IKT Kursus Website 1600X900
Uddannelser

IKT i anlæg

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter.

Kurset varer ialt 3 dage.

Varenummer: 12100683

Tema
Byggeriets digitalisering
19.900,-
24.875,- inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om dette kursus.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk
  • Derfor skal du deltage - læs hvad underviserne ser frem til

Dag 1
- Intro til IKT, BIM og VDC
- BIM og IKT i anlæg
- IKT-koordinatorens og -lederens rolle og ansvar
- IKT-værktøjer - Krav og styring, hvor ligger værdierne?
- Gruppeopgaver

Dag 2
- BIM som aktivt valg
- Åbne formater i byggeriet
- Aktuelle anlægsprojekter - samarbejde, aftaleforhold, værdiskabelse.
- IKT i anlæg - Krav, ydelser, værdier og samarbejde med udgangspunkt i YBA 19 Ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019

Dag 3
- IKT i anlæg – med entreprenørbriller
- Workshop - Opbygning af samlet aftalesæt vedr. IKT-forhold.

Workshoppen er sammensat af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Opgaven løses gruppevis med coaching og sparring gennem hele forløbet fra underviser, øvrige grupper og i plenum.

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter. 

Og det gælder alle typer af anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Uddannelsen giver det store og nyttige overblik. Den er "kun" på tre dage, så den går ikke helt i dybden med den praktiske håndtering af BIM eller anvendelse og håndtering af BIM modeller.

Uddannelsen henvender sig til kommende og nuværende projekt- / IKT-koordinatorer og -ledere i hele anlægsbranchen.

(Som deltager uden særligt forudgående kendskab til aftalegrundlaget vedr. IKT vil du opnå et godt kendskab til principperne for, hvordan der stilles krav til leverancer.)

Infrastruktur branchen står foran en markant digital transformation. Der er flere store anlægsprojekter i gang og behovet for fælles standardiseret tilgang til håndtering af information ved projektering og anlæg er stort. Vejdirektoratet og Banedanmark har sat sig i spidsen for at igangsætte initiativer, der understøtter behovet i rammerne af BIMinfra.dk.

Der er derfor nu brug for at kompetenceløft generelt i branchen – og især for de parter der skal arbejde med vej og baneprojekter

Gita Monshizadeh er koncernkompetencechef (BIM Infrastruktur) hos Moe Rådgivende ingeniører – og en helt central aktør ift. IKT i anlæg.
Gita underviser ”på IKT i anlæg” – og forklarer:

”Begrebet IKT har længe været kendt og anvendt i byggebranchen. IKT-bekendtgørelsen har siden 2013 været gældende for offentligt og alment byggeri. 
Flere leverandører har tilbudt IKT-kurser for byggebranchen og der er udarbejdet paradigmer for IKT-specifikationer, som har været bredt anvendt i byggebranchen. 

Indenfor anlæg er begrebet forholdsvis nyt og specifikationerne er for alvor kommet på banen med ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019. Der har længe været et ønske fra flere sider om IKT-kurser, som henvender sig til aktørerne i anlægsbranchen. 

Nu er ønsket opfyldt.

Molio - Byggeriets Videnscenter udbyder praksisorienteret kursus med fokus på at styrke forståelsen af IKT-ledelsen i anlægsprojekter med kendte garvede undervisere fra både bygge- og anlægsbranchen og med udgangspunkt i de praktiske erfaringer fra hverdagen. 

Kurset henvender sig til rådgivere, entreprenører og bygherrer, der beskæftiger sig med anlægsprojekter eller kombination af bygge og anlægsopgaver og det gælder alle anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Og jeg glæder mig rigtigt meget til at være med!”


Tore Hvidegaard er adm. Direktør for 3dbyggeri danmark ApS - og også en af underviserne på ”IKT i anlæg” – og udtaler:

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind.

Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden.

Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden.

Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”


Rikke C. Storgård Nordmann, IKT-Koordinator, Vejdirektoratet, underviser også på kurset:
"Det er alle involverede i et projekt, der bør have en indsigt i IKT-kravene, eftersom de udgør hele rammesætningen omkring kommunikationen på et projekt og faktisk også definerer en væsentlig del af leverancen. 

Ved at stille de rette krav til digitale leverancer kan vi sikre data, som kan bruges i hele et anlægs livscyklus – helt fra første skitse, til anlægget er sat i drift, og til det om mange år skal nedbrydes og genanvendes. Samlet set sparer veldefinerede processer og krav både tid og ressourcer, samtidig med at det giver en højere kvalitet og en langt mere gennemskuelig og åben kommunikation."
Kristian Stenild
Arkitekt maa , CADit

Kristian Stenild

 

Du skal medbringe egen laptop.

Uddannelse afholdes over 3 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Gita Monshizadeh er koncernkompetencechef (BIM Infrastruktur) hos Moe Rådgivende ingeniører – og en helt central aktør ift. IKT i anlæg.

 

Gita underviser ”på IKT i anlæg” – og forklarer:

 

”Begrebet IKT har længe været kendt og anvendt i byggebranchen. IKT-bekendtgørelsen har siden 2013 været gældende for offentligt og alment byggeri.

Flere leverandører har tilbudt IKT-kurser for byggebranchen og der er udarbejdet paradigmer for IKT-specifikationer, som har været bredt anvendt i byggebranchen.

 

Indenfor anlæg er begrebet forholdsvis nyt og specifikationerne er for alvor kommet på banen med ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019. Der har længe været et ønske fra flere sider om IKT-kurser, som henvender sig til aktørerne i anlægsbranchen.

 

Nu er ønsket opfyldt.

Molio - Byggeriets Videnscenter udbyder praksisorienteret kursus med fokus på at styrke forståelsen af IKT-ledelsen i anlægsprojekter med kendte garvede undervisere fra både bygge- og anlægsbranchen og med udgangspunkt i de praktiske erfaringer fra hverdagen.

 

Kurset henvender sig til rådgivere, entreprenører og bygherrer, der beskæftiger sig med anlægsprojekter eller kombination af bygge og anlægsopgaver og det gælder alle anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

 

Og jeg glæder mig rigtigt meget til at være med!”

 

Tore Hvidegaard er adm. Direktør for 3dbyggeri danmark ApS – og underviser på ”IKT i anlæg” – og udtaler:

 

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind.

 

Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden.

 

Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden.

 

Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”

 

Rikke C. Storgård Nordmann, IKT-Koordinator, Vejdirektoratet, underviser også på kurset:

”Det er alle involverede i et projekt, der bør have en indsigt i IKT-kravene, eftersom de udgør hele rammesætningen omkring kommunikationen på et projekt og faktisk også definerer en væsentlig del af leverancen.

 

Ved at stille de rette krav til digitale leverancer kan vi sikre data, som kan bruges i hele et anlægs livscyklus – helt fra første skitse, til anlægget er sat i drift, og til det om mange år skal nedbrydes og genanvendes. Samlet set sparer veldefinerede processer og krav både tid og ressourcer, samtidig med at det giver en højere kvalitet og en langt mere gennemskuelig og åben kommunikation.”