Certificeret Baeredygtighedsleder
Uddannelser

Certificeret Bæredygtighedsleder

Uddannelsen klæder dig på til at navigere i terminologi, værktøjer og lederskab relateret til bæredygtigt byggeri. Målet er at give dig kompetencerne til effektivt at lede bæredygtige byggeprojekter.

Kurset varer ialt 4 dage.

Tema
Bæredygtighed
23.700,-
29.625,- inkl. moms

Uddannelsesleder

Zeynel Palamutcu, bæredygtighedsingeniør og commissioningsleder M.IDA

"Med dette kursus bliver du den selvsikre frontløber, der træffer de optimale bæredygtigheds-beslutninger, og bliver bevidst om konsekvenser for projektets tid, økonomi, kvalitet, mål, kommunikation, aftaler, parter og risici. Kurset adskiller sig fra andre kurser ved at være et kursus der ”krydrer” de mere tekniske emner ved bæredygtighed, med forandringsledelse."

image-text

Uddannelsesleder

Mette Thorkilsen, cand.polyt., NLP practitioner, Auditor og Mediator

"Efter dette forløb vil du have en selvbevidsthed om hvad bæredygtighedsledelse er for dig og hvad der vigtig i forhold til dine relationer i byggeprocessen. Kurset er et action learning forløb, hvor vi arbejder med udfordringer fra din hverdag, og samtidig sætter fokus på de forandringer, der skal til for at bæredygtighedsledelse bliver din vej fremover."

image-text
Ikon Kurser

Certifikat

Ikon Iktvaertoj

Digitale værktøjer

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnære eksempler

Ikon Workshops (1)

Casearbejde

Ikon Aktuelleprojekter

Personlig udvikling

Bæredygtighed - en ny dagsorden for byggeriet

Den grønne omstilling af byggeriet kræver forandring og kompetente ledere, der kan lede og handle i forhold til bæredygtighed. Bæredygtigt byggeri har udviklet sig til en selvstændig disciplin, som skal implementeres i alle værdikædens led. Ledelse af bæredygtige byggerier kræver et forandret mind-set med særlige ledelseskompetencer for at sikre proces- og produktkvalitet, produktivitet og ikke mindst opfyldelse af bæredygtighedsmålene for byggeriet.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes - og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.

Yderligere information om uddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Et bæredygtigt byggeri består af lige dele forudsætninger, forandringsledelse og værktøjer.
Ledelse af bæredygtige byggeprojekter kræver et ændret mind-set i hele projektteamet. Derfor skal lederen af et bæredygtigt byggeri mestre projektforandringsledelse og digitale projektstyringsværktøjer, for at skabe de optimale rammer for succesfuld projektgennemførelse.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes - og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.

 

Uddannelsen giver dig:

 • Overblik over den nye ydelsesbeskrivelse og bæredygtighedsledelse som disciplin
 • Grundlæggende viden om vitale elementer i bæredygtighedsledelse 
 • Kompetencer i forandringsledelse i projektteams
 • En værktøjskasse med konkrete værktøjer og personlige kompetencer i forandringsledelse, der kan føre dig og dit projekt sikkert i mål
 • Cases og indblik i hvordan andre virksomheder i byggebranchen arbejder med bæredygtighedsledelse, så du kan spejle din praksis som bæredygtighedsleder, og selv blive frontløber på det næste projekt
 • Forståelse for egen adfærd og handlemønstre i forhold til at skabe samarbejde om bæredygtighed
 • Introduktion til digitale projekt- og processtyringsværktøjer for bæredygtigt byggeri 
 • Excel-værktøjer til din egen værktøjskasse fx ”Omkostningseffektiv CO2-reduktion” og værktøjet ”Miljøfarlige stoffer” som strømliner processen mellem byggeledelse og håndværkere
 • Quick-introduktioner til de mest anvendte dokumentationsværktøjer indenfor bæredygtigt byggeri, f.eks. til håndtering af CO2 (LCA), biodiversitet, totaløkonomi (LCC), vedvarende energi m.m.
 • Sparring og dialog med erfarne specialister som arbejder med bæredygtighedsledelse hver dag
 • Netværk og videndeling med andre der sidder med de samme problemstillinger som dig selv.

Samlet set rustes du til at være frontfiguren for den nye måde at lede, projektere og bygge bæredygtigt på. Du får en forståelse for hvad der kræves ledelsesmæssigt såvel som værktøjsmæssigt, for at indgå i samarbejdsrelationer med de øvrige parter i byggesagen på en overbevisende måde. Du bliver klædt på til at navigere i “bæredygtighedsverdenen”, både hvad angår terminologi, værktøjer og det gode lederskab.

Offentlige og private bygherrer, herunder projektledere i kommuner, bygherrerådgivere, projekteringsledere, projektledere, projekterende samt entreprenører.

Vi anbefaler deltagere at have forudgående projektledelseserfaring og/eller have gennemført enten Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. Bygherrekompetencer eller Byggeriets Projektlederuddannelse.

