CIRCULAR BUILD FORUM

Super Circular Estate: Test af ni metoder bringer europæisk materiale-genanvendelse markant fremad

Super Circular Estate-projektet er et af Eurpoas største pionérprojekter inden for cirkulært byggeri. Hele ni genanvendelses- og genbrugsteknologier er kortlagt og undersøgt. På Circular Build Forum kan du møde hollandske Elma Durmisevic, founding Director i 4D Architects, fortælle om resultater og metoder fra projektet, som er blevet kaldt et af de mest frontløbende, eksperimenterende projekter om cirkulært byggeri i EU.
People

Genanvendelse af materialer kan effektivt forbedre en bygnings samlede ydeevne og mindske dens CO2-udledning – blot ved at vende endt levetid for materialer på ét projekt til en ny start for samme materialer på et andet projekt. Men mange udfordringer hindrer genanvendelsen af byggematerialer, der selvsagt har en høj værdi – både fysisk og ift. undgået udledning.

– Genanvendelse og genbrug er relativt dyre processer, fordi de kræver mere tid end sædvanlig nedrivningspraksis. Det skyldes ikke mindst manglen på passende teknisk viden og begrænset praktisk erfaring med selve dekonstruktions-processen, fortæller hollandske Elma Durmisevic, founding Director i 4D Architects i Amsterdam, baseret på erfaringerne fra Super Circular Estate-projektet i Kerkrade i Holland.

– Der mangler ydermere også oplysninger om materialesammensætningen i eksisterende bygninger – og viden om, i hvilken grad materialerne i eksisterende bygninger rent faktisk kan genanvendes, siger hun.

Afkodning af potentiale er i fokus
Super Circular Estate-projektet handler ikke kun om at bygge cirkulært ved at genanvende byggematerialer og dermed bidrage til bæredygtig bygningsmasse. Et af de klare formål var også at afkode potentialet i cirkulær økonomi i byggeriet ved at forsøge at tackle de ovenfor nævnte udfordringer.

Formålet med Super Circular Estate-projektet var ydermere at undersøge de eksisterende boligblokkes evne til at genanvende og genbruge egne materialer. For at gøre dette, er ni genanvendelses- og genbrugsteknologier blevet testet – og deres miljømæssige og økonomiske virkninger blevet overvåget.

Netop derfor er Super Circular Estate blevet kaldt et af de mest frontløbende, eksperimenterende projekter om cirkulært byggeri i EU.

– Projektet har konkret afprøvet en konstruktionsmetode, hvor indvinding af materialer videresendes fra den eksisterende bygning til nybyggeri.


Europæisk genklang af viden
Som et resultat af Super Circular Estate-eksperimenterne er der blevet bygget tre nye huse via genbrug af 90 % af materialerne fra den eksisterende bygning- og 9 genanvendelses- og genbrugsstrategier er blevet testet. På billederne fra projektet kan man se, hvordan hele lejlighedsmoduler af etagebygningen ’skæres ud’ og sættes ned på jorden som fremtidige etplansboliger.

– En eksisterende 10-etagers bygning, der er bygget i 1960'erne, er blevet dekonstrueret, hvilket virkelig har udvidet og testet mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialerne i praksis. Projektet har derved skubbet grænserne for, hvad der er muligt i cirkulært byggeri, siger Elma Durmisevic.

– Mit oplæg på Circular Build Forum vil fokusere på erfaringerne fra Super Circular Estate. For de erfaringer, vi har gjort os her, kan bruges i hele Europa og bringe os tættere på en nye generation af bygninger, der vil frigøre og udvide potentialet for cirkulær økonomi i byggeriet.

Konventionelt er billigere – lige nu…
Det er lige nu betydeligt billigere at bygge konventionelt end cirkulært. Det viser resultaterne fra Super Circular Estate projektet også. Men konventionelle boligprojekter genanvender og genbruger ikke materialer og har derfor ingen miljøbesparelser.

Et sammenligneligt konventionelt projekt har bidraget med hele 33,9 % mere CO2/m2 end et cirkulært hus, samt et øget energiforbrug på 34 % Endelig er det samlede materialeforbrug hele 90 % lavere i det cirkulære byggeri, slår Elma Durmisevic fast.

– Men dette afspejles ikke i byggeomkostningerne og markedspriserne – endnu. Det er næsten gratis at udlede CO2, og prisen på genanvendte materialer kan endnu ikke konkurrere med nye, fordi det tager så lang tid at udtage materialerne og klargøre dem til ny brug. Vi skal derfor dekonstruere vores tilgang til genanvendelse, så vi får en god business case – hvilket kan blive hjulpet af implementering af CO2-afgifter, høje energipriser, bedre teknikker og masser af øvelse, når genbrug bliver mainstream.

Circular Build Forum er en 2-dages kongres, der løber ad stablen den 17. og 18. januar.
Kongressen samler alle aktører og interessenter inden for Cirkulær Økonomi i byggeri med målet om at gøre op med silotænkning og separate initiativer i bæredygtigt byggeri.

Læs programmet og tilmeld dig her