Tagdagen 2016 samler branchen om at undgå skader

Pressemeddelelse | 27.09.2016


Der er fortsat alt for mange skader på tage og undertage, og de koster bygningsejere dyrt. Det anslås, at skader på tag udgør 59 % af de samlede skadesudbedringsudgifter. Det er både ærgerligt og helt unødvendigt lyder det fra to førende eksperter, der nu sammen med Byggecentrum inviterer til den faglige konference "Tagdagen 2016".


Taget er bygningens femte facade og en af de vigtigste bygningsdele. Der er kommet mange nye regler, smarte metoder og praktiske løsninger på tagområdet. Men der er fortsat mange skader på tage og undertage. Skader på tag udgør fortsat den største andel af de skader, der anmeldes og anerkendes som dækningsberettigede af Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB).  


59 % af de anslåede udbedringsudgifter

Anerkendte skader på tag udgør 52 % af alle anerkendte skader. Da tagskader samtidig er forholdsmæssigt dyre at udbedre, skriver BvB i deres seneste beretning, at skader på tag udgør 59 % af de anslåede udbedringsudgifter.


Skaderne optræder både i forbindelse med renoveringsarbejder og ved nybyggeri – og knytter sig til fejl både ved projekteringen og udførelsen. Det skyldes ofte en vis forvirring og usikkerhed om valg af den rigtige tagkonstruktion og om hvilke regler og anvisninger, der gælder for de forskellige tagformer og -materialer. 


Konference i oktober samler branchen

Det har fået Byggecentrum til at sætte sig sammen med to af landets mest erfarne og vidende teknikere hhv. seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi og direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik og udvikle en konferencedag, hvor fagfolk under overskriften “Tagdagen 2016” føres ajour med udviklingen på tagområdet:


- En række garvede teknikere præsenterer deltagerne for den nyeste viden, nyt om regler og teknik samt praktiske løsninger på de mest aktuelle udfordringer vedrørende tage. Målet er at ruste deltagerne til at kunne vælge de rette tagkonstruktioner, inspirere til gode løsninger og give overblik over gældende regler.


Erik Brandt udtaler om bagrunden for tagdagen:


- Der har de senere år været meget fokus på tage og undertage, men der er stadig mange skader på tage, der bl.a. skyldes manglende projektering, forkert udførelse af detaljer eller manglende viden om, hvordan tagmaterialer eller komponenter skal anvendes sammen.


Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik, supplerer med:


- Taget er den vigtigste bygningsdel og selv små dryp fra taget kan få folk til at gå i panik og træffe forkerte beslutninger om udbedringer. Det er derfor vigtigt at der i byggeriet er stort fokus på tagets tæthed og fugttekniske funktion, så der ikke opstår kondensproblemer og skimmelsvamp.


- Det tager vi fat i på konferencen, siger projektleder Lars Tangaa fra Byggecentrum og uddyber: 


- Vi ser på den praktiske håndtering af aktuel viden og gældende regler. Vi gennemgår fx god praksis for dampspærrer, ventilation, isolering og lufttæthed både for nybyggeri og ved renovering. Vi tager også fat på højaktuelle temaer som renovering af hhv. flade og rejste tage, grønne tage, glastage, p-dæk, montering af solceller, indbygning af kviste og udnyttelse af tagetager. Vi kommer også ind på brandkrav til tage og vi drøfter muligheder for at udnytte klimaskærmen som energikilde. Endelig drøfter vi risikoen for, at store isoleringstykkelser medfører nye problemer og større risiko for skimmelvækst i tagene, afslutter Lars Tangaa.