Herobillede Iktianlæg
Uddannelser

IKT i anlæg

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter.

Kurset varer ialt 1 dage.

Tema
Byggeriets digitalisering
20.500,-
25.625,- inkl. moms

Kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne - og eksperterne - siger

Dag 1
- Intro til IKT, BIM og VDC
- BIM og IKT i anlæg
- IKT-koordinatorens og -lederens rolle og ansvar
- IKT-værktøjer - Krav og styring, hvor ligger værdierne?
- Gruppeopgaver

Dag 2
- BIM som aktivt valg
- Åbne formater i byggeriet
- Aktuelle anlægsprojekter - samarbejde, aftaleforhold, værdiskabelse.
- IKT i anlæg - Krav, ydelser, værdier og samarbejde med udgangspunkt i YBA 19 Ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019

Dag 3
- IKT i anlæg – med entreprenørbriller
- Workshop - Opbygning af samlet aftalesæt vedr. IKT-forhold.

Workshoppen er sammensat af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Opgaven løses gruppevis med coaching og sparring gennem hele forløbet fra underviser, øvrige grupper og i plenum.

Med denne tre-dages uddannelse rustes du stærkt og praksisorienteret til at have forståelse for IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Og du får input fra de centrale parter. 

Du rustes til at forstå baggrunden for digitale ydelser og de aftalemæssige forhold forbundet hermed. Du vil derved i endnu højere grad kunne bidrage til bedre samarbejde og færre misforståelser og konflikter.

Og det gælder alle typer af anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Uddannelsen giver det store og nyttige overblik.

(Den er "kun" på tre dage, så det er ikke dens mål at gå i dybden med den praktiske håndtering af BIM eller anvendelse og håndtering af BIM modeller.)

Uddannelsen henvender sig til kommende og nuværende projekt- / IKT-koordinatorer og -ledere i hele anlægsbranchen.

(Som deltager uden særligt forudgående kendskab til aftalegrundlaget vedr. IKT vil du opnå et godt kendskab til principperne for, hvordan der stilles krav til leverancer.)

Infrastruktur branchen står foran en markant digital transformation. Der er flere store anlægsprojekter i gang og behovet for fælles standardiseret tilgang til håndtering af information ved projektering og anlæg er stort. Vejdirektoratet og Banedanmark har sat sig i spidsen for at igangsætte initiativer, der understøtter behovet i rammerne af BIMinfra.dk.

Der er derfor nu brug for at kompetenceløft generelt i branchen – og især for de parter der skal arbejde med vej og baneprojekter

Gita Monshizadeh er koncernkompetencechef (BIM Infrastruktur) hos Moe Rådgivende ingeniører – og en helt central aktør ift. IKT i anlæg.
Gita underviser ”på IKT i anlæg” – og forklarer:

”Begrebet IKT har længe været kendt og anvendt i byggebranchen. IKT-bekendtgørelsen har siden 2013 været gældende for offentligt og alment byggeri. 
Flere leverandører har tilbudt IKT-kurser for byggebranchen og der er udarbejdet paradigmer for IKT-specifikationer, som har været bredt anvendt i byggebranchen. 

Indenfor anlæg er begrebet forholdsvis nyt og specifikationerne er for alvor kommet på banen med ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019. Der har længe været et ønske fra flere sider om IKT-kurser, som henvender sig til aktørerne i anlægsbranchen. 

Nu er ønsket opfyldt.

Molio - Byggeriets Videnscenter udbyder praksisorienteret kursus med fokus på at styrke forståelsen af IKT-ledelsen i anlægsprojekter med kendte garvede undervisere fra både bygge- og anlægsbranchen og med udgangspunkt i de praktiske erfaringer fra hverdagen. 

Kurset henvender sig til rådgivere, entreprenører og bygherrer, der beskæftiger sig med anlægsprojekter eller kombination af bygge og anlægsopgaver og det gælder alle anlægsprojekter - ikke "bare" de store.

Og jeg glæder mig rigtigt meget til at være med!”


Tore Hvidegaard er adm. Direktør for 3dbyggeri danmark ApS - og også en af underviserne på ”IKT i anlæg” – og udtaler:

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind.

Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden.

Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden.

Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”

Se det foreløbige program her - ret til ændringer forbeholdes

Kristian Stenild
Arkitekt maa , CADit

Kristian Stenild

Gita Monshizadeh
Koncernkompetencechef | BIM Infrastruktur , Artelia A/S

Gita Monshizadeh

Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri

Tore Hvidegaard

Rasmus Lynge Fuglsang
Ingeniør , Vejdirektoratet

Rasmus Lynge Fuglsang

Troels Sønder Olsen
BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør , LINK arkitektur

Troels Sønder Olsen

Jesper Pelby
BIM manager , Sund og Bælt

Jesper Pelby

Ástridur Elin Ásgeirsdottir
VDC Development Manager , Per Aarsleff A/S

Ástridur Elin Ásgeirsdottir

Jeppe Bæklund
BIM Manager , Rambøll

Jeppe Bæklund

VDC Designleder , Per Aarsleff A/S

Linda J. Casares Medin

 

Du skal medbringe egen laptop.

Uddannelse afholdes over 3 dage og er inkl. overnatning.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Kursisterne siger:

 • Fedt engagement fra alle deltagere og god energi fra oplægsholderne generelt
 • ...det at kunne mødes i et IKT-miljø med folk, som har samme interesse for
  emnet, giver rigtig meget i forhold til sparring og interessante diskussioner.
 • Workshops arbejdet var super godt. Fremlæggelse af BH, RG og Entpr. giver super
  god mening

 

Eksperterne siger:

Gita Monshizadeh er koncernkompetencechef (BIM Infrastruktur) hos Artelia Group – og en helt central aktør ift. IKT i anlæg.

 

Gita underviser ”på IKT i anlæg” – og forklarer:

 

”IKT-kursus for anlægsbranchen!

Molio holder kursus i IKT i Anlæg for anden gang. Første kursus sidste år blev stor succes med 25 deltagere. Anden gang bliver endnu bedre. Anlægsbranchen har brug for bedre at forstå baggrunden for og aftalemæssige forhold omkring digitale ydelser. Det vil bidrage til bedre samarbejde, mindre konflikter og færre misforståelser.

Byggebranchen har været i gang med at definere aftalemæssige forhold omkring digitale ydelser længe. Med Ydelsesbeskrivelse Anlæg fra 2019 (YBA19) er IKT’er blevet en mere integreret del af vores projektaftaler. Vi møder oftere IKT-specifikationer i forbindelse med udbud af store som små anlægsprojekter eller kombinerede bygge- og anlægsprojekter.

Kurset i år benytter erfaringerne fra byggebranchen og kombinerer dem med erfaringer og bedst praksis i anlægsbranchen, med undervisere fra begge verdner. Fra anlægsbranchen er der undervisere, som repræsenterer både bygherrer, entreprenører og rådgivere.

IKT’er er kommet for at blive, så en stærk anbefaling om at deltage i kurset. Jeg har selv været med alle 3 dage sidste år og fik en masse guldkorn med hjem til vores projekter. Kurset henvender sig til alle aktører i branchen, rådgivere, entreprenører og bygherrer.".

Og jeg glæder mig rigtigt meget til at være med!” 

 

Tore Hvidegaard er adm. Direktør for 3dbyggeri danmark ApS – og underviser på ”IKT i anlæg” – og udtaler:

 

”Digitaliseringen har endelig ramt anlægsbranchen, men vi kan også mærke at det er nyt for mange, og de første erfaringer kun så småt er ved at løbe ind.

 

Derfor synes jeg, at det er mega relevant at være med og undervise på netop dette kursus, for det giver muligheden for at give deltagerne en grundlæggende introduktion til området, krydret med tung viden.

 

Jeg tror det vil være et godt startskud for mange i anlægsbranchen, især projektledere som kan se de nye muligheder, eller får stillet de første digitaliseringskrav. Men også for de nye på området eller dem med let erfaring - altså personer der ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå deres eksisterende viden.

 

Håbet er at perspektiveringen og erfaringerne - også fra f.eks. byggebranchen – gør, at vi kan lære af hinanden, og ikke begå de samme fejl i anlægsbranchen, som allerede har været begået andre steder.”