Bygherrekompetencer
Uddannelser

Bygherrekompetencer

Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet

Varenummer: 12100522

Tema
Byggeriets digitalisering
48.000,-
60.000,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

FÅ CERTIFIKAT PÅ DINE BYGHERREKOMPETENCER


Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet


Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt - og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse..

Du får de nødvendige kompetencer
Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og certifikatgivende uddannelsesforløb, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet - og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 

Bygherrekompetencer har gennem intet mindre end 16 sæsoner kørt med fyldte kursushold og høje evalueringer - og er reelt blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

 • Mere end 500 har taget en bygherreuddannelse hos Molio
 • Altid høje evalueringer og fulde huse
 • Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring og gode formidlingsevner

 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag.

Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb.

Uddannelsen revideres, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.

Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan sætte dig for bordenden for byggeriet - og påtage dig en central rolle i byggeriet.
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen.
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, samarbejde, tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, digitalisering, miljø og sikkerhed mv.

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen.

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Se programmet for seneste afholdte Modul 1

Se programmet for seneste afholdte Modul 2


Se programmet for seneste afholdte Modul 3

Uddannelsen revideres løbende - og der vil også forud for 2022-sæsonen ske revisioner for at sikre, at det er de mest aktuelle udfordringer der adresseres - og at uddannelsen til stadighed er optimeret,

I seneste sæson underviste:

 • Projekt- og entreprisechef Sune From, Nyt Hospital Nordsjælland
 • Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning
 • Projektdirektør Hans Blinkilde, Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
 • Afdelingsleder Henrik Leksø, Rambøll - Bygherrerådgivning & Facilities Management
 • Bygningschef Peter Munk, Aak Bygninger, Aalborg kommune
 • COO Frederik Schou Hansen, CEBRA
 • Chefkonsulent og cand. jur. Conni Tamborg, Banedanmark
 • Partner, advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen, VILTOFT Advokatfirma
 • Civilingeniør - HD(O) - IPMA certificeret projektleder Mads Blaabjerg, emcon a/s
 • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet
 • Ingeniør/Indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
 • Rolf Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen – og sekretariatsleder for Værdiskabende Byggeproces
 • CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
 • Direktør Lene Ahlmann-Ohlsen, Voldgiftsnævnet
 • jur., bygherrerådgiver og master i konfliktmægling Tora Fridell, emcon a/s
 • Dir. Henrik Eggersen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED
 • Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden
 • Kontorchef Christina Schulin-Zeuthen, Team I, Byggeri København
 • Driftschef Flemming Wulff Hansen, Heimstaden Danmark (og formand for DFM netværk)

 

 • Akademiingeniør, civiløkonom HD (org.) og gæsteforsker Ib Steen Olsen, DTU Management
 • Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe, emcon a/s
 • Seniorkonsulent Jan Q. Rasmussen

 

 

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere.

Eksamen

For at komme til afsluttende eksamen skal du have afleveret projektopgaver for alle tre moduler.

På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere. 

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Udover de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 10-20 timers arbejde med hver opgave.

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser.

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Uddannelsen kræver hjemmearbejde og forberedelse til hvert modul. Se arbejdsbelastning under "Form og læring". 

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Certifikatet udstedes af Molio. 

Læs evt. mere om certificering her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer