LeksiCON - API

LeksiCON - API

LeksiCON udbydes som et API. Det vil sige en softwaregrænseflade, der gør det muligt at interagere med andre stykker software. I praksis betyder det, at LeksiCON API skal implementeres i den enkelte virksomhed eller i det tredjepartssoftware, virksomheden anvender.

API-adgang til LeksiCON

LeksiCON er udviklet i produktet Define fra norske Cobuilder.

Define er udstyret med et REST-baseret Web-API, der indeholder en lang række funktioner og kald, der kan anvendes til at tilgå data i Define på snart sagt alle tænkelige måder.

API’et er read-only.

Adgangen til API’et er baseret på et brugerspecifikt token, der udstedes af Cobuilder, og som brugere kan få udleveret ved at henvende sig til Molio. Tokens kan enten give adgang til Molios fulde kontekst i LeksiCON eller til en demo-udgave med begrænset indhold. Adgangen til den fulde kontekst forudsætter, at brugeren har abonnement hos Molio, mens tokens til demo kontekst tilbyder 3 måneder gratis prøveperiode.

Du kan læse mere om Molio LeksiCON her.

Supportmateriale

Sammen med et token til Cobuilders API, modtager kommende brugere Postman Collection og Environment, der indeholder dokumentation til samtlige kald, der er til rådighed i API’et. Dette fremsendes via separat mail og efter aftale med Molio.

Derudover omfatter dokumentationen:

Cobuilders API-dokumentation

Swaggerhub

Dataordbogen "Dansk Demo Kontekst"

Som testvirksomhed får man adgang til en delmængde af "Dansk Kontekst" bl.a.:

11 Dataskabeloner:

 • væg
 • gulv
 • rum
 • betonvæg
 • stålsøjle
 • luftkanal
 • rør
 • kabelbakke
 • rack
 • ventilator
 • radiator

4 formål med egenskaber:

 • Molio Bygningsdelsspecifikation
 • Klassifikation og Identifikation (CCS/CCI/BIM7AA/BIMTypeCode)
 • Drift
 • EPD i henhold til DS/EN ISO 22057 (kommer i marts)

 

Begreber

Molio har påtaget sig opgaven at udvikle, distribuere og vedligeholde et dansk katalog kaldet Dansk Kontekst af standardiserede dataskabeloner og egenskaber i samarbejde med og til gavn for alle aktører i den danske bygge- og anlægsbranche.

Molio bygger videre på det arbejde norske Cobuilder har foretaget over det seneste årti med at kortlægge +2000 byggeobjekter og +25.000 egenskaber i forbindelse med CEN/ISO standarder samt andre branchespecifikke de facto standarder. 

LeksiCON indeholdende Dansk Kontekst bliver en delmængde af de kortlagte dataskabeloner og egenskaber tilpasset dansk praksis og danske Formål.

Molio Dansk Kontekst kan tilgås via LeksiCON API fra oktober 2022 og via LeksiCON Viewer fra februar 2023.

Egenskaber kan beskrive fx fysiske, funktionelle, sensoriske, kvalitative, kvantitative egenskaber af fx. bygningsdele.

Eksempler på egenskaber i forbindelse med bygningsdele kunne være:

Generiske egenskaber:

 • længde
 • betontrykstyrke
 • modstandsevne overfor vindlast

Egenskaber i henhold til standard:

 • reaktion på brand i henhold til DS/EN 13501-1
 • betontrykstyrke i henhold til DS/EN1992-1-1 DK NA

En Data Template også kaldet dataskabelon er samling af egenskaber anvendt til at beskrive f.eks. en bygningsdel, et system eller en proces. Data Template går på tværs af Formål, og samler alle relevante egenskaber for en given bygningsdel.

