CRBB Med Klimakrav 1920X1080
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, så du bliver i stand til at rådgive på flere forskellige parametre, alt afhængig af bygherrens og omverdenens krav.

Kurset varer ialt 9 dage.

Tema
Bæredygtighed
29.000,-
36.250,- inkl. moms
Jørgen Lange

Hvad får man ud af blive certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri?

Igennem en dialogbaseret tilgang inkl. en gennemgående case bliver kursisterne i stand til at medvirke i den nødvendige forandringsledelse inden for byggeriet. De vil kunne se på tværs af lovgivning, certificeringsordninger, absolut bæredygtighed og trends, og de styrkes væsentligt i at kunne etablere de rette trædesten for beslutningstagere i den afgørende indledende projektfase. Kompetencerne kan bruges i alle sammenhænge og projektstørrelser.

Jørgen Lange, uddannelsesleder
Ingeniør, DGNB-konsulent og direktør i Ekolab

Ikon Uddannelser (1)

Anerkendt uddannelse

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnære eksempler

Ikon Workshops (1)

Casearbejde

Ikon Webinarer (1)

Fleksibel undervisning

Ikon Kurser

Certifikat

Yderligere information om uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne sigerGennem 6 workshops og 3 webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: Den bæredygtige byggeproces

Hvilke særlige barrierer og muligheder er der i processen og samarbejdet, når man vil bygge bæredygtigt? Og hvorfor lykkes det for sjældent at omsætte bæredygtige ambitioner til resultater? I Værdibygs publikation ”Den bæredygtige byggeproces” lægges grundstenene til en forståelse for hvordan byggeprocessen kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. Både kompetencerne og de tekniske løsninger er til stede i byggeriet, men for at få bæredygtigt byggeri til at lykkes i praksis, skal bæredygtighedsdagsordenen integreres i den almindelige byggeproces, så processerne understøtter bæredygtigt byggeri som den nye udbredte norm i byggeriet.
Underviser: Stephan Sander, Værdibyg

Workshop 2 : LCA - analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

Underviser: Bæredygtighedsspecialist August Sørensen, Ekolab

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Webinar 3: Genbrugsmaterialer i nybyggeri / Processer til materialevalg

For at imødegå udfordringer med ressourcer og klima, så vil genbrug og genanvendelse være en tilgang med kraftigt stigende nødvendighed. Man ser nu at den cirkulære økonomi er kommet i gang på flere fronter og der begynder at foreligge erfaringer fra byggeprojekter med direkte genbrug. Der er imidlertid en lang række udfordringer ved genbrug som f.eks mængder, tilgængelighed, adskillelighed og selektiv nedrivning, kemikalier, produktviden, ansvarsforhold, risikovurdering mv. samt tilrettelæggelse af udbud og udførelsen. På dette webinar vil du høre om en rådgivers konkrete arbejder med genbrug på flere cases og deres tanker om kommende projekter.
Undervisere: Michael Meldgaard Thomsen, OJ Rådgivende Ingeniører / Trine Bindslev Tree, Rambøll

Workshop 4: Bæredygtighed i materialevalg

Grundlæggende indføring i de afgørende processer for valg af byggematerialer. Du får konkrete eksempler på forskellige materialetemaer som f.eks. upcycling og genbrug, Cradle to Cradle, biologisk og fornybare materialer, nye byggematerialer designet med skarpe bæredygtighedsprofiler samt relancering af tidligere byggeteknikker med meget enkle materialer. Som forberedelse til Workshop 4 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur, og et omfattende præsentationsmateriale fra workshoppens indlægsholdere.

Workshop 5: Certificerings- og mærkningsordninger

Dybere kendskab til de mest relevante og anvendte mærknings- og certificeringsordninger. Dagen giver indblik i mærknings- og certificeringsordningers forskellige tilgange og fokus samt den opnåede bæredygtighed ved anvendelse. Der vil bl.a. være indlæg fra Svanemærket som både er en miljømærke for produkter og bygninger, DGNB som bæredygtighedscertificering, Cradle to Cradle som definerer de biologiske og tekniske cyklusser samt FSC mærkning af træ som et meget specifikt materiale. Som forberedelse til Workshop 5 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur og uddybende information fra de i Danmark mest anvendte mærknings- og certificeringsordninger.

Workshop 6: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.

