Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Bliv Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri.

Kurset varer ialt 8 dage.

Varenummer: 12100687

Tema
Bæredygtighed
27.500,-
34.375,- inkl. moms

Opdateret udgave - nu med 6 workshops.

Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er velintegreret i byggeriets processer, værktøjer og metoder.


Med uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri får du den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri, skal du være den der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Du kan tage hele uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri samt kurset Konsulent i Svanemærket byggeri for kr. 30.000,- (ekskl. moms).

Gennem 6 workshops og to webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: FRAME 

På webinaret præsenteres den digitale platform Frame. Den er på én gang en metode til procesledelse af bæredygtigt byggeri og et værktøj til bæredygtig projektering. Platformen bygger på integration af bæredygtighed i branchens kendte fasemodel, så bæredygtighed bliver konkret, overskueligt og tilgængeligt for alle de involverede aktører i alle faser fra idé til drift. 
Underviser: Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører

Workshop 2 : LCA - analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Workshop 4: Bæredygtighed i materialevalg

Grundlæggende indføring i de afgørende processer for valg af byggematerialer. Du får konkrete eksempler på forskellige materialetemaer som f.eks. upcycling og genbrug, Cradle to Cradle, biologisk og fornybare materialer, nye byggematerialer designet med skarpe bæredygtighedsprofiler samt relancering af tidligere byggeteknikker med meget enkle materialer. Som forberedelse til Workshop 4 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur, og et omfattende præsentationsmateriale fra workshoppens indlægsholdere.

Workshop 5: Certificerings- og mærkningsordninger

Dybere kendskab til de mest relevante og anvendte mærknings- og certificeringsordninger. Dagen giver indblik i mærknings- og certificeringsordningers forskellige tilgange og fokus samt den opnåede bæredygtighed ved anvendelse. Der vil bl.a. være indlæg fra Svanemærket som både er en miljømærke for produkter og bygninger, DGNB som bæredygtighedscertificering, Cradle to Cradle som definerer de biologiske og tekniske cyklusser samt FSC mærkning af træ som et meget specifikt materiale. Som forberedelse til Workshop 5 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur og uddybende information fra de i Danmark mest anvendte mærknings- og certificeringsordninger.

Workshop 6: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.

Uddannelsen giver dig den nødvendige viden om begreber og metoder i bæredygtighed inden for byggeri.

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.

Uddannelsen henvender sig til:

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling" – og får yderligere rabat på kursets normalpris.  Rabatprisen er kr. 26.000 ekskl. moms.
 
Kontakt forretningsudvikler Kathrine Gabriel ved We Build Denmark på tlf. 24 87 04 29 eller kathrine.gabriel@webuilddenmark.dk inden du tilmelder dig kurset for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne

Programmer for alle workshop er under udarbejdelse. 

Kim Haugbølle
Seniorforsker, ph.d , BUILD

Kim Haugbølle

Steffen Petersen
Associate Professor, Ph.D. , Aarhus Universitet

Steffen Petersen

Line Søndergaard Kristensen
Ingeniør

Line Søndergaard Kristensen

Martin Hansen Green
Byggeteknisk rådgiver

Martin Hansen Green

Jesper F. Hoffmann
Salgsdirektør

Jesper F. Hoffmann

Zeynel Palamutcu
Kompetencechef for bæredygtighed

Zeynel Palamutcu

Jørgen Lange
Indehaver/Direktør, Ingeniør

Jørgen Lange

Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef

Tina Snedker Kristensen

Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt MAA

Aleksander G. Kongshaug

Gitte Gylling Olesen

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt
Civilingeniør, Teamleder for Bæredygtighed & Energi

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt

August Sørensen
Ingeniør

August Sørensen

Amdi Schjødt Worm
Seniorkonsulent i bæredygtighed

Amdi Schjødt Worm

 

Rabat
Du kan tage hele uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri samt kurset Svanemærket byggeri for kr. 30.000,- (ekskl. moms).

Vækstrettet Kompetenceudvikling

Tilskud
Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling og får yderligere rabat på normalpris. Se yderligere information under "Beskrivelse".

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

sate to visit

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

Der gives karakteren bestået/ikke-bestået.

I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen. 

