Branchens best practice om udbud med mængder

Eksempelsamlingen, Udbud med mængder, er et gennemarbejdet værktøj til rådgiveren, der gerne vil sikre, at et projekt er baseret på branchens bedste erfaringer.

Eksempelsamlingen, Udbud med mængder, er et gennemarbejdet værktøj til rådgiveren, der gerne vil sikre, at et projekt er baseret på branchens bedste erfaringer.

People

Molio har udgivet en eksempelsamling om Udbud med Mængder. Den indeholder de tiltag, som praktikere i branchen ser som best practice, når der skal udbydes med mængder. Umiddelbart efter udgivelsen vandt Molio og Bygherreforeningen et udbud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilke yderligere tiltag som fremadrettet kan udvikles, for at øge udbyttet af udbud med mængder.

Selvom denne analyse er godt i gang, så har eksempelsamlingen ikke mistet sin relevans. Tværtimod. Hvor analyserapporten peger mod fremtidens tiltag, så udgør eksempelsamlingen fra januar 2020 de bedste eksempler fra branchen i dag, så et udbud med mængder kan lykkedes. Den er derfor meget relevant, hvis man er i gang med, eller står over for at skulle lave udbud med mængder, og gerne vil sikre at projektet bliver baseret på branchens bedste erfaringer:

- Det at lave et anvendeligt udbudsmateriale, øger muligheden for, at bygherrer får det byggeri, han vil have. Men derudover sparer eksempelsamlingen rådgiveren for mange timers arbejde, fordi han/hun kan bruge de tiltag og standarder, som branchen selv har peget på, er de bedste, siger Søren Spile udviklingschef og CPO i Molio.

Forankret i branchen 

Eksempelsamlingen er bestående af tiltag og standarder, der er realistiske at anvende og gennemføre i praksis:

- For at sikre, at eksempelsamlingen er godt forankret i den virkelige verden, har vi gjort meget ud af at tale med branchens aktører om, hvilke tiltag der er implementérbare i de enkelte organisationer. Det er målet med eksempelsamlingen at pege på gode og brugbare løsningsmuligheder, når der skal udbydes med mængder – både i små og store projekter og organisationer siger Søren Spile.

 Udover tæt dialog med aktører på tværs af byggeriet er eksempelsamlingen udviklet i et fagligt forum i form af Molios brugergrupper, og efterfølgende har samlingen været i høring i branchen. Eksempelsamlingen er derfor godt gennemarbejdet og giver et aktuelt og troværdigt billede af, hvordan vi bedst muligt arbejder med udbud med mængder i dag.   

Hvis du har et abonnement på Aftale og kommunikations-værktøjerne fra Molio, kan du hente eksempelsamlingen lige her

Hvis du ikke har et abonnement kan du læse om eksempelsamlingen her.

Hvis du er interesseret i at deltage i en af Molios brugergrupper kan du læse mere her.

Fakta

Udbud med mængder

Eksempelsamlingen ”Udbud med mængder” er en anvisning på, hvordan eksisterende værktøjer kan anvendes bedst muligt når man skal lave udbud med mængder, udarbejdelse af beskrivelsesprincipper, måleregler, prissætningsregler eller lignende. Den er lavet på baggrund af indsamlede erfaringer og er ikke en endegyldig løsningsmodel.

Publikationen er inddelt i fire sektioner; én med praktiske tiltag, som den enkelte projekterende umiddelbart kan vælge at tage i anvendelse, uden forudgående koordinering med andre parter, én om udbuds-/tilbudsprocessen og samarbejde, én om it-værktøjer og måleregler der anvendes i udbuds- og tilbudsprocessen, og til sidst én med et sæt værktøjsparadigmer og konkrete eksempler på brugen af værktøjer og metoder.