Beskrivelser

Beskrivelsesværktøjet 2.0 (ny struktur)

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er udviklet i tæt samarbejde med byggebranchen i Danmark. Det er branchens værktøj til at håndtere arbejdet med beskrivelser på en effektiv, ensartet og tværgående måde. Her kan du finde svar på de hyppigt stillede spørgsmål og du kan se, hvordan du bestiller det og kommer i gang med at bruge det.

Se produktblad

Få en introduktion til Beskrivelsesværktøjet 2.0

Kim Streuli giver en gennemgang af Beskrivelsesværktøjet 2.0. Få en grundig introduktion til hvad der er nyt i værktøjet og hvad det fremover kan forventes at løfte af opgaver.

Om Beskrivelsesværktøjet 2.0

I Beskrivelsesværktøjet 2.0 er hele den grundlæggende struktur ændret, så den afspejler den måde branchen arbejder på i dag. Strukturen er baseret på et tilvalg af de arbejdsområder, der er relevante for det enkelte byggeprojekt. Hvert arbejdsområde indeholder kun de bygningsdelsbeskrivelser, som der er brug for. Det giver et slankere og mere målrettet udbudsmateriale, som er nemmere at overskue og nemmere at bruge korrekt i byggeprocessen.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er primært målrettet rådgivere og projekterende, hvorimod Basisbeskrivelser 2.0 er målrettet de udførende.

Se hvordan du kommer i gang med Beskrivelsesværktøjet 2.0 og få svar på spørgsmål længere nede på siden.

Vejledning til Beskrivelsesviewer

Vil du bestille Beskrivelsesværktøjet 2.0?

Kontakt

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.

Få svar på dine spørgsmål

Beskrivelsesværkøj 2.0 bliver løbende opdateret og udvidet med flere beskrivelser.

Se den aktuelle oversigt over beskrivelser her.

Værktøjet kan bruges, men er ikke fuldendt med alle beskrivelser. Hvis du gerne vil i gang kan du derfor kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

På lidt længere sigte udbyder vi en række kurser om værktøjet og om, hvordan du bruger det optimalt. De første kurser er under udvikling og vil blive udbudt i foråret 2022.

Du kan hente et produktblad her

Du skal kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil opgradere fra Beskrivelsesværktøjet (1.0) til Beskrivelsesværktøjet 2.0. 

Ja, det er blevet nemmere at håndtere beskrivelserne i det nye værktøj. Alene det, at beskrivelserne får en større opdeling, gør, at der er langt flere beskrivelser at vælge mellem i sit projekt.
Det giver øget fleksibilitet og det betyder i praksis, at beskrivelsesarbejdet bliver mindre tungt – ikke mindst når det gælder de mindre byggesager.

Eksempel:

Hvis man skal beskrive et arbejde med gulvbelægning, så indeholder én beskrivelse ikke længere flere typer gulve; trægulve, tæpper og flydende gulve. Derimod er der i den nye struktur tre forskellige beskrivelser på gulvbelægning, så du kan vælge netop den, du skal bruge i det specifikke projekt.

Nej, du kan ikke blande beskrivelserne fra de to værtkøjer i det samme byggeprojekt. Strukturen, opdelingen i arbejdsområder og indholdsfortegnelsen er forskellige.

Det nye værktøj Beskrivelsesværktøj 2.0 adskiller sig fra Beskrivelsesværktøj 1.0, (tidligere kaldet B1000) ved at alle beskrivelser er navngivet med et S forrest mens beskrivelser i Beskrivelsesværktøj 1.0 er angivet med et B forrest i filnavnet.

Det kræver altid lidt tilvænning at lære nye værktøjer at kende. Derfor vil der være en overgangsperiode, der giver brugerne god tid til at omstille sig arbejdet i den nye struktur og til de muligheder dette giver.

Molio vil løbende følge overgangen og vurdere hvornår det eksisterende værktøj skal udfases. Dette vil blive varslet med minimum 12 måneder over for abonnenter på værktøjet.

I en overgangsperiode er der også adgang til 1.0 i et 2.0 abonnement. Derved kan igangværende projekter afsluttes i 1.0 og nye opstartes i 2.0.

Prisen på et årligt abonnement på Beskrivelsesværktøjet 2.0 for rådgivende/projekterende afhænger bl.a. af antallet af byggefaglige medarbejdere i virksomheden og ikke ud fra antallet af brugere.   

Her kan du se to priseksempler som vejledende rettesnor:

Beskrivelsesværktøjet 2.0 til rådgivende
1-5 byggefaglige medarbejdere kr. 21.273,-

Basisbeskrivelser 2.0 til udførende
4 ansatte: 2.069 kr. om året.

40 ansatte: 3.360 kr. om året.

Kontakt Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil i gang med dit abonnement hurtigst muligt.

Basisbeskrivelser kan købes som selvstændigt værktøj og hedder i den nye version Basisbeskrivelser 2.0.
Hvis du vil opgradere til det nye værktøj, skal du kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

Hele opbygningen af strukturen i værktøjet er gentænkt, så den passer med den måde byggeriet arbejder på i dag. Værktøjet har været pillet fra hinanden og beskrivelserne er gennemskrevet og opdateret i forhold til gældende praksis. I alt er der tale om 6-7.000 sider, som har været (og stadig er) i hænderne på en række byggefaglige specialister, som nu kan skabe fornyet kvalitet og klarhed omkring det arbejde, der skal udføres på et byggeri.

Parallelt med denne proces er der blevet samarbejdet med tredjeparts-leverandører om udvikling af software-løsninger, der understøtter Beskrivelsesværktøjet 2.0. Det har været nødvendigt for at beskrivelsernes format kan udveksles digitalt på tværs af branchens værktøjer og deres digitale anvendelighed dermed sikret.

Derudover har Molio selv fået udviklet en viewer til Basisbeskrivelser 2.0 , som gør, at den udførende nu får langt nemmere ved at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue.

Når værktøjet er fuldt implementeret i branchen (2022) vil vi forvente slankere og mere anvendelige udbudsmaterialer, der også kan anvendes i den digitaliserede byggeproces.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er ikke bare Molios værktøj, selvom det er Molio, der har finansieret udviklingen af det. Værktøjet er forankret i en bred styregruppe og i en kreds af branchens virksomheder, som har leveret og kvalitetssikret indholdet. På den baggrund er der skabt fælles fodslag bredt i branchen og det er til alles fordel.

Deltagerne i arbejdsgruppen bag Beskrivelsesværktøjet 2.0 kommer bl.a. fra Arkitema, Rambøll, Niras og WSP.  

Webinar 

Se eller gense webinar fra 9. februar 2022
Kom godt i gang med Beskrivelsesværktøjet 2.0  (YouTube)