Facadedagen 2019

kr. 4.000,00
(ekskl. moms)
kr. 5.000,00
(inkl. moms)
Kursusdato
Kursussted
Status
 
01.04.2019 09:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Facadedagen 2019 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- regler, teknik og praktiske løsninger

Kort beskrivelse
Den store hvert-andet-årlige konference om facader, hvor centrale aktører mødes for at høre om nyeste regler, teknik og løsninger inden for området og for at netværke.

Hvad lærer jeg?
Du får præsenteret den nyeste viden inden for facade-området. Vi giver dig overblik over de nyeste regler, teknikken og praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende facader.

Du rustes derved til at kunne gøre de rette valg, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler.

Indhold
Temadagen går tæt på state-of-the art for facader i forhold til krav, problemer/udfordringer og praktiske løsninger.

- Pudssystemer, teglskaller og genanvendelse af mursten
- Metalfacader med zink og alu
- Facader med træfiberplade, cellulose-isolering mv.
- Vindspærreplader
- Vinduesmontering med falsløsninger
- Kuldebroer og deres indflydelse på klimaskærmens varmetab
- Brandsikring af facader
- Fordele ved dobbeltfacader
- Glasvalg mht. lyd, lys og personsikkerhed
- Træfacader
- Indvendig efterisolering
- Case: Bellahøjhusene

Deltagere
Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med facader i forbindelse med nybyggeri og renovering.

Undervisere

- Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi
- Direktør, civ. ing. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS
- Direktør ark. maa. Mikael Koch, Træinformation
- Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut
- Teknisk udviklingschef Walter Sebastian, NCC
- Lektor Søren Peter Bjarløv, DTU Byg
- Konceptudviklingschef Peter Weitzmann, NCC
- Projektleder, arkitekt Christoffer Ø. Juelstorp, Arkitema
- Bygningskonstruktør mak André Obling Petersen, Arkitema
- Ingeniør Lars G. Jørgensen, Glasfakta
- Brandteknisk rådgiver Anders B. Vestergaard, DBI
- Technical manager Erwin Nielsen, VMZINC
Arkitekt m.a.a. Søren Olsen, House Arkitekter
Product Manager Denmark Martin Nytofte-Bæk, Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER

Vores kursister siger
På seneste facadedag gav deltagerne konferencen høj evaluering og bl.a. følgende skudsmål om, hvad der var godt:
- Gode undervisere samt mange og relevante emner.
- Meget oplysende om emnet. Det er godt at få sin viden opdateret/udvidet ved så mange indlæg med forskellig indgangsvinkel.
- Rigtig godt at det faglige stof er så blandet - både stof for entreprenører, leverandører og rådgivere
- Relevante foredrag, med en god praktisk tilnærming
- Stort fremmøde med aktører fra alle grene af branchen
- Alt sammen ægte og lærerigt! Go mad i kantinen gør altid godt.

Udstillingsområde
I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til facader.

Du kan også selv booke en stand. Kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder eller læs om mulighederne her

Rabat
Tilmelder I jer 4 fra samme virksomhed, så behøver I kun at betale for 3.
Rabatter kan ikke kombineres.
Kl. 08.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 Indledning og velkomst
v/ Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi

Kl. 09.05 Ydervægge
- Ydeevnekrav til ydervægge
- Opbygning af ydervægge
- 1-trins og 2-trins løsninger
v/ Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi

Kl. 09.20 Genbrugsmursten og imprægnering af murværk
- Genanvendelse af mursten
- Imprægnering af murværk ift. indvendig efterisolering og ifm. nybyggeri for at minimere risikoen for misfarvninger
v/ Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut

Kl. 10.00 Metalfacader med zink og alu
v/ Technical manager Erwin Nielsen, VMZINC