På egenskaber og dataskabeloner suppleres med hhv. beskrivende information og attributter:

Beskrivende information:

 • Navn (på flere sprog)
 • Teknisk Definition (På flere sprog)
 • Korte navne / Symbol
 • Brugerdefinitioner (ikke anvendt, men muligt)
 • Eksempler

Attributter:

 • Målemetode
 • Enhed
 • System GUID
 • Version GUID

På dataskabeloner kan yderligere tilføjes: 

 • Dokumentreference 
 • Klassifikationer (CCS/CCI/BIM7AA/BIMTypeCode mm.)
 • Byggeobjekt

 

 

Formål er en formel beskrivelse af den sammenhæng, hvori egenskaberne skal og kan anvendes. Formål er en gruppering af relevante egenskaber i forhold til et specifikt formål i forbindelse med byggeprocessen og tæller bl.a.:

Formål: Molio Bygningsdelsspecifikationer

Et velkendt eksempel på et formål er "Bygningsdelsspecifikationerne" (2020) fra BIM7AA, DiKon og Molio, der beskriver de informationer, der skal leveres i bygningsmodelleringsprocessen med henblik på udarbejdelse af et grundlag for tegningsproduktion, visualisering og kollisionskontrol i forhold til faserne, som er defineret i Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab (2018) af FRI og DANSKE ARK. Eksempler på egenskaber i formålet kunne være:

  • Typenavn
  • Bredde
  • Højde
  • Flugtvej
  • Opbygning
  • Brandteknisk klasse
  • Lydklasse
  • Entreprise
  • mm.

Formål: Klassifikation & Identifikation

Et velkendt eksempel på et formål er "Klassifikation og Identifikationsegenskaber" for hhv. CCS, CCS og BIM7AA. Eksempler på egenskaber i formålet er:

  • CCS type name
  • CCS type-id
  • CCS top node
  • CCI multi level-id
  • CCI class code
  • CCI class name
  • BIM7AA type code
  • BIM7AA type name
  • mm.

Formål: Drift

Et andet eksempel på et formål er egenskaber i forbindelse med "drift" af et bygværk. Formålet vil indeholde egenskaber der beskriver generel drift og vedligehold af fx bygningsdele (assets), aktiviteter, rum og bygninger og via:

  • Produktnavn
  • Producent
  • Brandteknisk klasse
  • Garanti (år)
  • Garanti Startdato 
  • Modelnummer
  • Installationsdato
  • Bygning
  • Rumnummer
  • mm.

GUID står for Globally Unique IDentifier.

GUID'er giver egenskaber unikke ID'er, så sammenhænge, relationer og tilhørsforhold for egenskaber altid femstår unikke og intakte.

Det er GUID'er der skal sikre, at data "mødes" når de udveksles på tværs af aktører, hvorfor GUID'er altid følger med den enkelte egenskab.

Dokumentreference er den ISO/EN/DS Standard/publikation/dokument som egenskaben er skabt ud fra samt skal anvendes i relation til.

Egenskaber SKAL påføres dokumentreference

Generiske Egenskaber påføres ikke dokumentreference

Styregruppen har til formål at sikre indholdet i Dansk Kontekst udvikles med afsæt i bygge og anlægsbranchens behov og med bund i praksis.

Molios Udvalg for Digitale Værktøjer er udpeget som styregruppe på projektet. Link 

Styregruppen mødes 4 gange årligt hvor følgende emner vil berøres:

 • Status på udviklingen af Dansk Kontekst  
 • Diskussion og beslutning af nye formål
 • Eventuelle udfordringer forbundet med udviklingen
 • Molio's strategiske samarbejde med Cobuilder
 • Distribution af Dansk Kontekst til branchen via Molio's værktøjer 

Domæneeksperter har ansvaret for at sikre, at nye foreslåede egenskaber fra branchen finder vej til Dansk Kontekst såfremt de er relevante i forhold til dansk praksis. Samt egenskaberne er veldefinerede og baseret på korrekt standardiseringsmæssige grundlag.

Domæneeksperter er primært faglige stærke kompetencer fra branchen som rekrutteres efterhånden som behovene opstår.

 

 

Vil du i gang med LeksiCON API?

Kontakt

Mikkel Nygaard Rønne
Telefon: 61 95 34 51
Mail: mnr@molio.dk

 

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.