Arbejdsmiljøuddannelsen For Koordinatorer
Uddannelser

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer. Uddannelsen klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Kurset varer ialt 4 dage.

Tema
Alle kurser
13.500,-
16.875,- inkl. moms

 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Form og læring
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner.

Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:

 • Love og bekendtgørelser og aktørers roller.
 • ABV og PSS.
 • Bygherrens og Sikkerhedsorganisationens pligter.
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde – i både projekterings- og planlægningsfasen.
 • Koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.
 • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter.
 • Arbejdsmiljørigtig udførelse.
 • Praktiske øvelser og opgaver.
 • Byggepladsbesøg.
 • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld
 • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd.
 • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.
 • o.m.m.

Se i øvrigt ”Program”.

 

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se evt. HER) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

Det er bygherrens pligt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på byggepladsen.

Dette har været gældende siden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, hvor kravet er defineret. Bygherren har ansvaret for, at en medarbejder, som kan være en sikkerhedskonsulent, har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen og på den måde har tilegnet sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet omkring sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

Enhver der deltager på arbejdsmiljøuddannelsen får derfor samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen. Dette arbejdsmiljø kursus tager udgangspunkt i de krav, der er defineret i arbejdsmiljøloven og af den bekendtgørelse, der gælder for arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse.

Se program Program
Du kan rekvirere den fulde tidsplan og formålsbeskrivelse ved at kontakte os på kurser@molio.dk

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

 

Uddannelsen afholdes over 4 dage:

Dag 1: kl. 9:00-19:30

Dag 2: kl. 8:00-18:30

Dag 3: kl. 9:00-18:30

Dag 4: kl. 8:00-15:30

Uddannelsen byder på et effektivt mix af:

 • Cases
 • Oplæg
 • Øvelser
 • Drøftelser
 • Byggepladsbesøg
 • Opgaver - også mellem de to moduler. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.

Et mix der gør uddannelsen så praksisnær som muligt og dermed sikrer effektiv indlæring. Uddannelsen afvikles som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den vigtige dialog mellem deltagerne, hvilket kan mangle ved afholdes online.

Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4 og dette er selvfølgelig inkluderet i prisen.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen.

Bemærk at Arbejdsmiljøuddannelsen for Arbejdsmiljøkoordinatorer er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

Kurset er  "tilgængeligt" i alle regioner - undtaget Fyn. Vi kan derfor ikke love noget ift. Fyn, men kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

 • "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis."
 • "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bl.a. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
 • "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."
 • "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."
 • "📢 Er det altid en dårlig ting, blot at være et nummer i rækken...🔢⁉
  🎯 Min påstand er, at det er det ikke ✅
  Specielt ikke, når man deltager på #Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - udbudt af Molio Kurser.
  Og i særdeleshed ikke, når det er Henrik Eggersen fra #Eggersen Miljø og Sikkerhed der underviser - og som gennem de sidste 20 år, har haft ikke mindre end 1.258❗kursister igennem 💪 👍
  Jeg har de sidste par dage været så heldig, at være en del af jubilæumsholdet på kursus nr. 75 🎂 🎉 Man kan tydeligt mærke den viden 🎓 og de kompetencer der er udviklet gennem de seneste 74 kurser 📈 Henrik er uden sidestykke når det kommer til jordnær undervisning. Point for indlevelse og lunefuld humor. Det gør paragraffer og lovtekst langt mere spiseligt 😁🤯
  Jeg ser frem til at komme hjem til OJ Rådgivende Ingeniører og bruge alt min nye viden inden for sikkerhed.", skrev anlægsingeniør Dennis Høyer fra OJ Rådgivende Ingeniører på Linkedin i april 2023.

   

Opdateringskurser

Lyst til at læse mere om arbejdsmiljø og uddannelsen?