Derfor er dine IKT-kompetencer afgørende

IKT-krav gør sig gældende i stadigt flere byggeprojekter. Derfor er det afgørende, at du og din virksomhed har kompetencerne til at arbejde med de digitale værktøjer, standarder og arbejdsmetoder, der bruges på byggesager.

Med en IKT-leder og -koordinatoruddannelse får du kompetencerne til at bestride en nøglerolle i din virksomhed, og dermed styrker du din værdi på jobmarkedet og dine karrieremuligheder betydeligt.

Læs mere om IKT-koordinator og -lederuddannelsen

6 vigtige grunde til, at du og din virksomhed skal være stærke i IKT

1. IKT-kompetencer på CV'et gør dig efterspurgt

Med en grundig IKT-uddannelse bag dig har du styr på de afgørende IKT-bekendtgørelser, og du ved, hvordan de skal omsættes i det daglige arbejde med IKT-krav, IKT-ydelser, IKT-roller og IKT-leverancer. Du bliver simpelthen skarp på, hvad du skal levere i dine projekter, og hvordan du lettest når dine mål – og det gør dig efterspurgt i byggebranchen.

Uanset hvilken rolle, du skal have i IKT-arbejdet, vil det styrke dit CV markant, at du har indblik i, forståelse for og redskaberne til at håndtere kravene, rollerne og ydelserne i IKT-samarbejdet. Derfor kan vi også se, at mange kursister tager et kvantespring i deres karriere, efter de har afsluttet vores IKT-uddannelse.

Læs også: Mange kursister tager et kvantemæssigt karrierespring efter endt IKT-uddannelse

2. Det er et vigtigt konkurrenceparameter

IKT-krav i større byggeprojekter er efterhånden mere reglen end undtagelsen. 

Foreligger der IKT-krav i en byggesag, er det afgørende, at de involverede parter kan leve op til kravene om digitalt samarbejde. Derfor kan det gøre en stor forskel for forretningen og konkurrenceevnen, om din virksomhed har kompetencerne til det. Det siger Tore Hvidegaard, direktør i 3dbyggeri og en af underviserne på Molios IKT-leder og -koordinatoruddannelse.

Læs også: Sådan kommer din virksomhed godt i gang med IKT

3. Det er nødvendigt for at sikre bæredygtigt byggeri

Målet om 30% CO2-reduktion medfører stigende krav til byggebranchen. Og det er tvingende nødvendigt, at der i byggeriets værdikæde kommer en forståelse for, at det digitale samarbejde spiller en helt særlig rolle, hvis man vil lykkes med at bygge bæredygtigt.

Og dem, der skal koordinere det nødvendige digitale samarbejde, herunder tilvejebringelse, udveksling og validering af kvalitativt gode bæredygtighedsdata – det er netop IKT-koordinatorer og -ledere.  

Læs også: Et velfungerende digitalt samarbejde er en nødvendighed for bæredygtigt byggeri

4. Det kan koste dyrt at lade være

Der er ingen tvivl om, at evnen til at mestre IKT-samarbejdet kan få stor indflydelse på dine byggeprojekters økonomi og kvalitet – og dermed også din virksomheds bundlinje.

Hvis du og din virksomhed ikke har styr på, hvordan I håndterer og agerer i de digitale processer, kan det forårsage fejl, som kan være besværlige og dyre at rette op på efterfølgende. Hvis I kan navigere i det digitale samarbejde, kan I være et skridt foran og undgå fejlene, før de sker. 

5. Du sikrer det afgørende samarbejde

Som IKT-koordinator eller -leder rustes du til at orkestrere, koordinere og tage del i IKT-samarbejdet i en ofte fragmenteret branche. Det er altså dig, der sikrer samarbejdet på tværs af alle faggrupper – og det gør dig til en uundværlig nøgleperson.

De muligheder, som det digitale samarbejde skaber, er nemlig på mange områder løsningen på de store udfordringer, byggebranchen har været plaget af tidligere. Her har normalen ikke altid været, at projekter blev afleveret til tiden med den aftalte kvalitet og økonomi. Med IKT på CV'et kan du tage ansvaret for at tilføre vigtige faglige kompetencer, som udgør forudsætningen for succes.      

6. Du skaber et bredt fagligt netværk

Samtidig giver din nye viden – og et uvurderligt netværk af kompetente aktører fra alle dele af byggebranchen – dig et større karrieremæssigt udsyn og et andet perspektiv på de sammenhænge og muligheder, der er i den digitale del af branchen. Perspektiver, som du kan bruge på dit næste projekt, men som også kan være et springbræt til at se, hvad dit næste karriereskridt skal være.

Læs mere her
Arkitekt Computer 1 2000X1333

Er IKT-koordinator og -lederuddannelsen for dig?

Arbejder du som fx ingeniør, arkitekt, designer eller bygningskonstruktør hos bygherre, rådgiver eller entreprenør? Så er IKT-leder og -koordinatoruddannelsen absolut relevant for dig.

Erfaringsniveauet og deltagersammensætningen på uddannelsen er bred – lige fra bygherre til producent. Du går derfor fra uddannelsen med et grundigt indblik i, hvordan hele branchens værdikæde arbejder sammen, hvor faldgruberne og risiciene er, og dermed også hvordan du konkret kan gøre en forskel med dine IKT-kompetencer og sikre et meget mere effektivt digitalt samarbejde i jeres byggeprojekter.

Læs mere om uddannelsen

Få nyheder fra Molio Kurser om, hvordan du styrker dine faglige kompetencer