CRBB Webshop
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Bliv Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri.

Kurset varer ialt 9 dage.

Varenummer: 12100687

Tema
Alle kurser
30.700,-
38.375,- inkl. moms

Opdateret udgave - nu med 6 workshops.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk
 • Deltagerne sigerGennem 6 workshops og tre webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: Den bæredygtige byggeproces

Hvilke særlige barrierer og muligheder er der i processen og samarbejdet, når man vil bygge bæredygtigt? Og hvorfor lykkes det for sjældent at omsætte bæredygtige ambitioner til resultater? I Værdibygs publikation ”Den bæredygtige byggeproces” lægges grundstenene til en forståelse for hvordan byggeprocessen kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. Både kompetencerne og de tekniske løsninger er til stede i byggeriet, men for at få bæredygtigt byggeri til at lykkes i praksis, skal bæredygtighedsdagsordenen integreres i den almindelige byggeproces, så processerne understøtter bæredygtigt byggeri som den nye udbredte norm i byggeriet.
Underviser: Stephan Sander, Værdibyg

Workshop 2 : LCA - analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Webinar 3: Genbrugsmaterialer i nybyggeri – en rådgivers erfaringer

For at imødegå udfordringer med ressourcer og klima, så vil genbrug og genanvendelse være en tilgang med kraftigt stigende nødvendighed. Man ser nu at den cirkulære økonomi er kommet i gang på flere fronter og der begynder at foreligge erfaringer fra byggeprojekter med direkte genbrug. Der er imidlertid en lang række udfordringer ved genbrug som f.eks mængder, tilgængelighed, adskillelighed og selektiv nedrivning, kemikalier, produktviden, ansvarsforhold, risikovurdering mv. samt tilrettelæggelse af udbud og udførelsen. På dette webinar vil du høre om en rådgivers konkrete arbejder med genbrug på flere cases og deres tanker om kommende projekter.
Underviser: Michael Meldgaard Thomsen, OJ Rådgivende Ingeniører

Workshop 4: Bæredygtighed i materialevalg

Grundlæggende indføring i de afgørende processer for valg af byggematerialer. Du får konkrete eksempler på forskellige materialetemaer som f.eks. upcycling og genbrug, Cradle to Cradle, biologisk og fornybare materialer, nye byggematerialer designet med skarpe bæredygtighedsprofiler samt relancering af tidligere byggeteknikker med meget enkle materialer. Som forberedelse til Workshop 4 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur, og et omfattende præsentationsmateriale fra workshoppens indlægsholdere.

Workshop 5: Certificerings- og mærkningsordninger

Dybere kendskab til de mest relevante og anvendte mærknings- og certificeringsordninger. Dagen giver indblik i mærknings- og certificeringsordningers forskellige tilgange og fokus samt den opnåede bæredygtighed ved anvendelse. Der vil bl.a. være indlæg fra Svanemærket som både er en miljømærke for produkter og bygninger, DGNB som bæredygtighedscertificering, Cradle to Cradle som definerer de biologiske og tekniske cyklusser samt FSC mærkning af træ som et meget specifikt materiale. Som forberedelse til Workshop 5 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur og uddybende information fra de i Danmark mest anvendte mærknings- og certificeringsordninger.

Workshop 6: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.

Uddannelsen giver dig den nødvendige viden om begreber og metoder i bæredygtighed inden for byggeri.

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.

Uddannelsen henvender sig til:

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag

Herunder kan du læse om:

• hvorfor en række deltagere har valgt at tage denne uddannelse
• hvad de har fået ud af at deltage på denne uddannelse, samt
• hvordan de nu bruger deres nye viden og værktøjer i deres faglige hverdag

Kim Thorsell, selvstændig arkitekt MAA, Aarhus:

- Jeg troede, jeg var godt opdateret på det at være bæredygtig, men jeg fandt ud af, at det var jeg ikke – hverken ift. materialers livscyklus og egenskaber eller mærkningsordninger. Det havde jeg behov for at blive, så jeg om et par år kan tappe ind i den frivillige bæredygtighedsklasse. Uddannelsen var ekstremt faglig og detaljeret oplysende - helt ned til programmering if. LCA-analyser og LCC-beregninger - og en god blanding af foredrag fra producenter, arkitekter og ingeniører, der har udført store, bæredygtige byggerier, institutter bag mærkningsordninger som DGNB osv. Jeg kan nu rådgive mine kunder korrekt på baggrund af valid viden og har nu en faglig holdning til bæredygtighed og hvilken vej, vi skal gå. Det gør mig både til en bedre arkitekt og en bedre rådgiver.

