Arbejdsmiljoeudd Koordinatorer
Uddannelser

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Kurset varer ialt 4 dage.

Varenummer: 12100390

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
12.500,-
15.625,- inkl. moms

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Indhold

 • A. Introduktion, formål, principper og indhold, praktisk opgave.
 • B. Samarbejde og formidling.
 • C. Arbejdsmiljøbegrebet, aktører, informationssøgning af regler.
 • D. Systematisk arbejdsmiljøarbejde for arbejdsmiljøkoordinatorer og Arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljøpolitik, organisering, APV og risikoanalyse, opfølgning og overvågning og samarbejde.
 • E. Arbejdsmiljøopgaver for de forskellige aktører.
 • F. APV og risikoanalyse og praktiske værktøjer samt forebyggelse
 • G. Samarbejdsøvelse byggepladsen
 • H. Bygherrens pligter
 • I. Projekterendes pligter.
 • J. Afgrænsning af sikkerhed i fællesområder.
 • K. Arbejdsmiljøkoordinatorens roller, pligter og beføjelser under både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder.
 • L. Udbudsmaterialer, indretning af byggeplads, tidsplan, driftsforhold, sikkerhedsmøder.
 • M. PSS og kontrolprocedurer
 • N. Tilpasset tilsyn på virksomheden og byggepladsen.
 • O. Oplæring og instruktion
 • P. Kontrol med arbejdsmiljøet og sikkerhedsrundering.
 • Q. Ulykker og tilløb til uheld.
 • R. Holdninger og adfærd.
 • S. Relevante emner, gæsteunderviser, m.m.

  Samt selvfølgelig alle de øvrige emner der foreskrives i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.
  Du kan rekvirere den fuldstændige version af tidsplan og formål hos Molio..

  Varighed og form
  Uddannelsen afholdes over 4 dage:
  Dag 1, kl. 9.00-19.30
  Dag 2, kl. 8.00-18.30
  Dag 3, kl. 9.00-19.30
  Dag 4, kl. 8.00-15.30

  Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4. Er inkluderet i prisen.

  Vi har valgt at køre uddannelsen som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den uhørt vigtige dialog på kursusdagene - som vi savner ved de internetbaserede modeller.

  Du skal læse en opgave mellem modul 1 og 2. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.
  Målgruppe
  Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter.
  Uddannelsen er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

  Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

  Underviser
  Adm. dir. Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

  Vores kursister siger:
  * "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis"
  * "Godt med praktiske opgaver og god afveksling."
  * "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bla. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
  * "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."
  * "Rigtig godt kursus i dejlige omgivelser."
  * "God og humoristisk underviser"
  * "Super god og varieret undervisning"
  * "Rigtig god underviser, god til at variere dagene. Fine lokaler og super god mad"
  * "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."

  Baggrund
  Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se evt. HER) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

  Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

  Det er bygherrens pligt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på byggepladsen.

  Dette har været gældende siden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, hvor kravet er defineret. Bygherren har ansvaret for, at en medarbejder, som kan være en sikkerhedskonsulent, har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen og på den måde har tilegnet sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet omkring sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

  Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

  Enhver der deltager på arbejdsmiljøuddannelsen får derfor samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen. Dette arbejdsmiljø kursus tager udgangspunkt i de krav, der er defineret i arbejdsmiljøloven og af den bekendtgørelse, der gælder for arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Underviser
  • Form og læring
  • Praktisk
  • Kursisterne siger

  Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner.

  Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:

  • Love og bekendtgørelser og aktørers roller.
  • ABV og PSS.
  • Bygherrens og Sikkerhedsorganisationens pligter.
  • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde – i både projekterings- og planlægningsfasen.
  • Koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.
  • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter.
  • Arbejdsmiljørigtig udførelse.
  • Praktiske øvelser og opgaver.
  • Byggepladsbesøg.
  • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld
  • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd.
  • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.
  • o.m.m.

  Se i øvrigt ”Program”.

   

  Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

  Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

  Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

  Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling".
   
  Kontakt forretningsudvikler Kathrine Gabriel ved We Build Denmark på tlf. 24 87 04 29 eller kathrine.gabriel@webuilddenmark.dk inden du tilmelder dig kurset for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

  Hvad får I ud af at deltage?

  • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
  • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
  • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
  • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
  • Sparring med specialister fra byggebranchen
  • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne

  Se program her
  Du kan rekvirere den fulde tidsplan og formålsbeskrivelse ved at kontakte os på kurser@molio.dk

  Henrik Eggersen
  Direktør og arbejdsmiljøkoordinator

  Henrik Eggersen

   

  Uddannelsen afholdes over 4 dage:

  Dag 1: kl. 8:00-19:30

  Dag 2: kl. 8:00-18:30

  Dag 3: kl. 9:00-18:30

  Dag 4: kl. 8:00-15:30

  Uddannelsen byder på et effektivt mix af:

  • Cases
  • Oplæg
  • Øvelser
  • Drøftelser
  • Byggepladsbesøg
  • Opgaver - også mellem de to moduler. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.

  Et mix der gør uddannelsen så praksisnær som muligt og dermed sikrer effektiv indlæring. Uddannelsen afvikles som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den vigtige dialog mellem deltagerne, hvilket kan mangle ved afholdes online.

  Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling og får yderligere rabat på normalpris. Se yderligere information under "Beskrivelse".

  Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4 og dette er selvfølgelig inkluderet i prisen.

  På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

  Læs om vores digitale kursusmaterialer 

  Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen.

  • "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis."
  • "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bl.a. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
  • "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."
  • "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."