Herobillede Bygherrekompetencer
Uddannelser

Bygherrekompetencer: Fremtidens Bygherre - er også den bæredygtige bygherre

Styrk dig selv, din virksomhed, branchen og samfundet ved at indtage din centrale rolle i byggeriet med stærkest mulige kompetencer!

Kurset varer ialt 10 dage.

Tema
Byggeriets digitalisering
55.000,-
68.750,- inkl. moms
Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Ikon Materiale (1)

10 intense kursusdage

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnær undervisning

Ikon Kurser

Anerkendt certifikat

Ikon Uddannelser (1)

Topevalueret

Styrk dig selv i din helt centrale rolle i byggeriet

Få et certifikat på dine bygherrekompetencer

Du er som bygherre en helt essentiel driver ift. at reducere klimapåvirkningen fra byggeriet. Som byg-(og drifts-)herren kan du gå i spidsen ved at stille ”grønne” krav om alt fra certificeringer, materialer, værktøjer, data mv. Du kan påvirke kunder og beslutningstagere til at efterspørge grønne løsninger – og du kan opbygge kompetencer på området.

Med denne uddannelse får du de helt nødvendige kompetencer til dagens og fremtidens byggeri – med stort fokus på bæredygtighed, samarbejde og strategi.

Uddannelsen har kørt gennem intet mindre end 16 sæsoner, mere end 500 deltagere, samt høje evalueringer - og er reelt blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

Yderligere information om uddannelsen i bygherrekompetencer

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag og serveret af praktikere med fingeren på bygherrens puls.

Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb. Bygherren skal rustes til at skabe værdi (for brugerne og samfundet) og styrke samarbejde i byggeprocessen og sikre et bæredygtigt byggeri. Ikke bare ved at bygge nyt, men også med stort fokus på at flytte byggeriet fra en lineær til en cirkulær tankegang, transformere og genanvende – og bringe energi- og CO2-forbrug ned.

Du rustes til at være helt opdateret ift. de ”klassiske” elementer som programmering, organisering, porteføljestyring, udbud og kvalitet mv. – og du kommer helt i spidsen med bæredygtighed, samarbejde & samarbejdsformer, IKT-anvendelse mv.

Se i øvrigt ”Program”.

Praksisorienteret
Indholdet udvikles i samarbejde en bred kreds af byggeriets virksomheder og kompetente nøglepersoner, herunder kursister og undervisere. Uddannelsen har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen – og vil møde i fremtiden. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Fokus er altid på at levere praksisorienteret viden og værktøjer på alle områder – og lade de mest inspirerende af byggeriets praktikere levere dette.

Underviserne er fra flere sider af ”bordet” og emnerne gennemgås og diskuteres på tværs af fagligheder og altid med fokus på projektet.

Du får som kursist stor faglig viden om håndtering og gennemførelse af rollen som bygherre i praksis – og du får et stærkt netværk af engagerede og kompetente aktører fra flere sider af bygherrerollen.

”Bygherrekompetencer: Fremtiden bygherre” er et afsluttet, velafgrænset og certifikatgivende uddannelsesforløb, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at håndtere bygherrens rolle i byggeriet nu og i fremtiden.

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan sætte dig for bordenden for byggeriet - og påtage dig den helt centrale rolle i byggeriet
 • Du kan bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet – og et stærkt fokus på bæredygtighed, miljø og trivsel. 
 • Du er stærk inden for de ”klassiske” kompetenceområder som programmering, organisations- og udbudsformer, brugerinddragelse, kvalitet, drift mv.
 • Du er helt i spidsen ift. bæredygtighed og samarbejde & samarbejdsformer
 • Du er stærk i aktuelle temaer som nye tildelings- og evalueringsformer, optimal IKT-anvendelse, konfliktløsninger mv.