Uddannelsen består af 2 x 2 dages intensive kursusinternater. Der afholdes en test efter hvert modul.

Undervisningen veksler mellem teori, cases og demonstration, praksisøvelser, in-plenum dialog og refleksion. Der er lagt vægt på anvendelsesorienteret viden og cases som du kan spejle din egen praksis i.

Ud over tilstedeværelse på de 2 x 2-dages kursusinternater vil der være læse- og forberedelsestid samt case-arbejde svarende til ca. 20 timer.

Mette Thorkilsen
Konsulent, Strategi og projektledelse , Reteam

Mette Thorkilsen

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditor , ZERO engineering

Zeynel Palamutcu

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Schjødt Worm

Asser Simon Chræmmer Jørgensen
Senior konsulent , Rambøll

Asser Simon Chræmmer Jørgensen

Casper Østergaard Christensen
Arkitekt, senior specialist , COWI

Casper Østergaard Christensen

Jens Runge
Chefkonsulent , Københavns Kommune

Jens Runge

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Thomas Sørensen
Bæredygtighedsansvarlig , BM Byggeindustri

Thomas Sørensen

Torben Kulasingam
Civilingeniør , Rambøll

Torben Kulasingam

Johanne Mose Entwistle
Effektchef , AART

Johanne Mose Entwistle

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Efterår 2023 i Middelfart
Modul 1: Den 13.-14. november 2023
Modul 2: Den 4.-5. december 2023

Forår 2024 i Kgs Lyngby
Modul 1: Den 9.-10. januar 2024
Modul 2: Den 30.-31. januar 2024

Efterår 2024 i Middelfart

Modul 1: Den 21.-22. august 2024
Modul 2: Den 17.-18. september 2024

På uddannelsen udleveres undervisningsmaterialet digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På uddannelse udleveres bogen Den bæredygtige projektleder.

Kort beskrivelse af bogen:
Den bæredygtige projektleder giver dig en rundvisning i sammenhængen mellem klassisk økonomisk tænkning og de spirende nye samfundsmodeller med FNs Verdensmål, de planetære grænser og Donut-økonomi i fokus. Du får svar på, hvad bæredygtig projektledelse er, og bogen hjælper dig med at integrere bæredygtighedsprincipper i din projektplanlægning og -udførelse. Du får et overblik over praktiske modeller og essentielle værktøjer, der blandt andet dækker interessenthåndtering, milepælsplanen, projektets organisering, risikoanalyse, iterationer og fleksibilitet.

Bogen er baseret på en kombination af teoretisk baggrundsviden og praktiske erfaringer med virkelighedens projekter. Forfatterne har årtiers erfaring med at lykkes og mislykkes med kombinationen af bæredygtighed og projektledelse. Den erfaring er omsat til bogens indsigter og metoder, som skridt for skridt kan implementeres i dit daglige projektarbejde.
Er du projektleder, bæredygtighedsprofessionel eller bare interesseret i bæredygtighed, er denne bog noget for dig. Bogen er særligt rettet mod bygge- og anlægsbranchen, men den er også relevant for projektledelse i andre brancher.

Ophold
Uddannelsen er inkl. overnatning i enkeltværelse på begge moduler samt 2-retters middag. 

Du skal medbringe pc på uddannelsen. 

Efter bestået eksamen udstedes et certifikat til deltageren.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at kursisten, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og samtidig er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.

Læs evt. mere her: https://molio.dk/kurser/uddannelser/diplomer-og-certificeringer

 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

 • "Blandingen af teori og praktiske eksempler ifm. cases fra respektive organisationer, og relevante situationer var udført særligt godt."

 • "God bredde på begrebet "bæredygtighedsledelse" - bl.a. med forandringsledelse og jura"

 • "God variation i undervisningen - og dygtige oplægsholdere."
    
 • "Kombinationen af bæredygtighed og forandringsledelse var god."

 • "Jeg synes de forskellige indlæg var virkelig gode og godt formidlet. Vi er kommet omkring nogle gode emner og de mange små opgaver har været med til at sætte tingene i perspektiv. Generelt synes jeg det har været virkelig godt, spændende og med en stærk faglighed i oplæggene. Speeddating sidst på dagen var virkelig godt, hold fast i det. Det satte nogle gode diskussioner i gang"

 • ”Godt med varierende undervisning. Både slides, tavleundervisning, gruppeopgaver, gå-rundt-snak og sidemandsøvelser.”

 • ”Super dag 1 også rummede jura/entreprenør-perspektiver på bæredygtighed.”

 • "Jeg var især vild med indlægget fra Simon Heising." 
MØD UNDERVISERNE

Et stærkt hold bag uddannelsen

Web Portrait Mette Thorkildsen 800X450
CAND.POLYT

Mette Thorkilsen

Mette Thorkilsen har arbejdet som konsulent i 15 år. Mette hjælper virksomheder med at styrke deres forandrings- og (projekt)ledelse kompetencer på alle organisatoriske niveauer. Forinden har Mette arbejdet 15 år i bygge- og anlægsbranchen, som projektleder på store projekter. Mette har netop udgivet en bog om ”Den bæredygtige projektleder”, som også vil blive anvendt på uddannelsen.

