IKT Kursus Website 1600X900
Uddannelser

IKT i anlæg

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter.

Kurset varer ialt 3 dage.

Varenummer: 12100683

Tema
Byggeriets digitalisering
15.000,-
18.750,- inkl. moms
  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Dag 1
- Intro til IKT, BIM og VDC
- BIM og IKT i anlæg
- IKT-koordinatorens og -lederens rolle og ansvar
- IKT-værktøjer - Krav og styring, hvor ligger værdierne?
- Gruppeopgaver

Dag 2
- BIM som aktivt valg
- Åbne formater i byggeriet
- Aktuelle anlægsprojekter - samarbejde, aftaleforhold, værdiskabelse.
- IKT i anlæg - Krav, ydelser, værdier og samarbejde med udgangspunkt i YBA 19 Ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019

Dag 3
- IKT i anlæg – med entreprenørbriller
- Workshop - Opbygning af samlet aftalesæt vedr. IKT-forhold.

Workshoppen er sammensat af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Opgaven løses gruppevis med coaching og sparring gennem hele forløbet fra underviser, øvrige grupper og i plenum.

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter. 

Og det gælder alle typer af anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Uddannelsen giver det store og nyttige overblik. Den er "kun" på tre dage, så den går ikke helt i dybden med den praktiske håndtering af BIM eller anvendelse og håndtering af BIM modeller.

Uddannelsen henvender sig til kommende og nuværende projekt- / IKT-koordinatorer og -ledere i hele anlægsbranchen.

(Som deltager uden særligt forudgående kendskab til aftalegrundlaget vedr. IKT vil du opnå et godt kendskab til principperne for, hvordan der stilles krav til leverancer.)

Infrastruktur branchen står foran en markant digital transformation. Der er flere store anlægsprojekter i gang og behovet for fælles standardiseret tilgang til håndtering af information ved projektering og anlæg er stort. Vejdirektoratet og Banedanmark har sat sig i spidsen for at igangsætte initiativer, der understøtter behovet i rammerne af BIMinfra.dk.

Der er derfor nu brug for at kompetenceløft generelt i branchen – og især for de parter der skal arbejde med vej og baneprojekter

Rikke Nordmann
IKT-Koordinator , Vejdirektoratet

Rikke Nordmann

Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri

Tore Hvidegaard

Troels Sønder Olsen
BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør , LINK arkitektur

Troels Sønder Olsen

Rasmus Lynge Fuglsang
Ingeniør , Vejdirektoratet

Rasmus Lynge Fuglsang

Kristian Stenild
Arkitekt maa , CADit

Kristian Stenild

Gita Monshizadeh
Koncernkompetencechef | BIM Infrastruktur , MOE rådgivende ingeniører

Gita Monshizadeh

Ástridur Elin Ásgeirsdottir
VDC Development Manager , Per Aarsleff A/S

Ástridur Elin Ásgeirsdottir

Michael Jepsen
Projektdirektør , Sweco Danmark A/S

Michael Jepsen

 

Du skal medbringe egen laptop.

Uddannelse afholdes over 3 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.