Derudover får du 

 • En holistisk helhedsforståelse for rollen som bygherre – hvor du snarere end at være faglig specialist i langt højere grad er ”specialist i at være generalist”.
 • Overblik og rustes til en større strategisk forståelse som bygherre. Der er fokus på at sætte temaerne i perspektiv, drøfte hvad man som bygherre skal, kan og bør.
 • Størst mulig forståelse for vigtigheden af samarbejde og muligheden for som bygherre at påvirke branchen i en mere integreret retning med fokus på alle aspekter i projektet – helt fra de første skitser til driftsherre-rollen.

Det er vigtigt for os, at du kan gå hjem og direkte anvende dine nye / styrkede kompetencer til virkelig at gøre en forskel og være med til at drive byggeriet videre.

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager, underviser og nu uddannelsesleder på uddannelsen. Og han er samtidig bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen, Molio og Kommunal Teknisk Chefforening (KTC). Medlem af Bygherreforeningens Porteføljeudvalg.

Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.

Uddannelsen henvender sig derfor til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation. Hvad enten det er i som offentlig, offentligt støttet, institutionel, privat bygherre eller som bygherre i forsyningsselskaber, i havne etc..

Uddannelsen henvender sig også kraftigt til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Uddannelsen favner bredt og opfordrer til, at vi netop derigennem skaber rum for at lære af hinanden.

Din rolle som bygherre er kompleks. Og den bliver kun mere og mere kompleks og udfordrende – og det gælder hele vejen fra de første skitser og helt frem til driftsrollen.

Du skal både sikre dig, at brugerne/kunderne er tilfredse med den bedst mulige opfyldelse af krav og ønsker til byggeriet, og du skal også sikre, at rådgivere, projekterende og entreprenører gør det godt og iht. indgåede aftaler. Du skal derfor have indsigt i processerne på kort sigt under planlægning, projektering og udførelse, men også indsigt i den efterfølgende drift og vedligehold, som bygherren ofte også varetager som ejendomsbesidder.

Det kræver forudseenhed for at forebygge, og indsigt, hvis det alligevel går galt. Du skal derfor have indgående viden om byggeriets faser og processer. Du skal kunne indgå i konstruktive dialoger og kommunikere stærkt både internt i egen organisation og egne interessenter og brugere – og også til og med eksterne samarbejdspartnere, entreprenører, rådgivere og leverandører mv.

Som byggeriets beslutningstager har du som bygherre derfor et stort ansvar i ethvert bygge- eller anlægsprojekt. Erkendelsen og varetagelsen af bygherrens rolle er afgørende for både processen og det færdige resultat, der skal tilfredsstille krav og ønsker hos mange interessenter, herunder bl.a. myndigheder, brugere og investorer.

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt. Du har enorm betydning for dine projekter -men også for hele det byggede miljø. Dine projekter har stor betydning for både økonomi, klima, bæredygtighed, miljø og menneskers trivsel.

Bygningsejere og bygherrer igangsætter aktiviteter der udgør nær 10% af Danmarks BNP og beskæftiger ca. 10% af hele beskæftigelsen i Danmark. Byggebranchen står samtidig for op mod 40 % af landets energiforbrug og er ”skyld i” mere end en tredjedel af alt det affald, vi skaber. Vi danskere opholder os indendørs i 90% af tiden, så indretning og indeklima har stor betydning for sundhed, indlæring, produktivitet mv.

Enhver forøgelse af indsigten i disse sammenhænge vil medføre et forbedret projekt. Og her får uddannelsen en stadig større relevans i takt med de stigende forventninger til en professionalisering af bygherrerollen. Uddannelsen stiller derfor skarpt på udviklingen i bygherrens ansvar og rolle i byggeriet.

Opbygning

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - 9 kursusdage
 • Projektarbejder i grupper på modulerne - og lidt mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små gruppe - optimeret ift. forudsætninger og bygherreroller. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne

 

Arbejdsmængde
Uddannelsen kræver lidt hjemmearbejde og forberedelse til hvert modul. Efter hvert modul, skal der løses en lille hjemmeopgave i grupperne. Den skal ikke afrapporteres i egentlig rapport, men din gruppe skal i stedet kunne præsentere jeres tanker over for de andre grupper på næste modul. Forvent en arbejdsmængde på 3-5 timer mellem modulerne.