Uddannelsen giver dig den nødvendige viden om begreber og metoder i bæredygtighed inden for byggeri.

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.

Uddannelsen henvender sig til:

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag

Uddannelsen er opbygget af 6 intensive workshops (kursusdage) suppleret med webinarer.

Du skal desuden deltage i og bestå 3 skriftlige tests i løbet af uddannelsen, som er adgangsgivende til eksamen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig gruppe-eksamen med ekstern censor på. 


Din egenindsats er afgørende for læring.
Der er ca. 3 timers forberedelse før hver workshop (1-6), som samlet er på 18 timer.
Case-arbejde selvstændigt og i gruppe, som samlet er ca. 40 timer.
I alt ca. 58 timers belastning for uddannelsen og hertil kommer de ca. 55 timers fremmøde på workshops samt webinarer.

 

Jørgen Lange
Indehaver/Direktør, Ingeniør , Ekolab

Jørgen Lange

Christian Alexander Ditlefsen
Tækkemand , Stråtagets Kontor

Christian Alexander Ditlefsen

Anders Strange Sørensen
Bæredygtighedschef , Enemærke & Petersen

Anders Strange Sørensen

Søren Malund Thomsen
Forretningsudviklingsansvarlig , Kingo Karlsen

Søren Malund Thomsen

Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt MAA , 3XN/GXN

Aleksander G. Kongshaug

Line Søndergaard Kristensen
Ingeniør , Ekolab

Line Søndergaard Kristensen

August Sørensen
Ingeniør , Ekolab

August Sørensen

Kim Haugbølle
Seniorforsker, ph.d , BUILD

Kim Haugbølle

Peter Scheutz
Ekstern lektor , BUILD

Peter Scheutz

Trine Bindslev Tree
Seniorkonsulent Bæredygtigt Byggeri , Rambøll

Trine Bindslev Tree

Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef , Troldtekt

Tina Snedker Kristensen

Niels Jakubiak Andersen
Founder og CEO , Næste ARK

Niels Jakubiak Andersen

Ulrik Hoffmann
Salgs- og projektchef , DERBIGUM

Ulrik Hoffmann

Niels Bruus Varming
Chefkonsulent , Bolig- og Planstyrelsen

Niels Bruus Varming

Henriette Aarslev Clausen
Project Manager , FSC Danmark

Henriette Aarslev Clausen

Søren Skou Petersen
Teknisk konsulent , Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Søren Skou Petersen

Bjørn-Erik Kölsch
Konsulent i Svanemærket byggeri , Dansk Standard

Bjørn-Erik Kölsch

Johan Kure-Biegel
Sustainability Advisor , Ekolab

Johan Kure-Biegel

Gitte Olesen
Sustainability Director , COWI

Gitte Olesen

Stephan Sander
Seniorprojektleder , Værdibyg

Stephan Sander

Michael Meldgaard Thomsen
Tegnestuechef, Senior projektleder , OJ Rådgivende Ingeniører

Michael Meldgaard Thomsen

Anna-Mette Monnelly
Senior Sustainability specialist , Søren Jensen

Anna-Mette Monnelly

Magnus Sølvhøj Kühn
Teamleder, arkitekt og bygningskonstruktør , Lendager Group

Magnus Sølvhøj Kühn

Adam Ben Naceur
Teknisk konsulent , Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Adam Ben Naceur

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Efterår 2024 i Middelfart 

Workshops
15.08.2024 kl. 9.15-16.30
23.09.2024 kl. 9.15-16.30
21.10.2024 kl. 9.15-16.30
21.11.2024 kl. 9.15-16.30
10.12.2024 kl. 9.15-16.30
08.01.2024 kl. 9.15-16.30

Webinarer
10.09.2024 kl. 10.00-11.30
08.10.2023 kl. 08.30-12.00
05.11.2024 kl. 10.00-11.30

Efterår 2024 i Ballerup

Workshops
31.10.2024 kl. 9.15-16.30
26.11.2024 kl. 9.15-16.30
17.12.2024 kl. 9.15-16.30
21.01.2025 kl. 9.15-16.30
04.03.2025 kl. 9.15-16.30
01.04.2025 kl. 9.15-16.30

Webinarer
14.11.2024 kl. 10.00-11.30
12.12.2024 kl. 08.30-12.00
07.01.2025 kl. 10.00-11.30

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

Der gives karakteren bestået/ikke-bestået.

