DV Produkt Beskrivelsesvaerktoj2
Beskrivelser

Beskrivelsesværktøjet 2.0

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er branchens værktøj til at håndtere arbejdet med beskrivelser på en effektiv, ensartet og tværgående måde.  Det er en stor fordel for alle parter. Værktøjet er udviklet i tæt samarbejde med byggebranchen i Danmark. 

Beskrivelsesværktøjet 2.0

I Beskrivelsesværktøjet 2.0 er hele den grundlæggende struktur ændret, så den afspejler den måde branchen arbejder på i dag. Beskrivelsesværktøjet 2.0 er primært målrettet rådgivere og projekterende, hvorimod Basisbeskrivelser 2.0 er målrettet de udførende.

  • Du får en struktur, der er baseret på tilvalg af de arbejdsområder, der er relevante for det enkelte byggeprojekt
  • Du får arbejdsområder, der kun indeholder de bygningsdelsbeskrivelser, som der er brug for
  • Du får et mere målrettet udbudsmateriale, som er nemmere at overskue og nemmere at bruge korrekt i byggeprocessen
  • Du får mulighed for et digitalt sammenhængende arbejdsflow via en tredjeparts-softwareløsning.
Hent produktblad her.
Allerede kunde? Find Molios Beskrivelsesviewer her.
Se hvorfor andre har valgt at abonnere her

Vil du bestille Beskrivelsesværktøjet 2.0?

Kontakt salg

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.

Bliv klogere på Beskrivelsesværktøjet 2.0

Få svar på dine spørgsmål

Beskrivelsesværkøj 2.0 bliver løbende opdateret og udvidet med flere beskrivelser.

Se den aktuelle oversigt over beskrivelser her.

Du skal kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17 og aftale nærmere.

Molio udbyder en række kurser om værktøjet og om, hvordan du bruger det optimalt. 

Du kan hente et produktblad her

Du finder Molios Beskrivelsesviewer her.

Du kan hente en vejledning til beskrivelsesvieweren her.

Du skal kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil opgradere fra Beskrivelsesværktøjet (1.0) til Beskrivelsesværktøjet 2.0.

Dette sker ikke automatisk. 

Ja, det er blevet nemmere at håndtere beskrivelserne i det nye værktøj. Alene det, at beskrivelserne får en større opdeling, gør, at der er langt flere beskrivelser at vælge mellem i sit projekt.
Det giver øget fleksibilitet og det betyder i praksis, at beskrivelsesarbejdet bliver mindre tungt – ikke mindst når det gælder de mindre byggesager.

Eksempel:

Hvis man skal beskrive et arbejde med gulvbelægning, så indeholder én beskrivelse ikke længere flere typer gulve; trægulve, tæpper og flydende gulve. Derimod er der i den nye struktur tre forskellige beskrivelser på gulvbelægning, så du kan vælge netop den, du skal bruge i det specifikke projekt.

Nej, du kan ikke blande beskrivelserne fra de to værtkøjer i det samme byggeprojekt.

Strukturen, opdelingen i arbejdsområder og indholdsfortegnelsen er forskellige.

Det nye værktøj Beskrivelsesværktøj 2.0 adskiller sig fra Beskrivelsesværktøj 1.0, (tidligere kaldet B1000) ved at alle beskrivelser er navngivet med et S forrest mens beskrivelser i Beskrivelsesværktøj 1.0 er angivet med et B forrest i filnavnet.

Det kræver altid lidt tilvænning at lære nye værktøjer at kende. Derfor vil der være en overgangsperiode, der giver brugerne god tid til at omstille sig arbejdet i den nye struktur og til de muligheder dette giver.

Molio vil løbende følge overgangen og vurdere hvornår det eksisterende værktøj skal udfases. Dette vil blive varslet med minimum 12 måneder over for abonnenter på værktøjet.

I en overgangsperiode er der også adgang til 1.0 i et 2.0 abonnement. Derved kan igangværende projekter afsluttes i 1.0 og nye opstartes i 2.0.

Prisen på et årligt abonnement afhænger bl.a. af antallet af byggefaglige medarbejdere.
Basisbeskrivelser 2.0 til udførende starter ved kr. 2.131,-.
Beskrivelsesværktøjet 2.0 til rådgivende startet ved kr. 21.911,-.

Kontakt Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil i gang med dit abonnement hurtigst muligt.

Basisbeskrivelser kan købes som selvstændigt værktøj og hedder i den nye version Basisbeskrivelser 2.0.
Hvis du vil opgradere til det nye værktøj, skal du kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

Hele opbygningen af strukturen i værktøjet er gentænkt, så den passer med den måde byggeriet arbejder på i dag. Værktøjet har været pillet fra hinanden og beskrivelserne er gennemskrevet og opdateret i forhold til gældende praksis. I alt er der tale om 6-7.000 sider, som har været (og stadig er) i hænderne på i alt 45 byggefaglige specialister, som nu kan skabe fornyet kvalitet og klarhed omkring det arbejde, der skal udføres på et byggeri.

Parallelt med denne proces er der blevet samarbejdet med tredjeparts-leverandører om udvikling af software-løsninger, der understøtter Beskrivelsesværktøjet 2.0. Det har været nødvendigt for at beskrivelsernes format kan udveksles digitalt på tværs af branchens værktøjer og deres digitale anvendelighed dermed sikret.

Derudover har Molio selv fået udviklet en viewer til Basisbeskrivelser 2.0 , som gør, at den udførende nu får langt nemmere ved at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue.

Branchen kan fremadrettet forvente slankere og mere anvendelige udbudsmaterialer, der også kan anvendes i den digitaliserede byggeproces.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er ikke bare Molios værktøj, selvom det er Molio, der har finansieret udviklingen af det. Værktøjet er forankret i en bred styregruppe og i en kreds af branchens virksomheder, som har leveret og kvalitetssikret indholdet. På den baggrund er der skabt fælles fodslag bredt i branchen og det er til alles fordel.

Deltagerne i arbejdsgruppen bag Beskrivelsesværktøjet 2.0 kommer bl.a. fra Arkitema, Rambøll, Niras og WSP.  

Webinar 

Se eller gense webinar fra 9. februar 2022
Kom godt i gang med Beskrivelsesværktøjet 2.0  (YouTube)