgørende, at de faglige redaktører er klar til at påbegynde arbejdet til de terminer, der er angivet i projektets tidsplan.

Lige nu har den arbejdsgruppe, som udgør kernen i projektet omkring den nye struktur, fokus på at udarbejde det materiale, der skal supportere de faglige redaktører, når de går i gang med selve arbejdet. Det omfatter dels indholdsfortegnelsen for ny struktur, opdaterede mastertekster og et færdigt eksempel på ny struktur for et udvalgt arbejdsområde.

Materialet vil blive præsenteret for alle de faglige redaktører på et møde, der bliver afholdt tirsdag den 25. februar 2020.

4 forløb á 5 uger

De faglige arbejdsområder vil blive opdelt i fire grupper, der hver vil have et forløb på fem uger i løbet af foråret og sommeren, hvor det faglige arbejde vil blive gennemført.

For hver gruppe vil der være angivet terminer undervejs for aflevering af foreløbige udgave af basis- og bygningsdelsbeskrivelser, så det sikres, at det færdige resultat vil leve op til de overordnede principper i den nye beskrivelsesstruktur.

It-løsninger koordineres med leverandører

Da en af målsætningerne med den nye beskrivelsesstruktur er, at den i langt højere grad end den eksisterende struktur, skal understøtte digitale arbejdsprocesser, er det vigtigt, at de nuværende udbydere af it-løsninger på området (BIMShark, Glasshouse og NTI) har tilpasset deres værktøjer, så de er klar til at håndtere den ny beskrivelsesstruktur.

Molio vil derfor løbende koordinere med leverandørerne bag løsningerne, så den nye struktur bedst muligt understøtter it-implementeringen.

Molio vil løbende informere om fremdriften i projektet via Molio.dk og igennem brugergrupper, netværksmøder og konferencer.

Læs også: Brugerne udvikler det nye beskrivelsesværktøj

Artiklen er opdateret 18. marts 2021