 

Holdstørrelse
Vi bestræber os på at holde deltagerantallet nede på ca. 20 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager.

Deltagerne på Bygherrekompetencer er kommet fra:

Aak Bygninger
Agro Food Park
Ahead-Arkitektur ApS
Allerød Kommune
Anders Jørgensen
A.P.Møller Fonden
ARI A/S
Arkitektfirma ApS
Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Arkitektfirmaet Nord A/S
Arkitema K/S
Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører
Assens Kommune
ATP Ejendomme
Banedanmark
Billund Kommune
B. Nygaard Sørensen A/S
Boligforeningen 3B
Bolig Hjørring
Boligkontoret Fredericia
Boligselskabet AKB
Boligselskabet Fruehøjgaard
Boligselskabet Præstehaven
Boligselskabet Sct. Jørgen
Boli.nu
Bovia
Brønderslev Kommune
BÚSTAÐIR ALIAS HUSFONDEN PÅ FÆRØERNE
Bygherrerådgivning A/S
Bygningsstyrelsen
CAD Tegnestuen
Carlsberg Group
Christian Boesen ApS
Co2con ApS
Coloplast A/S
Constructa A/S
Copenhagen Business School
DAI Gruppen A/S
Dan-ejendomme
Danica
Danmarks Nationalbank
Danske Diakonhjem
Datea
Det Kongelige Bibliotek
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Dominia A/S
Dreyer Arkitekter ApS
DR Ejendomme
DSV Solutions A/S
DTU Campus Service
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Egedal Kommune
Egtmond Ejendomsadministration
EKJ Rådgivende Ingeniører as
EMCON A/S
Energinet
Erhvervsakademi Sjælland
Esbjerg Kommune
Essex Koncernen
EUC Syd
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
FLSmidth & Co. A/S
Fog & Behrend Byggerådgivning
Forsyning Helsingør
Fredensborg-Humlebæk Kommune
Frederiksberg Kommune - By, Byggeri og Ejendomme
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Freja Ejendomme A/S
Friis Andersen Arkitekter A/S
Fyns Almennyttige Boligselskab
Fyns Amt
Fællesorganisationens Boligforening
Gaihede Ingeniører A/S
Gladsaxe Kommune
Gottlieb & Paludan A/S
Greenland Contractors I/S
Greve Kommune
Grontmij A/S
Grundfos Holding A/S
Guldborgsund Forsyning A/S
Haderslev Andelsboligforening
Haderslev Kommune
Helsingør Kommune
Herning Kommune
Hofor A/S
Holstebro Kommune
Home
Hvidovre Hospital
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ikast Andelsboligforening
Ikast-Brande Kommune
Illuut A/S
INI Byggeteknik A/S
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Jammerbugt Kommune
JJW Arkitekter
JM Danmark A/S
KAB
Kalundborg Forsyning A/S
Kalundborg Kommune
KE. D. ApS
Kim Olsson A/S
Kolding Kommune
Korsør Kommune
Kuben Byg A/S
Kuben Management
Kullegaard A/S
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne
Københavns Universitet
LB-Consult A/S
Lemming & Eriksson A/S
Lemvig Kommune
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Lilholm & Partnere ApS
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mannik & Storm A/S Arkitekter maa
Middelfart Sparekasse
Moe & Brødsgaard
MP Pension
Naturstyrelsen - Kronjylland
NCC Property Development A/S
NCC Bolig
Niras A/S
Newsec Datea A/S
NNE Pharmaplan
Nordea Ejendomsinvestering A/S
Nordsjællands Hospital
Novo Nordisk A/S
Nordic Sugar A/S
Novocon
NV Net A/S
Nykredit Ejendomme
Odder Kommune
Odense Kommune
Odense Renovation A/S
Plus Bolig
Post Danmark A/S
Professionshøjskolen Absalon
Projekt Universitetshospital Køge
Rambøll Danmark A/S
Realdania
Realea A/S
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet Randers
Rigspolitiet
Roskilde Kommune
Rådgivergruppen DNU
Seal Bolig & Erhvervs ApS
Sermersooq Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skævinge Kommune
Slagelse Kommune
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Solar Lightning Consultants ApS
Solrød Kommune
SProjekt ApS
Statens Ejendomssalg A/S
Stevns Kommune
Syddjurs Kommune
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Tech College Aalborg
Tegnestuen Blomsten
Tele Greenland A/S
Topdanmark Ejendomme A/S
Torshavn Kommune
Trefor Vand A/S
Tårnby Kommune
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Unipension I/S
Universitets- & Bygningsstyrelsen
University College Nordjylland
Vágs Kommuna
Vandcenter Syd A/S
Varde Kommune
Viborg Kommune
Vollsmose Sekretariatet
Vordingborg Kommune
VKR Holding A/S
White Arkitekter A/S
Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Universitetshospital, Risskov
m.fl.