I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen. 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Bemærk at  CRBB er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

CRBB er pt. (oktober 2022) kun "tilgængelig" i region Sjælland og Hovedstaden. Vi kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

Læs nyeste artikel om 6 nyligt certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeris udbytte.

 • "Bredden - Det at vi kommer hele vejen rundt i det minefelt af ordninger, metoder og udviklinger der sker lige nu. Det var netop derfor jeg valgte denne uddannelse fremfor en DGNB uddannelse, som kun peger i en retning".

 • "Uddannelseslederen og foredragsholderne havde et fagligt højt niveau. Der var repræsentanter fra nogle af de vigtigste og indflydelsesrige instanser og organisationer. Dette gjorde uddannelsen endnu mere vedkommende. Det var godt og vigtigt at man udover selvstudie, også skulle arbejde i grupper. Udveksling af den lærte viden var/er en nøgle".
   
 • "Uddannelsen formår at spænde over mangeartede emner og problemstillinger der er i forbindelse med de "helt naturlige" udfordringer der er med bæredygtighed og dennes implementering fremadrettet. Gode oplæg, og en stor tak til Jørgen, for hans nuancerede, rummelige tilgang til vidensdeling og de diskussioner der er en naturlig del af en sådan læring. Kan og vil varmt anbefale denne uddannelse til andre".

 • "Bredden på uddannelsen har været meget tilfredsstillende, med gode nedslag i de ting som er vigtige for helhedsforståelsen af hvad bæredygtigt byggeri er".


 • "Jeg elskede foredrag fra Jørgen Lange. Han har en rigtig god måde at undervise og overføre viden på. Det var godt struktureret og de andre indlægsholdere var virkelig kloge og skarpe".

 • "Mange spændende betragtninger på bæredygtighed. Især Jørgen Langes perspektiver og evne til at at sætte emnerne i relation til hinanden".

 • "Jeg synes der var en godt bredt perspektiv på bæredygtighed, hvor vi kom omkring de mange forskellige certificeringer, mærkninger, mv. Der var mange interessante indlæg og vinkler på bæredygtighed. Rigtig fint med variationen, hvor vi også fik hands-on-workshops med intro og øvelser i LCA og LCC. Gruppearbejdet med aflevering, er en god driver til at dykke mere ned i emnerne, og få dem diskuteret og perspektiveret. Føler mig virkelig godt klædt på, til at arbejde videre med bæredygtighed".

 • ”Man får en bred/stor forståelse for de værktøjer og redskaber der i bæredygtigt byggeri.”
   
 • ”Dygtige undervisere. Højt fagligt niveau og gode perspektiver på "den virkelige verden".”
   
 • ”Uddannelsen giver et godt udgangspunkt/overblik til det forstående arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den har givet et godt grundlag for videre dialog med kunderne. Kender begreber og kunne snakke med, ligeledes præge udviklingen i virksomheden for videre arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den brede tilgang til begrebet bæredygtighed uden der er kommet "religion" eller andet ind i det.”
   
 • ”Godt med gruppedrøftelser til at vende oplæg. Mange gode inputs fra forskellige oplægsholdere. Godt med aflevering af opgave samt fremlæggelse/eksamen, hvor stoffet repeteres.”
    
 • ”Det bredde perspektiv på bæredygtighed var godt. Jeg føler mig bedre rustet til at navigere i de forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri, fremfor hvis der havde været fokuseret meget specifikt på ét emne.”
   
 • ”Solide oplæg og indlæg. God litteraturliste. God struktur med indledende teori, værkstøjsbaseret praksis, indlæg fra den virkelige verden og gruppearbejde.”
   

Det kræver særlige indsigter at bygge bæredygtigt

Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men skal være velintegreret i byggeriets processer, værktøjer og metoder. 

Med uddannelsen Certificeret rådgiver i Bæredygtigt Byggeri får du den faglige ballast til at realisere begrebet bæredygtighed i både substans og proces med henblik på at indfri de nye klimakrav. Som rådgiver eller projekterende på et bæredygtigt byggeri bliver du den, der kan stille de nødvendige spørgsmål, foretage de relevante analyser, indsamle de rigtige data med de bedst egnede værktøjer.  

Sådan anvender rådgiverne deres kompetencer

Relaterede artikler

Relaterede kurser og uddannelser