Jakob Schmidt Pedersen, arkitekt cand.arch., GPP arkitekter, Aarhus

- Jeg har interesseret mig for bæredygtighed længe, idet vores branche står for en meget stor andel af co2-udledninger generelt, så jeg havde behov for at blive klogere på, hvordan jeg kan rådgive i en mere bæredygtig retning. Det var et virkelig relevant kursus, og jeg tog en DGNB-certificering efterfølgende. De to tilgange var interessante at kombinere, og især Molio-kurset havde en meget holistisk og praktisk tilgang til både proces, indsigt og overblik, samt beregninger og øvelser i at rådgive bæredygtigt. Gruppearbejdet med de andre deltagere med andre fagligheder var også enestående og lærerigt. Uddannelsen er derfor et meget brugbart værktøj for mig, idet flere og flere bygherrer efterspørger en rådgiver med viden om og indsigt i bæredygtighed.

Bente Grau-Hansen, ingeniør og specialkonsulent i Region Midtjylland

- I Region Midtjylland arbejder vi med mange snitflader af bæredygtighed. Vi er bl.a. involveret i byggeprojekter, der kræver større indsigt i bæredygtigt byggeri, og der manglede jeg basal viden og indsigt. Jeg har tidligere deltaget i Molios kurser og ve, jeg får noget brugbart med hjem. Uddannelsen var overkommelig i varighed og kompleksitet men gav samtidig virkelig detaljeret viden om, hvad bæredygtigt byggeri egentlig er, hvordan man omsætter viden til praksis, om certificeringsordninger, beregninger, hvordan bruges de osv. Meget konkret og med feedback på ens brug af værktøjerne. Vi var mange fag samlet, og forskelligheden bidrog til nuanceringen af arbejdet. Alle de erfaringer har jeg med hjem i min organisation, hvor jeg nu kan byde ind med faglig viden og overvejelser, der medvirker til, at der bliver truffet mere bæredygtige beslutninger på flere plan.

Michael Meldgaard Thomsen, Head of Section and Senior Project Manager Buildings, COWI

- Jeg oplever, at min kundegruppe, f.eks. genbrugspladser, har meget fokus på genanvendelse af byggematerialer og bæredygtighed generelt. Så vi var to mand afsted for at opkvalificere os på netop dét. For det er ikke nok, at vi i COWI har en bæredygtighedsafdeling – vi skal alle have en bæredygtig grundforståelse. Uddannelsen var virkelig god, og jeg har anbefalet flere fra COWI at tage afsted. Tværfagligheden og variationen af oplægsholderne var virkelig god og en styrke for fælles læring og forståelse. Vi fik samtidig tid til at gå i dybden med det, der netop var relevant for vores egen faglighed, så min frygt for, at det ville blive for teoretisk og ukonkret var ubegrundet. Uddannelsen var meget konkret og hverdagsnær på vores egne fagproblematikker, og der var tid til at bringe virkeligheden i spil.

Jakob Sjøl, Project Sales Manager, Rockwool

- Samtalen om bæredygtighed og betydningen heraf kan variere meget i forskellige dele af byggebranchen, så jeg havde brug for at få et overblik og en forståelse for, hvad bæredygtighed konkret er, samt hvad det kræver af mig som leverandør, så jeg kan bygge bro fra et bæredygtigt ønske til rådgivning til udførelse. Uddannelsen hos Molio gav mig dels konkret viden om, hvad bæredygtighed er, samt værktøjer jeg kan bruge for at gøre processen mere konkret. Vi fik en god introduktion til alt fra definitionen på af bæredygtighed, konkret værktøjer og beregningsværktøjer til indblik i, hvad andre kollegaer i branchen gør. Især var uddannelsen hele tiden meget virkelighedsnær. Tilmed har jeg fået nogle gode relationer med hjem, der kommer fra helt andre dele af branchen, så jeg er blevet mere relevant i min rådgivning og kan spille min organisation stærkere, så vi alle bliver mere konkrete og teori og praksis hænger sammen. 

Allan Oldenburg, bygge/projektleder i AAB Silkeborg

- Jeg fungerer som bygherre og er med til at styre vores store bygge- og renoveringsprojekter, og jeg har haft oplevelsen af, at rådgivere ikke altid har fokus på bæredygtighed. Vi har ikke vidst, hvad vi skulle spørge efter, så derfor ville vi være på forkant og vide, hvad vi kan forlange af vores rådgivere og udførende”
”Uddannelsen har været en øjenåbner for, hvad vi vil med bæredygtighed og certificeringer. Jeg har fået en bred og dyb viden, indblik og overblik, som allerede har betydet, at vores udbudsmateriale stiller krav til genanvendelsesparate materialer og co2-udledning. Jeg har i kraft af viden fra uddannelsen haft en dialog med producenter og leverandører om dette, så vi ved, det kan lade sig gøre. Vi arbejder derfor mere holistisk med bæredygtighed nu - og med FN’s mål in mente - og ikke kun efter én mærkningsordning. Uddannelsen bringer på den måde branchen sammen om denne udvikling.