Kl. 10.35 RetroWall System aktivt indvendig efterisolering
Kort teknisk gennemgang af RetroWall Systemet. Der vil blive lagt vægt på affugter-enheden og dennes funktioner. Enheden er hjertet i Systemet.
Vi vil dele vores praktiske erfaringer gennem de testinstallationer, vi har haft kørende gennem de sidste 2 2,5 år, samt dokumentation.
v/ Product Manager Martin Nytofte-Bæk, Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER

Kl. 10.50 Pause kaffe/te

Besøg standene uden for kursuslokalet

Kl. 11.10 Care Permatopia: Facader med træfiberplade, cellulose-isolering mv.
v/ Arkitekt m.a.a. Søren Olsen, House Arkitekter

Kl. 11.40 Vinduesmontering med falsløsninger
Større krav til isoleringstykkelser og anvendelse af store, tunge vinduespartier har ændret måden vinduer monteres ikke uden problemer
- Forudsætninger for vinduesmontering
- Falstyper fordele og ulemper
- Vinduesfuger
v/ Teknisk udviklingschef Walter Sebastian, NCC

Kl. 12.05 Kuldebroer og deres indflydelse på klimaskærmens varmetab
Med udgangspunkt i helt ny publikation udviklet med støtte fra GI, belyses samt eksemplificeres kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab.
Inspiration til og understøttelse af - håndteringen af kuldebroer i byggeriets praksis.
v/ Konceptudviklingschef Peter Weitzmann, NCC

Kl. 12.30 Frokost

Besøg standene uden for kursuslokalet

Kl. 13.15 Vindspærreplader
- Vindspærrers funktion
- Vindspærrer og fugt
- Vindspærrer og brand
v/ Direktør, civ. ing. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS

Kl. 13.45 Brandsikring af facader
- Nye brandkrav til klimaskærmen
- Udvaskning af brandimprægnering
v/ Brandteknisk rådgiver Anders B. Vestergaard, DBI

Kl. 14.15 Dobbeltfacader
Fordele ved dobbeltfacader. Udfordringer med beregning af statikken mellem yder- og inderfacaden.
Glasvalg mht. lyd, lys og personsikkerhed.
v/ Ingeniør Lars G. Jørgensen, Glasfakta

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15.05 Træfacader
v/ Direktør ark. maa. Mikael Koch, Træinformation

Kl. 15.35 Indvendig efterisolering
Den mest fugtsikre isoleringsmetode er udvendig isolering men ofte er indvendig isolering af arkitektoniske og praktiske årsager den eneste mulighed.
Præsentationen vil give et indblik i udfordringerne og begrænsningerne ved anvendelsen af indvendig isolering på massive murede facader, samt hvor langt vi er nået med udvikling af fugtsikre metoder.

På DTU har jeg forsket i godt 5 år inden for området. Jeg deltager i en række forskningsprojekter både nationalt og internationalt, jeg har vejledt 3 PhD studerende, der arbejder eller har arbejdet med indvendig isolering, 2 kandidatspecialer er gennemført, og vi har publiceret en række artikler i anerkendte tidsskrifter og givet adskillige præsentationer ved faglige sammenkomster.

v/ Lektor Søren Peter Bjarløv, DTU Byg

Kl. 16.05 Besøg standene uden for kursuslokalet

Kaffe og kage

Kl. 16.25 Case: Bellahøjhusene
Danmarks første højhuse skal renoveres. Arkitema renoverer 16 af de i alt 28 højhuse.
Renoveringen omfatter en total udskiftning af facaderne. Der er store krav til både arkitektur, byggeteknik og proces, der skal være af højeste kvalitet. Renoveringen skal tage vare på de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre, at boligerne lever op til de krav, vi i dag stiller til en god og sund bolig.
Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden. Slots- og Kulturstyrelsen følger facadeprojektet tæt.
v/ Projektleder, arkitekt Christoffer Ø. Juelstorp og Bygningskonstruktør mak André Obling Petersen, Arkitema

Kl. 16.55 Afsluttende diskussion

Kl. 17.00 Konferencen slutter tak for i dag!
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.