Certificeret Baeredygtighedsleder
Molio Uddannelse

Certificeret Bæredygtighedsleder

Få succes med at lede et bæredygtigt byggeri fra start til slut uanset din rolle i byggeriet. Forstå forandringen, lær at planlægge processen og vælge modeller og styringsredskaber som bringer det bæredygtige byggeri sikkert i mål.

Bæredygtighed - en ny dagsorden for byggeriet

Den grønne omstilling af byggeriet kræver forandring og kompetente ledere, der kan lede og handle i forhold til bæredygtighed. Bæredygtigt byggeri har udviklet sig til en selvstændig disciplin, som skal implementeres i alle værdikædens led. Ledelse af bæredygtige byggerier kræver et forandret mind-set med særlige ledelseskompetencer for at sikre proces- og produktkvalitet, produktivitet og ikke mindst opfyldelse af bæredygtighedsmålene for byggeriet.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes - og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.


Bliv Certificeret Bæredygtighedsleder

 • Bliv klædt på til at forstå kompleksiteten og hvilke ledelsesværktøjer og -virkemidler der skal til, for at bringe det bæredygtige byggeri i mål
 • Få kompetencer i forandringsledelse i projektteams 
 • Få sparring og dialog med erfarne specialister som arbejder med bæredygtighedsledelse hver dag
 • Få netværk og videndeling med andre der sidder med de samme problemstillinger som dig selv.

Certificeret Bæredygtighedsleder

23.000,-
28.750,- inkl. moms
Forandringsledelse

Få succes

Få succes med at lede et bæredygtigt byggeri fra start til slut uanset din rolle i byggeriet. Forstå forandringen og lær at planlægge processen samt at vælge den model og de styringsredskaber, der bringer det bæredygtige byggeri sikkert i mål.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder ruster dig til at være frontfiguren for den nye måde at lede, projektere og bygge bæredygtigt på. Du får en forståelse for hvad der kræves ledelsesmæssigt såvel som værktøjsmæssigt, for at indgå i samarbejdsrelationer med de øvrige parter i byggesagen på en overbevisende måde. Du bliver klædt på til at navigere i “bæredygtighedsverdenen”, både hvad angår terminologi, værktøjer og det gode lederskab.

Mød underviserne

Et stærkt hold bag uddannelsen

Kontor 8 2000X1335
Foto med oplægsholderne

Mette Thorkilsen, Mette Thorkilsen har arbejdet som konsulent i 15 år. Mette hjælper virksomheder med at styrke deres forandrings- og (projekt)ledelse kompetencer på alle organisatoriske niveauer. Forinden har Mette arbejdet 15 år i bygge- og anlægsbranchen, som projektleder på store projekter. Mette har netop udgivet en bog om ”Den bæredygtige projektleder”, som også vil blive anvendt på uddannelsen.

Zeynel Palamutcu, Zeynel Palamutcu er medudvikler af projektstyringsværktøjet FRAME, tidligere ansat som bæredygtighedsingeniør hos Dominia, og har nu sit eget rådgivningsfirma ZeroEngineering med speciale i bæredygtighedsledelse. Zeynel underviser i forvejen i bæredygtighedsledelse på Byggeriets Projektlederuddannelse og Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri.

Simon Heising, Advokat (H) hos Nexus Advokater. Simon får altid tårnhøje evalueringer og roses især for sin evne til at gøre regler og love lyslevende, for at servere stoffet på en måde, så det rammer direkte ind i praktikerens behov, og for at krydre det hele med befriende humor og gode lærerige anekdoter. 

Jens Runge, Jens Runge har arbejdet med bæredygtighed primært ud fra miljøvinklen de sidste 12 år i Københavns Kommune. I dag er han primært engageret i at udvikle kommunens til gang til cirkulær økonomi. I arbejdet er der altid et fokus på hvordan Københavns Kommune kan være med til at udvikle markedet og den nationale danske tilgang til området. Jens brænder for at udvikle det bæredygtige byggeri og derunder også at videregive sine og Københavns Kommunes erfaringer til andre.

Stephanie Carr, er uddannet civilingeniør og har en dyb viden og bred erfaring inden for bæredygtigt byggeri og certificeringsordninger, Som bæredygtighedsansvarlig står hun i spidsen for AARTs arbejde med bæredygtig arkitektur på tværs af de skandinaviske lande.

Thomas Sørensen, er uddannet filosof og har som bæredygtighedsansvarlig på kort tid fået indarbejdet bæredygtighed i alle BM Byggeindustris processer og fremtidsplaner - og i selve virksomhedens DNA. Det har nu indbragt virksomheden Akademikerprisen 2022.

 

Udtalelser

Hvad får du ud af uddannelsen?

Udtalelser Zeynel

Uddannelsesleder Zeynel Palamutcu:

Bæredygtigt byggeri påvirker alle led i byggeriets værdikæde. Flere og flere virksomheder er begyndt at opkvalificere medarbejdere for at kunne træffe de gode valg, når det kommer til bæredygtighed. Med dette kursus bliver du den selvsikre frontløber, der træffer de optimale bæredygtigheds-beslutninger, og bliver bevidst om konsekvenser for projektets tid, økonomi, kvalitet, mål, kommunikation, aftaler, parter og risici. Kurset adskiller sig fra andre kurser ved at være et kursus der ”krydrer” de mere tekniske emner ved bæredygtighed, med forandringsledelse. På den måde bliver du en mere komplet bæredygtighedsleder, der både har en god teknisk værktøjskasse, men også de personlige værktøjer til at kunne forandre nuværende systemer og mønstre i din arbejdsdag.