Jørgen Lange
Indehaver/Direktør, Ingeniør , Ekolab

Jørgen Lange

Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt MAA , 3XN/GXN

Aleksander G. Kongshaug

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Schjødt Worm

Kim Haugbølle
Seniorforsker, ph.d , BUILD

Kim Haugbølle

Peter Scheutz
Ekstern lektor , BUILD

Peter Scheutz

Trine Bindslev Tree
Seniorkonsulent Bæredygtigt Byggeri , Rambøll

Trine Bindslev Tree

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Chefspecialist & Teamleder Bæredygtigt Byggeri , Rambøll

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Stephan Sander
Seniorprojektleder , Værdibyg

Stephan Sander

Jonas Weldingh
Konsulent , Miljømærkning Danmark

Jonas Weldingh

Claus Juul Nielsen
Direktør , Gamle Mursten

Claus Juul Nielsen

Michael Thomsen
Tegnestuechef, Senior projektleder , OJ Rådgivende Ingeniører

Michael Thomsen

Søren Karmisholt Petersen
Teknisk konsulent , Green Building Council Denmark

Søren Karmisholt Petersen

Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef , Troldtekt

Tina Snedker Kristensen

Niels Jakubiak Andersen
Founder og CEO , Næste ARK

Niels Jakubiak Andersen

Jørgen Kaarup
Direktør , Straatagets Kontor

Jørgen Kaarup

Ulrik Hoffmann
Salgs- og projektchef , DERBIGUM

Ulrik Hoffmann

Niels Bruus Varming
Chefkonsulent , Bolig- og Planstyrelsen

Niels Bruus Varming

Henriette Aarslev Clausen
Project Manager , FSC Danmark

Henriette Aarslev Clausen

Bjørn-Erik Kölsch
Konsulent i Svanemærket byggeri , Dansk Standard

Bjørn-Erik Kölsch

Adam Ben Naceur
Teknisk konsulent , Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Adam Ben Naceur

Thomas Gerner
, Stråtagets Kontor

Thomas Gerner

Anna-Mette Monnelly
Sustainability Director , NREP

Anna-Mette Monnelly

 

Uddannelsen er opbygget af 6 intensive workshops (kursusdage) suppleret med webinarer.

Du skal desuden deltage i og bestå 3 skriftlige tests i løbet af uddannelsen, som er adgangsgivende til eksamen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig gruppe-eksamen med ekstern censor på. 


Din egenindsats er afgørende for læring.
Der er ca. 3 timers forberedelse før hver workshop (1-6), som samlet er på 18 timer.
Case-arbejde selvstændigt og i gruppe, som samlet er ca. 40 timer.
I alt ca. 58 timers belastning for uddannelsen og hertil kommer de ca. 55 timers fremmøde på workshops samt webinarer.

 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Forår 2023 i Middelfart - UDSOLGT

Workshops
04.01.2023 kl. 9.15-16.30
31.01.2023 kl. 9.15-16.30
27.02.2023 kl. 9.15-16.30
27.03.2023 kl. 9.15-16.30
24.04.2023 kl. 9.15-16.30
22.05.2023 kl. 9.15-16.30

Webinarer
17.01.2023 kl. 9.00-10.00
09.02.2023 kl. 08.30-12.00
14.03.2023 kl. 10.00-11.00

Forår 2023 i Ballerup - UDSOLGT

Workshops
17.01.2023 kl. 9.15-16.30
07.02.2023 kl. 9.15-16.30
07.03.2023 kl. 9.15-16.30
18.04.2023 kl. 9.15-16.30
09.05.2023 kl. 9.15-16.30
13.06.2023 kl. 9.15-16.30

Webinarer
31.01.2023 kl. 9.00-10.00
28.02.2023 kl. 08.30-12.00
30.03.2023 kl. 10.00-11.00

Efterår 2023 i Middelfart 

Workshops
15.08.2023 kl. 9.15-16.30
04.09.2023 kl. 9.15-16.30
02.10.2023 kl. 9.15-16.30
30.10.2023 kl. 9.15-16.30
27.11.2023 kl. 9.15-16.30
18.12.2023 kl. 9.15-16.30