Web Portrait Zeynel Palamutcu 800X450
INGENIØR OG DGNB-AUDITOR

Zeynel Palamutcu

Zeynel Palamutcu er medudvikler af projektstyringsværktøjet FRAME, tidligere ansat som bæredygtighedsingeniør hos Dominia, og har nu sit eget rådgivningsfirma ZeroEngineering med speciale i bæredygtighedsledelse. Zeynel underviser i forvejen i bæredygtighedsledelse på Byggeriets Projektlederuddannelse og Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri.

Web Portrait Test Jens Runge 800X450
PH.D. HUMANIORA/STATSKUNDSKAB

Jens Runge

Jens Runge har arbejdet med bæredygtighed primært ud fra miljøvinklen de sidste 12 år i Københavns Kommune. I dag er han primært engageret i at udvikle kommunens til gang til cirkulær økonomi. I arbejdet er der altid et fokus på hvordan Københavns Kommune kan være med til at udvikle markedet og den nationale danske tilgang til området. Jens brænder for at udvikle det bæredygtige byggeri og derunder også at videregive sine og Københavns Kommunes erfaringer til andre.

Web Portrait Test Simon Heising 800X450
CAND.JUR., LAW

Simon Heising

Advokat (H) hos Nexus Advokater. Simon får altid tårnhøje evalueringer og roses især for sin evne til at gøre regler og love lyslevende, for at servere stoffet på en måde, så det rammer direkte ind i praktikerens behov, og for at krydre det hele med befriende humor og gode lærerige anekdoter

Web Portrait Thomas Sorensen 800X450
FILOSOF

Thomas Sørensen

Er uddannet filosof og har som bæredygtighedsansvarlig på kort tid fået indarbejdet bæredygtighed i alle BM Byggeindustris processer og fremtidsplaner - og i selve virksomhedens DNA. Det har nu indbragt virksomheden Akademikerprisen 2022.

Web Portrait Test Stephanie Carr 800X450
CIVILINGENIØR

Stephanie Carr

Har en dyb viden og bred erfaring inden for bæredygtigt byggeri og certificeringsordninger, Som bæredygtighedsansvarlig står hun i spidsen for AARTs arbejde med bæredygtig arkitektur på tværs af de skandinaviske lande.

Web Portrait Amdi Schjodt 800X450
CIVILINGENIØR

Amdi Schjødt Worm

Arbejder som chefspecialist i bæredygtighed i Arkitema. Han har arbejdet med bæredygtighed og livscyklusvurdering i 15 år og bidrager i dag med udvikling af bæredygtighedsstrategier – både som projekterende, bygherrerådgiver og med udvikling af bæredygtighedsstrategier for virksomheder. Han deltager desuden i en række ekspertgrupper og udvalg i forbindelse med udvikling af kommende års kllimakrav i bygningsreglementet. Gennem de seneste år har Amdi desuden deltaget i en række udviklingsprojekter vedr. social- og miljømæssig bæredygtighed – eksempelvis udvikling af DGNB hjerte og i projekter som ”klimaeffekt renovering”, ”branchevejledning i LCA ved renovering” og udvikling af brancheværktøjet LCACollect.

Web Portrait Christine Mosbech 800X450
Arkitekt MAA med speciale i transformation og renovering

Christine Mosbech

Christine er uddannet DGNB konsulent i 2016, bæredygtighedsleder i 2020 og Konsulent i Svanemærket byggeri i 2022. Til dagligt fungerer hun som koordinator og fagleder for bæredygtighed hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Som tovholder for tegnestuens arbejdsgruppe for udvikling af bæredygtighed har hun fingeren på pulsen og sparer løbende omkring den rivende udvikling på bæredygtighedsområdet med aktører på tværs i branchen. Hun er en passioneret fortaler for bæredygtighedsledelse og arbejder konstant på at indarbejde værdiskabende bæredygtige løsninger på tegnestuens projekter.

Web Portrait Asser Simon 800X450
CIVILINGENIØR I ARKITEKTUR

Asser Simon Chræmmer Jørgensen

Han er en agil projektleder samt DGNB-konsulent i nye bygninger, omfattende renoveringer og bygninger i drift. Asser har 14 års erfaring med energieffektivisering og bæredygtighed, funderet i en lang række udviklingsprojekter, politiske strategier og initiativer. Asser er i dag seniorkonsulent i Rambølls team for strategisk bæredygtighedsrådgivning og har et passioneret fokus på processen fra de tidlige strategiske idéer til en reel bæredygtig bygningsportefølje.

Læs mere om uddannelsen som Certificeret bæredygtighedsleder

Relaterede kurser