Se programmet for seneste afholdte Modul 1
Se programmet for seneste afholdte Modul 2

Se programmet for seneste afholdte Modul 3

Uddannelsen revideres løbende - og der vil forud for 2024-sæsonen ske markante revisioner for at sikre, at det er de mest aktuelle udfordringer der adresseres - og at uddannelsen til stadighed er optimeret, Læs i øvrigt under "Indhold".

I seneste sæson underviste følgende personer (NB! sæson 17 er under detailudvikling, så ændringer vil forekomme):

 • Projekt- og entreprisechef Sune From, Nyt Hospital Nordsjælland
 • Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning
 • Projektdirektør Hans Blinkilde, Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
 • Afdelingsleder Henrik Leksø, Rambøll - Bygherrerådgivning & Facilities Management
 • COO Frederik Schou Hansen, CEBRA
 • Chefkonsulent og cand. jur. Conni Tamborg, Banedanmark
 • Partner, advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen, VILTOFT Advokatfirma
 • Civilingeniør - HD(O) - IPMA certificeret projektleder Mads Blaabjerg, emcon a/s
 • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut/BUILD/Aalborg Universitet
 • Ingeniør/Indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
 • Rolf Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen – og sekretariatsleder for Værdiskabende Byggeproces
 • CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
 • Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet
 • jur., bygherrerådgiver og master i konfliktmægling Tora Fridell, emcon a/s
 • Dir. Henrik Eggersen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED
 • Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Kontorchef Christina Schulin-Zeuthen, Team I, Byggeri København
 • Driftschef Flemming Wulff Hansen, Heimstaden Danmark (og formand for DFM netværk)
 • Akademiingeniør, civiløkonom HD (org.) og gæsteforsker Ib Steen Olsen, DTU Management

Uddannelsesledelsen vil i 2024 være:

 • Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe, emcon a/s
 • Bygningschef Peter Munk, Aak Bygninger, Aalborg kommune – og bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen og Kommunal Teknisk Chefforening (KTC)
 • Medejer, Civilingeniør IPMA-B certificeret projektleder MBA, emcon a/s

 

Gert Munksgaard Thorsøe
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer , emcon a/s

Gert Munksgaard Thorsøe

Peter Munk
Bygningschef , Aak Bygninger, Aalborg kommune

Peter Munk

Henrik Ryberg
Medejer, Civilingeniør IPMA-B certificeret projektleder MBA , emcon A/S

Henrik Ryberg

 

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

Eksamen er på 1 dag.

Al forplejning over overnatning iht. program naturligvis indeholdt i prisen.

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Certifikatet udstedes af Molio. 

Læs evt. mere om certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.