Webinarer
29.08.2023 kl. 9.00-10.00
19.09.2023 kl. 08.30-12.00
12.10.2023 kl. 10.00-11.00

Efterår 2023 i Ballerup

Workshops
22.08.2023 kl. 9.15-16.30
12.09.2023 kl. 9.15-16.30
10.10.2023 kl. 9.15-16.30
07.11.2023 kl. 9.15-16.30
05.12.2023 kl. 9.15-16.30
09.01.2024 kl. 9.15-16.30

Webinarer
05.09.2023 kl. 9.00-10.00
26.09.2023 kl. 08.30-12.00
26.10.2023 kl. 10.00-11.00

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

sate to visit

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

Der gives karakteren bestået/ikke-bestået.

I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen. 

Bemærk at  CRBB er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

CRBB er pt. (oktober 2022) kun "tilgængelig" i region Sjælland og Hovedstaden. Vi kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

Læs nyeste artikel om 6 nyligt certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeris udbytte.

 • Mange spændende betragtninger på bæredygtighed. Især Jørgen Langes perspektiver og evne til at at sætte emnerne i relation til hinanden".
 • "Jeg synes der var en godt bredt perspektiv på bæredygtighed, hvor vi kom omkring de mange forskellige certificeringer, mærkninger, mv. Der var mange interessante indlæg og vinkler på bæredygtighed. Rigtig fint med variationen, hvor vi også fik hands-on-workshops med intro og øvelser i LCA og LCC. Gruppearbejdet med aflevering, er en god driver til at dykke mere ned i emnerne, og få dem diskuteret og perspektiveret. Føler mig virkelig godt klædt på, til at arbejde videre med bæredygtighed".

 • ”Man får en bred/stor forståelse for de værktøjer og redskaber der i bæredygtigt byggeri.”
   
 • ”Dygtige undervisere. Højt fagligt niveau og gode perspektiver på "den virkelige verden".”
   
 • ”Uddannelsen giver et godt udgangspunkt/overblik til det forstående arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den har givet et godt grundlag for videre dialog med kunderne. Kender begreber og kunne snakke med, ligeledes præge udviklingen i virksomheden for videre arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den brede tilgang til begrebet bæredygtighed uden der er kommet "religion" eller andet ind i det.”
   
 • ”Godt med gruppedrøftelser til at vende oplæg. Mange gode inputs fra forskellige oplægsholdere. Godt med aflevering af opgave samt fremlæggelse/eksamen, hvor stoffet repeteres.”
   
 • ”God allround indflyvning til bæredygtighedsemnet. Det fungerede ligeledes rigtig godt at teori og praksis blev koblet sammen på casearbejdet”
   
 • ”Det bredde perspektiv på bæredygtighed var godt. Jeg føler mig bedre rustet til at navigere i de forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri, fremfor hvis der havde været fokuseret meget specifikt på ét emne.”
   
 • ”Solide oplæg og indlæg. God litteraturliste. God struktur med indledende teori, værkstøjsbaseret praksis, indlæg fra den virkelige verden og gruppearbejde.”
   
 • Jeg har fået et bedre kendskab til bæredygtighed og hvordan man rådgiver en bygherre
  - Bjørn Odgaard, Arkitekt MAA

 • Jeg har fået viden og lyst til at arbejde videre med bæredygtighed på et professionelt plan
  - Ole Kjærulff, Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI

 • Jeg har fået større overblik over emnet, viden om hvor jeg skal søge yderligere information, viden om de grundlæggende egenskaber i beregningsprogrammerne. Samlet set giver det et godt fundament for mig
  - Mikkel Korner Ewertsen, Peter Jahn & Partnere
   
 • Fine værktøjer og en generel viden omkring bæredygtigt byggeri og tendenser i dk.
  - Jakob Schmidt Pedersen, GPP Arkitekter A/S

 • En bedre indsigt i de samlede krav der er gældende på området vedr. bæredygtighed og iær på de mange fine indlæg om materialer og genanvendelse.
  - Kim Thorsell, Kimthorsell Architects ApS

 • Bred forståelse for bæredygtigt byggeri, certificeringsordningers fordele og ulemper, forståelse for fordele og ulemper ved LCA og LCC.
  - Bente Grau-Hansen, Region Midtjylland

 • Et godt overblik og introduktion til bæredygtighed, processer , værktøjer, kriterier mv.
  - Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet A/S

Molio Kurser udsteder både diplomer og certifikater.

Et Molio diplom er et bevis på, at man har deltaget på et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at kursisten, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og samtidig er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

30.700,-
38.375,- inkl. moms