CCS

CCS for arkitekter

Med ny (og gratis) vejledning bliver CCS-systemet gjort mere tilgængeligt. Vejledningen giver et bedre overblik over de muligheder for klassifikation og identifikation, som CCS-systemet rummer og den forklarer, hvordan CCS kan bidrage til en mere enkel og operationel struktur i et byggeprojekt fra skitse til drift.

CCS-systemets størrelse og kompleksitet er både en styrke og en svaghed. Styrken er, at man med CCS løser mange forskellige problematikker og gør udvekslingen af informationer mere entydig, svagheden er derimod, at brugeren skal forstå at udvælge og benytte de dele af systemet som løser netop den opgave han/hun sidder med. Derfor har Molio med hjælp fra Molios brugergrupper lavet denne vejledning, der kan gøre arbejdet med CCS nemmere at gå til.

People

- Vi har i samarbejde med vores brugergrupper vurderet, at der var behov for at få lavet denne vejledning, der først og fremmest anviser en praktisk tilgang til CCS – en genvej til at forstå og bruge CCS-systemet til byggeprojekter, hvor man ønsker en enkel og operationel struktur fra skitse til drift, siger Allan Schiøtz, projektleder i Molio:

- CCS er et system, som kan løse mange forskellige klassificeringsopgaver. Der er derfor mange ting, man skal sætte sig ind i, inden man begynder at klassificere. Denne vejledning tager de væsentligste elementer fra CCS, og giver læseren en introduktion til systemet, og et overblik over elementernes funktion og hvordan man som bruger kan komme i gang med CCS.

Både vejledningen og CCS-systemet er gratis.

Få adgang til vejledningen her

Arkitekter kan få stor udbytte af vejledningen

Eksemplerne i vejledningen henvender sig primært til arkitekter, men vejledningen kan bidrage til forståelse og løsninger for alle byggeriets parter:

- CCS er vigtigt at arbejde med som arkitekt, fordi det er et system, som strækker sig ud over projekteringen – fra skitse over drift til afvikling, og det er dermed et system som lever op til de krav, der stilles i byggeriet i dag. CCS er velegnet til strukturering af modeller – både i projektering, udbud og drift. Systemet overholder IKT-bekendtgørelsens § 4 om krav til strukturering af digitale ydelser samt de gældende krav til håndtering af bygningsmodeller og objekter jf. IKT-bekendtgørelserne 118 og 119, og opfylder samlet et bygherrekrav om klassifikation i afsnit 9.1 af YBL18.

Næste gang er det bygherrers tur

- Vi har allerede fået de første positive tilkendegivelser i forbindelse med denne CCS-vejledning. Vi overvejer derfor at lave en tilsvarende vejledning for bygherrer. Hvis man har input til en sådan, er man velkommen til at kontakte mig på as@molio.dk afrunder Allan Schiøtz.