Udtalelser Mette

Uddannelsesleder Mette Thorkilsen:

Der er brug for at skabe en fælles tilgang og mind-set til bæredygtigt byggeri. Bæredygtighedsledelse skal integreres og skabe fremtidens nye byggeprocesser. Det kræver at vi sætter fokus på at indlære nye vaner og adfærdsmønstre som kommer projektet til gode. Efter dette forløb vil du have en selvbevidsthed om hvad bæredygtighedsledelse er for dig og hvad der vigtig i forhold til dine relationer i byggeprocessen. Kurset er et action learning forløb, hvor vi arbejder med udfordringer fra din hverdag, og samtidig sætter fokus på de forandringer, der skal til for at bæredygtighedsledelse bliver din vej fremover.

Program og indhold

Mere information om uddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk

Et bæredygtigt byggeri består af lige dele forudsætninger, forandringsledelse og værktøjer.
Ledelse af bæredygtige byggeprojekter kræver et ændret mind-set i hele projektteamet. Derfor skal lederen af et bæredygtigt byggeri mestre projektforandringsledelse og digitale projektstyringsværktøjer, for at skabe de optimale rammer for succesfuld projektgennemførelse.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes - og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.

 

Uddannelsen giver dig:

 • Overblik over den nye ydelsesbeskrivelse og bæredygtighedsledelse som disciplin
 • Grundlæggende viden om vitale elementer i bæredygtighedsledelse 
 • Kompetencer i forandringsledelse i projektteams
 • En værktøjskasse med konkrete værktøjer og personlige kompetencer i forandringsledelse, der kan føre dig og dit projekt sikkert i mål
 • Cases og indblik i hvordan andre virksomheder i byggebranchen arbejder med bæredygtighedsledelse, så du kan spejle din praksis som bæredygtighedsleder, og selv blive frontløber på det næste projekt
 • Forståelse for egen adfærd og handlemønstre i forhold til at skabe samarbejde om bæredygtighed
 • Introduktion til digitale projekt- og processtyringsværktøjer for bæredygtigt byggeri 
 • Excel-værktøjer til din egen værktøjskasse fx ”Omkostningseffektiv CO2-reduktion” og værktøjet ”Miljøfarlige stoffer” som strømliner processen mellem byggeledelse og håndværkere
 • Quick-introduktioner til de mest anvendte dokumentationsværktøjer indenfor bæredygtigt byggeri, f.eks. til håndtering af CO2 (LCA), biodiversitet, totaløkonomi (LCC), vedvarende energi m.m.
 • Sparring og dialog med erfarne specialister som arbejder med bæredygtighedsledelse hver dag
 • Netværk og videndeling med andre der sidder med de samme problemstillinger som dig selv.

Offentlige og private bygherrer, herunder projektledere i kommuner, bygherrerådgivere, projekteringsledere, projektledere, projekterende samt entreprenører.

Vi anbefaler deltagere at have forudgående projektledelseserfaring og/eller have gennemført enten Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. Bygherrekompetencer eller Byggeriets Projektlederuddannelse.

Mette Thorkilsen
Konsulent, Strategi og projektledelse , Reteam

Mette Thorkilsen

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Stephanie Carr
Bæredygtighedsansvarlig , AART

Stephanie Carr

Thomas Sørensen
Bæredygtighedsansvarlig , BM Byggeindustri

Thomas Sørensen

Asser Simon Chræmmer Jørgensen
Senior konsulent , Rambøll

Asser Simon Chræmmer Jørgensen

Torben Kulasingam
Civilingeniør , Rambøll

Torben Kulasingam

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Schjødt Worm

Casper Østergaard Christensen
Arkitekt, senior specialist , COWI

Casper Østergaard Christensen

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditor , ZERO engineering

Zeynel Palamutcu

Jens Runge
Chefkonsulent , Københavns Kommune

Jens Runge

Uddannelsen består af 2 x 2 dages intensive kursusinternater. Der afholdes en test efter hvert modul.

Undervisningen veksler mellem teori, cases og demonstration, praksisøvelser, in-plenum dialog og refleksion. Der er lagt vægt på anvendelsesorienteret viden og cases som du kan spejle din egen praksis i.

Ud over tilstedeværelse på de 2 x 2-dages kursusinternater vil der være læse- og forberedelsestid samt case-arbejde svarende til ca. 20 timer.

Forår 2023 i Kgs Lyngby
Modul 1: Den 27.-28. april 2023
Modul 2: Den 24.-25. maj 2023
 
Efterår 2023 i Middelfart
Modul 1: Den 15.-16. august 2023
Modul 2: Den 21.-22. september 2023

På uddannelsen udleveres undervisningsmaterialet digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe pc på uddannelsen. 

Efter eksamen udstedes et certifikat til deltageren.

Om Molio certificering og diplomer 
Molio Kurser udsteder både diplomer og certifikater.

Et Molio diplom er et bevis på, at man har deltaget på et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at kursisten, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og samtidig er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.