Leverancespecifikation for bygningsmodeller

Et godt udgangspunkt for at holde styr på leverancer i bygningsmodellen med afsæt i YBL18 og dansk praksis, samt et solidt fundament for samarbejdet omkring bygningsmodellen på tværs af aktører og faser.

Find den her!

INDLEDNING

Leverancespecifikationen specificerer bygningsmodellering og dets egenskaber i digitale bygningsmodeller. Kontraktmæssige forhold, koordinering og andre relaterede ydelser specificeres i projektets kontrakt, herunder AB, YBL18 og eventuelle ydelsesfordelingsskemaer. Leverancespecifikationen er forankret i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), og præciserer termerne i YBL18 på bygningsdelsniveau.

ANVENDELSE

Leverancespecifikationen anbefales som bilag til IKT-procesmanualen, hvor bygningsmodeller indgår som en del af leverancen, og for at anvende Leverancespecifikationen kræves en kontrakt baseret på AB-systemet, YBL18 og tilvalg af 9.4 digitale projektering i YBL18.

Den er præudfyldt i overensstemmelse med YBL18 samt byggeriets praksis, men skal tilpasses det enkelte projekt og eller organisations behov, og bør derfor ikke anvendes uden nøje stillingtagen til indholdet. De forudfyldte LOD-niveauer skal betragtes som godt udgangspunkt for den projektspecifikke Leverancespecifikation. 

Specifikationen angiver LOD-niveauerne, som bygningsdelene skal opnå ved afslutningen af faser eller milepæle i projektet. LOD-niveauer er defineret i Bygningsdelsspecifikationen.

ORGANISERING BAG ARBEJDET

En styregruppe med repræsentanter fra BIM7AA, DiKon, byg- og driftsherrer, projekterende materiale-leverandører og Molios sekretariat er nedsat. Styregruppen sætter retningen for arbejdet, og Molio koordinerer det fælles arbejde samt arbejdsgrupper for hhv. arkitektur, konstruktion, installation og landskab som udarbejder indholdet i Leverancespecifikationen. 

Læs mere om samarbejdet mellem Molio, BIM7AA og DiKon her. LINK

OPDATERING
Leverancespecifikationerne opdateres i udgangspunktet primo februar hvert år, hvorfor kommentarer og forslag til forbedringer modtages inden 1. november. De bedes sendes til info@molio.dk.