UDSOLGT: Efterår 2021 i Middelfart


Workshops
25.10.2021 kl. 9.15-16.30
22.11.2021 kl. 9.15-16.30
15.12.2021 kl. 9.15-16.30
24.01.2022 kl. 9.15-16.30
28.02.2022 kl. 9.15-16.30
31.03.2022 kl. 9.15-16.30

Webinarer
09.11.2021 kl. 10.00-11.00
07.12.2021 kl. 10.00-11.30

Forår 2022 i Middelfart


Workshops

06.01.2022 kl. 9.15-16.30
07.02.2022 kl. 9.15-16.30
07.03.2022 kl. 9.15-16.30
05.04.2022 kl. 9.15-16.30
04.05.2022 kl. 9.15-16.30
08.06.2022 kl. 9.15-16.30

Webinarer
18.01.2022 kl. 10.00-11.00
01.03.2022 kl. 10.00-11.30


Forår 2022 i Ballerup


Workshops

31.01.2022 kl. 9.15-16.30
02.03.2022 kl. 9.15-16.30
04.04.2022 kl. 9.15-16.30
28.04.2022 kl. 9.15-16.30
24.05.2022 kl. 9.15-16.30
20.06.2022 kl. 9.15-16.30

Webinarer
10.02.2022 kl. 10.00-11.00
21.03.2022 kl. 10.00-11.30

Efterår 2022 i Middelfart

Workshops
17.08.2022 kl. 9.15-16.30
12.09.2022 kl. 9.15-16.30
10.10.2022 kl. 9.15-16.30
15.11.2022 kl. 9.15-16.30
12.12.2022 kl. 9.15-16.30
09.01.2023 kl. 9.15-16.30

Webinarer
01.09.2022 kl. 10.00-11.00
21.09.2022 kl. 10.00-11.30

 • ”Man får en bred/stor forståelse for de værktøjer og redskaber der i bæredygtigt byggeri.”
   
 • ”Dygtige undervisere. Højt fagligt niveau og gode perspektiver på "den virkelige verden".”
   
 • ”Uddannelsen giver et godt udgangspunkt/overblik til det forstående arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den har givet et godt grundlag for videre dialog med kunderne. Kender begreber og kunne snakke med, ligeledes præge udviklingen i virksomheden for videre arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den brede tilgang til begrebet bæredygtighed uden der er kommet "religion" eller andet ind i det.”
   
 • ”Godt med gruppedrøftelser til at vende oplæg. Mange gode inputs fra forskellige oplægsholdere. Godt med aflevering af opgave samt fremlæggelse/eksamen, hvor stoffet repeteres.”
   
 • ”God allround indflyvning til bæredygtighedsemnet. Det fungerede ligeledes rigtig godt at teori og praksis blev koblet sammen på casearbejdet”
   
 • ”Det bredde perspektiv på bæredygtighed var godt. Jeg føler mig bedre rustet til at navigere i de forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri, fremfor hvis der havde været fokuseret meget specifikt på ét emne.”
   
 • ”Solide oplæg og indlæg. God litteraturliste. God struktur med indledende teori, værkstøjsbaseret praksis, indlæg fra den virkelige verden og gruppearbejde.”
   
 • Jeg har fået et bedre kendskab til bæredygtighed og hvordan man rådgiver en bygherre
  - Bjørn Odgaard, Arkitekt MAA

 • Jeg har fået viden og lyst til at arbejde videre med bæredygtighed på et professionelt plan
  - Ole Kjærulff, Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI

 • Jeg har fået større overblik over emnet, viden om hvor jeg skal søge yderligere information, viden om de grundlæggende egenskaber i beregningsprogrammerne. Samlet set giver det et godt fundament for mig
  - Mikkel Korner Ewertsen, Peter Jahn & Partnere
   
 • Fine værktøjer og en generel viden omkring bæredygtigt byggeri og tendenser i dk.
  - Jakob Schmidt Pedersen, GPP Arkitekter A/S

 • En bedre indsigt i de samlede krav der er gældende på området vedr. bæredygtighed og iær på de mange fine indlæg om materialer og genanvendelse.
  - Kim Thorsell, Kimthorsell Architects ApS

 • Bred forståelse for bæredygtigt byggeri, certificeringsordningers fordele og ulemper, forståelse for fordele og ulemper ved LCA og LCC.
  - Bente Grau-Hansen, Region Midtjylland

 • Et godt overblik og introduktion til bæredygtighed, processer , værktøjer, kriterier mv.
  - Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet A/S